Навигација

доц. др Драгомир Ел Мезени

Доцент
Катедра за електронику

Павиљон Рашовић, канцеларија П-20

011/3218-365
Стручни назив доктор наука - електротехника и рачунарство
Научна област Електроника
Датум избора 27. децембар 2018.

Предмети

13Е041УЕ - Увод у електронику
13Е042ЕЕ - Елементи електронике
13Е042ЕЕГ - Елементи електронике
13Е042ЕМ - Електрична мерења
13Е042ЛВОЕ - Лабораторијске вежбе из основа електронике
13Е042ОД - Основи дигиталне електронике
13Е042ОДЕ - Основи дигиталне електронике
13Е042ОЕЛ - Основи електронике
13Е042ОЕФ - Основи електронике
13Е042СИС - Сигнали и системи
13Е043АЕЛ - Аналогна електроника
13Е043ДОС - Дигитална обрада сигнала
13Е043ЕЕ - Енергетска електроника
13Е043ЕМР - Електрична мерења
13Е043ЛВЕ1 - Лабораторијске вежбе из електронике 1
13Е043ЛВЕ2 - Лабораторијске вежбе из електронике 2
13Е043ОАЕР - Основи аналогне електронике
13Е043ОД - Основи дигиталне електронике
13Е043ПИР - Практикум из рачунара
13Е043УПК - Увод у пројектовање интегрисаних кола
13Е044ДОС - Дигитална обрада слике
13Е044УПВ - Увод у пројектовање VLSI система
13С041ОЕ - Основи електронике
13С042ОДЕ - Основи дигиталне електронике

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Enhanced local tone mapping for detail preserving reproduction of high dynamic range images

D. El Mezeni, L. Saranovac, Enhanced local tone mapping for detail preserving reproduction of high dynamic range images, JOURNAL OF VISUAL COMMUNICATION AND IMAGE REPRESENTATION, Vol. 53, pp. 122 - 133, May, 2018

Аутори Драгомир Ел Мезени и Лазар Сарановац
Година 2018
DOI 10.1016/j.jvcir.2018.03.007
Часопис JOURNAL OF VISUAL COMMUNICATION AND IMAGE REPRESENTATION
Импакт фактор 2.164 (M21)
Волумен 53
Страна од 122
Страна до 133

Temporal adaptation control for local tone mapping operator

D. El Mezeni, L. Saranovac, Temporal adaptation control for local tone mapping operator, JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS, Vol. 69, No. 4, pp. 261 - 269, Aug, 2018

Аутори Драгомир Ел Мезени и Лазар Сарановац
Година 2018
DOI 10.2478/jee-2018-0037/
Часопис JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
Импакт фактор 0.508 (M23)
Волумен 69
Број 4
Страна од 261
Страна до 269

Fast guided filter for power-efficient real-time 1080p streaming video processing

D. El Mezeni, L. Saranovac, Fast guided filter for power-efficient real-time 1080p streaming video processing, JOURNAL OF REAL-TIME IMAGE PROCESSING, pp. 1 - 15, Jul, 2018

Аутори Драгомир Ел Мезени и Лазар Сарановац
Година 2018
DOI 10.1007/s11554-018-0802-z
Часопис JOURNAL OF REAL-TIME IMAGE PROCESSING
Импакт фактор 2.01 (M21)
Страна од 1
Страна до 15

Радови у часописима ван SCI листе

Improving Energy Usage in Energy Harvesting Wireless Sensor Nodes Using Weather Forecast

S. Janković, D. El Mezeni, L. Saranovac, Improving Energy Usage in Energy Harvesting Wireless Sensor Nodes Using Weather Forecast, TELFOR JOURNAL, Vol. 10, No. 1, pp. 38 - 43, Jul, 2018

Аутори Страхиња Јанковић, Драгомир Ел Мезени и Лазар Сарановац
Година 2018
DOI 10.5937/telfor1801038J
Часопис TELFOR JOURNAL
Волумен 10
Број 1
Страна од 38
Страна до 43

Радови са међународних конференција

Analysis of Area Efficiency of 12-bit Switched-Capacitor DAC Topologies used in SAR ADC

V. Petrović, D. El Mezeni, R. Đurić, J. Popović Božović, Analysis of Area Efficiency of 12-bit Switched-Capacitor DAC Topologies used in SAR ADC, Proceedings of 4th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2017, pp. ELI1.3 1 - 6, Kladovo, Jun, 2017

Аутори Владимир Петровић, Драгомир Ел Мезени, Радивоје Ђурић и Јелена Поповић Божовић
Година 2017
ISSN/ISBN 978-86-7466-692-0
Страна од ELI1.3 1
Страна до 6

Fast self-guided filter with decimated box filters

D. El Mezeni, L. Saranovac, Fast self-guided filter with decimated box filters, Infoteh, pp. 633 - 638, Elektrotehnički fakultet (Istočno Sarajevo), Jahorina, Mar, 2016

Аутори Драгомир Ел Мезени и Лазар Сарановац
Година 2016
Издавач Elektrotehnički fakultet (Istočno Sarajevo)
ISSN/ISBN 978-99955-763-9-4
Страна од 633
Страна до 638

Adaptive wavelet based edge detection in noisy images

D. El Mezeni, M. Marouf, L. Saranovac, Adaptive wavelet based edge detection in noisy images, pp. 683 - 688, Mar, 2014

Аутори Драгомир Ел Мезени, Mohamed Marouf и Лазар Сарановац
Година 2014
Страна од 683
Страна до 688

Load monitoring module for multiprocessor performance optimization

I. Popović, D. El Mezeni, S. Janković, L. Saranovac, Load monitoring module for multiprocessor performance optimization, TELFOR, pp. 737 - 741, 2014

Аутори Иван Поповић, Драгомир Ел Мезени, Страхиња Јанковић и Лазар Сарановац
Година 2014
Страна од 737
Страна до 741

JPEG XR encoder implementation on a heterogeneous multiprocessor system

D. El Mezeni, A. Berić, E. van Dalen, L. Saranovac, JPEG XR encoder implementation on a heterogeneous multiprocessor system, Circuits and Systems for Communications (ECCSC), 2010 5th European Conference on, pp. 193 - 196, Београд, Nov, 2010

Аутори Драгомир Ел Мезени, Александар Берић, Edwin van Dalen и Лазар Сарановац
Година 2010
ISSN/ISBN ISBN: 978-86-7466-394-3
Страна од 193
Страна до 196

Embedded FPGA Linux sistemi

D. El Mezeni, М. Новаковић, Embedded FPGA Linux sistemi, TELFOR, pp. 925 - 928, 2008

Аутори Драгомир Ел Мезени и Милан Новаковић
Година 2008
Страна од 925
Страна до 928

Радови са домаћих конференција

EASYSim: Energy-aware embedded system simulator

S. Janković, D. El Mezeni, V. Petrović, I. Popović, J. Popović Božović, L. Saranovac, EASYSim: Energy-aware embedded system simulator, Proceedings of the 6th Small Systems Simulation Symposium, pp. 89 - 94, Nis, Feb, 2016

Аутори Страхиња Јанковић, Драгомир Ел Мезени, Владимир Петровић, Иван Поповић, Јелена Поповић Божовић и Лазар Сарановац
Година 2016
ISSN/ISBN 978-86-6125-154-2
Страна од 89
Страна до 94

Evaluacija razvojnih platformi za sisteme spectrum sensing-a

S. Brkić, D. El Mezeni, L. Saranovac, J. Popović Božović, M. Erić, Evaluacija razvojnih platformi za sisteme spectrum sensing-a, INFOTEH 2012, pp. 401 - 405, Jahorina, Mar, 2012

Аутори Срђан Бркић, Драгомир Ел Мезени, Лазар Сарановац, Јелена Поповић Божовић и Миљко Ерић
Година 2012
ISSN/ISBN 978-99938-624-6-8
Страна од 401
Страна до 405

Implementacija Ethernet kontrolera na FPGA čipovima

D. Simičić, D. El Mezeni, J. Popović Božović, L. Saranovac, Implementacija Ethernet kontrolera na FPGA čipovima, 56. Konferencija za ETRAN, pp. EL1.5 1 - 4, Zlatibor, Jun, 2012

Аутори Душан Симичић, Драгомир Ел Мезени, Јелена Поповић Божовић и Лазар Сарановац
Година 2012
ISSN/ISBN ISBN 978-86-80509-67-9
Страна од EL1.5 1
Страна до 4

Evaluacija razvojnih platformi za sisteme spectrum sensing-a

S. Brkić, Д. Ел Мезени, Л. Сарановац, Ј. Поповић Божовић, М. Ерић, Evaluacija razvojnih platformi za sisteme spectrum sensing-a, Zbornik radova INFOTEH-JAHORINA 2012, pp. 401 - 405, Јахорина, Босна и Херцеговина, Mar, 2012

Аутори Срђан Бркић, Драгомир Ел Мезени, Лазар Сарановац, Јелена Поповић Божовић и Миљко Ерић
Година 2012
Страна од 401
Страна до 405

FPGA dizajn kanalizatora spektra na bazi polifazne banke filtara

S. Brkić, Д. Ел Мезени, Л. Сарановац, Ј. Поповић Божовић, FPGA dizajn kanalizatora spektra na bazi polifazne banke filtara, Zbornik radova TELFOR 2011, Друштво уа телекомуникације, Београд, Србија, Nov, 2011

Аутори Срђан Бркић, Драгомир Ел Мезени, Лазар Сарановац и Јелена Поповић Божовић
Година 2011
Издавач Друштво уа телекомуникације

Мултипроцесорска архитектура модула паметног претварача

I. Popović, D. El Mezeni, L. Saranovac, Мултипроцесорска архитектура модула паметног претварача, Телфор, pp. ПЕЛ3- - 7.17, Београд, Nov, 2011

Аутори Иван Поповић, Драгомир Ел Мезени и Лазар Сарановац
Година 2011
ISSN/ISBN 978-1-4577-1498-6
Страна од ПЕЛ3-
Страна до 7.17

Multiprocesorska arhitektura modula pametnog pretvarača

I. Popović, D. El Mezeni, L. Saranovac, Multiprocesorska arhitektura modula pametnog pretvarača, 19. Telekomunikacioni forum TELFOR 2011, pp. 916 - 919, Beograd, Nov, 2011

Аутори Иван Поповић, Драгомир Ел Мезени и Лазар Сарановац
Година 2011
ISSN/ISBN ISBN: 978-1-4577-1498-6
Страна од 916
Страна до 919

FPGA dizajn kanalizatora spektra na bazi polifazne banke filtara

S. Brkić, D. El Mezeni, L. Saranovac, J. Popović Božović, FPGA dizajn kanalizatora spektra na bazi polifazne banke filtara, 19. Telekomunikacioni forum TELFOR 2011, pp. 719 - 722, Београд, Nov, 2011

Аутори Срђан Бркић, Драгомир Ел Мезени, Лазар Сарановац и Јелена Поповић Божовић
Година 2011
ISSN/ISBN 978-1-4577-1498-6
Страна од 719
Страна до 722

Остали радови

US 2018/0047141 A1 - Brightness control for spatially adaptive tone mapping for display of high dynamic range (HDR) images

D. El Mezeni, US 2018/0047141 A1 - Brightness control for spatially adaptive tone mapping for display of high dynamic range (HDR) images, 2018

Аутори Драгомир Ел Мезени
Година 2018

Локални оператор за репродукцију слика широког динамичког опсега уз очување детаља

Драгомир Ел Мезени, Локални оператор за репродукцију слика широког динамичког опсега уз очување детаља, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, Београд, Jul, 2018

Аутори Драгомир Ел Мезени
Година 2018
Издавач Универзитет у Београду - Електротехнички факултет

US 2017/0289571 A1 - Temporal control for spatially adaptive tone mapping of high dynamic range video

D. El Mezeni, N. Tonić, S. Rakić, US 2017/0289571 A1 - Temporal control for spatially adaptive tone mapping of high dynamic range video, 2017

Аутори Драгомир Ел Мезени, Немања Тонић и Стојан Ракић
Година 2017

Мetoda za procenu degradacije performansi aplikacije kod namenskih računarskih sistema

S. Janković, I. Popović, D. El Mezeni, I. Radovanović, L. Saranovac, Мetoda za procenu degradacije performansi aplikacije kod namenskih računarskih sistema, 2017

Аутори Страхиња Јанковић, Иван Поповић, Драгомир Ел Мезени, Илија Радовановић и Лазар Сарановац
Година 2017

US9621767 B1 - Spatially adaptive tone mapping for display of high dynamic range (HDR) images

D. El Mezeni, N. Tonić, S. Rakić, US9621767 B1 - Spatially adaptive tone mapping for display of high dynamic range (HDR) images, 2017

Аутори Драгомир Ел Мезени, Немања Тонић и Стојан Ракић
Година 2017

Softverska platforma za razvoj i testiranje algoritama optimizacije potrošnje i ubrzanja heterogenog višeprocesorskog sistema

D. El Mezeni, S. Janković, I. Popović, L. Saranovac, Softverska platforma za razvoj i testiranje algoritama optimizacije potrošnje i ubrzanja heterogenog višeprocesorskog sistema, 2015

Аутори Драгомир Ел Мезени, Страхиња Јанковић, Иван Поповић и Лазар Сарановац
Година 2015

Simulator procesorskog sistema orijentisan na optimizaciju potrošnje i performansi

S. Janković, D. El Mezeni, I. Popović, L. Saranovac, Simulator procesorskog sistema orijentisan na optimizaciju potrošnje i performansi, 2014

Аутори Страхиња Јанковић, Драгомир Ел Мезени, Иван Поповић и Лазар Сарановац
Година 2014

Hardverski modul za optimizaciju potrošnje distribuiranog namenskog sistema

D. El Mezeni, I. Popović, S. Janković, L. Saranovac, Hardverski modul za optimizaciju potrošnje distribuiranog namenskog sistema, 2014

Аутори Драгомир Ел Мезени, Иван Поповић, Страхиња Јанковић и Лазар Сарановац
Година 2014

Implementacija energetski efikasne bežične komunikacije kod autonomno napajanih senzorskih čvorova

I. Popović, S. Janković, L. Saranovac, D. El Mezeni, Implementacija energetski efikasne bežične komunikacije kod autonomno napajanih senzorskih čvorova, 2013

Аутори Иван Поповић, Страхиња Јанковић, Лазар Сарановац и Драгомир Ел Мезени
Година 2013

Softverski modul za dinamičku kontrolu učestanosti kod namenskih sistema niske potrošnje za rad u realnom vremenu

I. Popović, S. Janković, L. Saranovac, D. El Mezeni, Softverski modul za dinamičku kontrolu učestanosti kod namenskih sistema niske potrošnje za rad u realnom vremenu, 2012

Аутори Иван Поповић, Страхиња Јанковић, Лазар Сарановац и Драгомир Ел Мезени
Година 2012

Hardverski modul za međuprocesorsku komunikaciju na heterogenoj višeprocesorskoj platformi

D. El Mezeni, I. Popović, L. Saranovac, S. Janković, Hardverski modul za međuprocesorsku komunikaciju na heterogenoj višeprocesorskoj platformi, 2012

Аутори Драгомир Ел Мезени, Иван Поповић, Лазар Сарановац и Страхиња Јанковић
Година 2012

Interfejs za međuprocesorsku komunikaciju na heterogenoj višeprocesorskoj platformi

I. Popović, D. El Mezeni, L. Saranovac, Ž. Ilić, S. Janković, Interfejs za međuprocesorsku komunikaciju na heterogenoj višeprocesorskoj platformi, 2011

Аутори Иван Поповић, Драгомир Ел Мезени, Лазар Сарановац, Жељко Илић и Страхиња Јанковић
Година 2011

Пројекти

Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима

Тип пројекта Наука – технолошки развој
Руководилац проф. др Предраг Иваниш
Финансијер МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације 09.03.2011.

Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптивних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге

Тип пројекта Наука – технолошки развој
Руководилац проф. др Иван Поповић
Финансијер МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације 23.03.2011.

Razvoj širokopojasnog modema i Internet sviča

Razvoj širokopojasnog modema i Internet sviča

Тип пројекта Остали међународни научноистраживачки пројекти
Руководилац проф. др Лазар Сарановац
Финансијер SANS R&D, LLC
Почетак реализације 18.04.2017.

Архитектуре са покретним зарезом у наменским системима

Тип пројекта Остали међународни комерцијални пројекти
Руководилац проф. др Лазар Сарановац
Финансијер INTEL TECHNOLOGIES D.O.O.
Почетак реализације 13.09.2011.