Navigacija

Rokovi za prijavu ispita

Rokovi za uplatu školarine u školskoj 2020/21. godini

Studenti koji plaćaju školarinu u obavezi su da uplate:

  • prvu ratu do 31. oktobra 2020. godine
  • drugu ratu do 01. decembra 2020. godine
  • treću ratu do 01. marta 2021. godine
  • četvrtu ratu do 01. maja 2021. godine