Navigacija

Studentski odsek

Studentski odsek obavlja poslove vezane za osnovne, master i doktorske akademske studije.


  1. Upis studenata
  2. Evidenciju studenata
  3. Organizaciju ispita i kolokvijuma
  4. Izdavanje diploma
  5. Izdavanje raznih vrsta potvrda i uverenja studentima
  6. Studentski standard
  7. Evidencija i arhiva dokumentacije vezane za studente

Rad sa studentima i strankama preko šaltera od 11 do 13 časova, soba 92.
Na telefonske pozive Studentski odsek odgovara u periodu od 9 do 11 časova.


Šef Studentskog odseka

Jelena Jevremović

Raspored ispita i kolokvijuma

Milanka Đorđević

Osnovne studije

Prijava i odbrana diplomskih radova

Sunčica Anđelković

Master studije

Jelena Vilotić

Doktorske studije

Milena Damjanović

 

Studentska pitanja i standard