Navigacija

ms Predrag Obradović, dipl. inž. el. i rač.

Saradnik u nastavi
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Paviljon Rašović, kancelarija P-24

Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 14. decembar 2019.

Predmeti

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Simulacija terminalne pouzdanosti neusmerene mreže korišćenjem polinoma pouzdanosti

Aleksandar Paripović, Predrag Obradović, Jelica Protić, Simulacija terminalne pouzdanosti neusmerene mreže korišćenjem polinoma pouzdanosti, Nov, 2020

Autori Aleksandar Paripović, Predrag Obradović i Jelica Protić
Godina 2020