Navigacija

as. ms Predrag Obradović, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Paviljon Rašović, kancelarija P-24

Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 25. decembar 2020.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Simulacija terminalne pouzdanosti neusmerene mreže korišćenjem polinoma pouzdanosti

Aleksandar Paripović, Predrag Obradović, Jelica Protić, Simulacija terminalne pouzdanosti neusmerene mreže korišćenjem polinoma pouzdanosti, XXVIII Telekomunikacioni forum Telfor 2020, Beograd, Nov, 2020

Autori Aleksandar Paripović, Predrag Obradović i Jelica Protić
Godina 2020

Projekti

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.