Navigacija

Rokovi za prijavu ispita

Molimo studente da redovno prate obaveštenja vezana za ispitne rokove!

Januarski ispitni rok ispiti jesenjeg semestra

Rok za prijavu ispita: od 09. do 13. decembra 2019.

Trajanje ispitnog roka: od 08. do 19. januara 2020.

Februarski ispitni rok ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita: 

  • od 09. do 13. decembra 2019. za ispite koji se održavaju od 24.01. do 28.01.2020.
  • od 17. do 21. januara  2020. za ispite koji se održavaju od 29.01. do 09.02.2020.

Trajanje ispitnog roka: od 24. januara do 09. februara 2020.

Junski ispitni rok ispiti prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita: od 25. do 29. maja 2020.

Trajanje ispitnog roka: od 07. do 24. juna 2020.

Julski ispitni rok ispiti prolećnog i jesenjeg semestra

Rok za prijavu ispita: 

  • od 25. do 29. maja 2020. za ispite koji se održavaju od 25.06. do 28.06.2020.
  • od 22. do 26. juna 2020.  za ispite koji se održavaju od 02.07. do 15.07.2020.

Trajanje ispitnog roka: od 25. juna do 15. jula 2020.

Avgustovski ispitni rok ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita: od 01. do 07. avgusta 2020.

Trajanje ispitnog roka: od 19. do 30. avgusta 2020.

Septembarski ispitni rok ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita: od 27. avgusta do 02. septembra 2020.

Trajanje ispitnog roka: od 09. do 20. septembra 2020.


Ispiti se prijavljuju isključivo u definisanim rokovima. Prijava ispita posle isteka roka za prijavu moguća je samo do početka ispitnog roka uz plaćanje zakasnele prijave.

Za ispite koji se plaćaju novac za prijavu ispita mora biti na računu studenta pre početka roka za prijavu ispita. Nemogućnost prijave ispita zbog neblagovremene uplate tretiraće se kao zakasnela prijava ispita.

Prijava ispita uslovljena je popunjenim elektronskim upisnim listom, obrazac ŠV-20, preko studentskih servisa i uplaćenom dospelom ratom školarine za samofinasirajuće studente.


Rokovi za uplatu školarine 2019/20.

Studenti koji plaćaju školarinu u obavezi su da uplate:

  • prvu ratu do 31. oktobra 2019. godine
  • drugu ratu do 01. decembra 2019. godine
  • treću ratu do 15. jula 2020. godine
  • četvrtu ratu do 15. avgusta 2020. godine