Navigacija

Rokovi za prijavu ispita

Januarski ispitni rok - ispiti jesenjeg semestra

Rok za prijavu ispita od 19. do 23. decembra 2022. godine
Trajanje ispitnog roka od 14.  januara do 27. januara 2023. godine

Rok za uplatu – 19. decembar 2022. godine

Februarski ispitni rok -  ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita od 26. januara do 30. januara 2023. godine
Trajanje ispitnog roka od 04. februara do 19. februara 2023. godine

Rok za uplatu – 25. januar 2023. godine

Junski ispitni rok - ispiti prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita od  15. do 19. maja 2023. godine
Trajanje ispitnog roka od 05. do 18. juna 2023. godine

Rok za uplatu – 14. maj 2023. godine

Julski ispitni rok - ispiti prolećnog i jesenjeg semestra

Rok za prijavu ispita od 16. do 19. juna 2023. godine
Trajanje ispitnog roka od 26. juna  do 09. jula 2023. godine

Rok za uplatu – 15. juni 2023. godine

Avgustovski ispitni rok - ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita od 07. do 11. avgusta 2023. godine
Trajanje ispitnog roka od 21. avgusta do 01. septembra 2023. godine

Rok za uplatu – 6. avgust 2023. godine

Septembarski ispitni rok - ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita od 31. avgusta do 04. septembra 2023. godine
Trajanje ispitnog roka od 11. do 22. septembra 2023. godine

Rok za uplatu – 30. avgust 2023. godine


Rokovi za uplatu školarine u školskoj 2022/23. godini

Studenti koji plaćaju školarinu u obavezi su da uplate:

  • prvu ratu do 31. oktobra 2022. godine
  • drugu ratu do 01. decembra 2022. godine
  • treću ratu do 01. marta 2023. godine
  • četvrtu ratu do 01. maja 2023. godine

VAŽNA NAPOMENA

Ispiti se prijavljuju isključivo u definisanim rokovima. Prijava ispita, u izuzetnim situacijama, posle isteka roka za prijavu,  moguća je samo do početka ispitnog roka uz plaćanje zakasnele prijave. U vreme ispitnog roka nije moguća prijava/odjava ispita.

Novac za plaćanje školarine, prijavu ispita i druge potrebe  mora biti na računu studenta u trenutku definisanih rokova potraživanja.

Studenti koji ne mogu da prijave ispite preko svojih servisa moraju to uraditi u Studentskom odseku isključivo u rokovima koji su predviđeni za prijavu ispita.

Za sve informacije i nejasnoće  obratite se Studentskom odseku blagovremeno.