Navigacija

Rokovi za prijavu ispita

Januarski ispitni rok - ispiti jesenjeg semestra

Rok za prijavu ispita od 20. do 24. decembra 2021. godine
Trajanje ispitnog roka od 17.  januara do 30. januara 2022. godine

Februarski ispitni rok -  ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita od 27. januara do 01. februara 2022. godine
Trajanje ispitnog roka od 07. februara do 22. februara 2022. godine

Junski ispitni rok - ispiti prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita od  16. do 20. maja 2022. godine
Trajanje ispitnog roka od 06. juna do 19. juna 2022. godine

Julski ispitni rok - ispiti prolećnog i jesenjeg semestra

Rok za prijavu ispita od 16. do 21. juna 2022. godine
Trajanje ispitnog roka od 27. juna  do 10. jula 2022. godine

Avgustovski ispitni rok - ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita od 01. do 09. avgusta 2022. godine
Trajanje ispitnog roka od 20. avgusta do 31. avgusta 2022. godine

Septembarski ispitni rok - ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita od 29. avgusta do 04. septembra 2022. godine
Trajanje ispitnog roka od 10. septembra do 21. septembra 2022. godine


Rokovi za uplatu školarine u školskoj 2021/22. godini

Studenti koji plaćaju školarinu u obavezi su da uplate:

  • prvu ratu do 31. oktobra 2021. godine
  • drugu ratu do 01. decembra 2021. godine
  • treću ratu do 01. marta 2022. godine
  • četvrtu ratu do 01. maja 2022. godine

VAŽNA NAPOMENA

Ispiti se prijavljuju isključivo u definisanim rokovima. Prijava ispita, u izuzetnim situacijama, posle isteka roka za prijavu,  moguća je samo do početka ispitnog roka uz plaćanje zakasnele prijave. U vreme ispitnog roka nije moguća prijava/odjava ispita.

Novac za plaćanje školarine, prijavu ispita i druge potrebe  mora biti na računu studenta u trenutku definisanih rokova potraživanja (za prijavu ispita najkasnije u trenutku prijave, u okviru  roka za prijavu ispita).

Studenti koji ne mogu da prijave ispite preko svojih servisa moraju to uraditi u Studentskom odseku isključivo u rokovima koji su predviđeni za prijavu ispita.

Za sve informacije i nejasnoće  obratite se Studentskom odseku blagovremeno.