Navigacija

Rokovi za prijavu ispita

Molimo studente da redovno prate obaveštenja vezana za ispitne rokove!

Januarski ispitni rok ispiti jesenjeg semestra

Rok za prijavu ispita 17. - 23. decembar 2018.
Trajanje ispitnog roka 12. - 23. januar 2019.

Februarski ispitni rok ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita 17. - 23. decembar 2018. za ispite koji se održavaju od 28.01. do 01.02.2019.
21. - 27. januar 2019. za ispite koji se održavaju od 02.02. do 13.02.2019.
Trajanje ispitnog roka  28. januar - 13. februar 2019.

Junski ispitni rok ispiti prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita 20. - 26. maj 2019.
Trajanje ispitnog roka 08. - 19. jun 2019.

Julski ispitni rok ispiti prolećnog i jesenjeg semestra

Rok za prijavu ispita 20. - 26. maj 2019. za ispite koji se održavaju od 24. do 28.06.2019.
17. - 23. jun 2019.  za ispite koji se održavaju od 29.06. do 10.07.2019.
Trajanje ispitnog roka 24. jun - 10. jul 2019.

Avgustovski ispitni rok ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita 05. - 11. avgust 2019.
Trajanje ispitnog roka 21. avgust - 01. septembar 2019.

Septembarski ispitni rok ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita 29. avgust - 03. septembar 2019.
Trajanje ispitnog roka 11. - 22. septembar 2019.


Ispiti se prijavljuju isključivo u definisanim rokovima. Prijava ispita posle isteka roka za prijavu moguća je samo do početka ispitnog roka uz plaćanje zakasnele prijave.

Za ispite koji se plaćaju novac za prijavu ispita mora biti na računu studenta pre početka roka za prijavu ispita. Nemogućnost prijave ispita zbog neblagovremene uplate tretiraće se kao zakasnela prijava ispita.

Prijava ispita uslovljena je popunjenim elektronskim upisnim listom, obrazac ŠV-20, preko studentskih servisa i uplaćenom dospelom ratom školarine za samofinasirajuće studente.


Rokovi za uplatu školarine 2018/19.

Studenti koji plaćaju školarinu u obavezi su da uplate:

  • prvu ratu do 31. oktobra 2018. godine
  • drugu ratu do 01. decembra 2018. godine
  • treću ratu do 01. marta 2019. godine
  • četvrtu ratu do 01. maja 2019. godine