Navigacija

Rokovi za prijavu ispita

Januarski ispitni rok - ispiti jesenjeg semestra

Rok za prijavu ispita od 21. do 25. decembra 2020. godine
Trajanje ispitnog roka od 18. do 31. januara 2021. godine

Februarski ispitni rok -  ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita od 28. januara do 02. februara 2021. godine
Trajanje ispitnog roka od 08. do 23. februara 2021. godine

Junski ispitni rok - ispiti prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita od  17. do 21. maja 2021. godine
Trajanje ispitnog roka od 07. do 20. juna 2021. godine

Julski ispitni rok - ispiti prolećnog i jesenjeg semestra

Rok za prijavu ispita od 18. do 22. juna 2021. godine
Trajanje ispitnog roka od 28. juna  do 11. jula 2021. godine

Avgustovski ispitni rok - ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita od 09. do 13. avgusta 2021. godine
Trajanje ispitnog roka od 25. avgusta do 05. septembra 2021. godine

Septembarski ispitni rok - ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita od 02. do 07. septembra 2021. godine
Trajanje ispitnog roka od 15. do 26. septembra 2021. godine


Rokovi za uplatu školarine u školskoj 2020/21. godini

Studenti koji plaćaju školarinu u obavezi su da uplate:

  • prvu ratu do 31. oktobra 2020. godine
  • drugu ratu do 01. decembra 2020. godine
  • treću ratu do 15. marta 2021. godine
  • četvrtu ratu do 01. maja 2021. godine