Navigacija

Rokovi za prijavu ispita

Molimo studente da redovno prate obaveštenja vezana za ispitne rokove!

Januarski ispitni rok ispiti jesenjeg semestra

Rok za prijavu ispita 18. - 24. decembar 2017.
Trajanje ispitnog roka 13. - 24. januar 2018.

Februarski ispitni rok ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita 18. - 24. decembar 2017. za ispite koji se održavaju od 29.01. do 02.02.2018
22. - 28. januar 2018. za ispite koji se održavaju od 03.02. do 14.02.2018.
Trajanje ispitnog roka 29. januar - 14. februar 2018.

Junski ispitni rok ispiti prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita 21. - 27. maj 2018.
Trajanje ispitnog roka 9. - 20. jun 2018.

Julski ispitni rok ispiti prolećnog i jesenjeg semestra

Rok za prijavu ispita 21. - 27. maj 2018. za ispite koji se održavaju od 25. do 29.06.2018
18. - 24. jun 2018. za ispite koji se održavaju od 30.06. do 11.07.2018.
Trajanje ispitnog roka 25. jun - 11. jul 2018.

Septembarski ispitni rok ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita 06. - 12. avgust 2018.
Trajanje ispitnog roka 22. avgust - 2. septembar 2018.

Oktobarski ispitni rok ispiti jesenjeg i prolećnog semestra

Rok za prijavu ispita 30. avgust - 04. septembar 2018.
Trajanje ispitnog roka 12 - 23. septembar 2018.


Ispiti se prijavljuju isključivo u definisanim rokovima. Prijava ispita posle isteka roka za prijavu moguća je samo do početka ispitnog roka uz plaćanje zakasnele prijave.

Za ispite koji se plaćaju novac za prijavu ispita mora biti na računu studenta pre početka roka za prijavu ispita. Nemogućnost prijave ispita zbog neblagovremene uplate tretiraće se kao zakasnela prijava ispita.

Prijava ispita uslovljena je popunjenim elektronskim upisnim listom, obrazac ŠV-20, preko studentskih servisa i uplaćenom dospelom ratom školarine za samofinasirajuće studente.


Rokovi za uplatu školarine 2017/18.

Studenti koji plaćaju školarinu u obavezi su da uplate:

  • prvu ratu do 31. oktobra 2017. godine
  • drugu ratu do 01. decembra 2017. godine
  • treću ratu do 01. marta 2018. godine
  • četvrtu ratu do 01. maja 2018. godine