Navigacija

Javne nabavke - Otvoreni postupak

2020

15.06.2020. Nabavka usluga-usluge obezbeđenja avio karata, autobuskog prevoza i hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, broj nabavke JN 09/20

02.06.2020. Nabavka dobara-laboratorijska oprema, broj nabavke JN 08/20

24.04.2020. Javna nabavka usluga studentskih i omladinskih zadruga JN 04/20

07.02.2020. Javna nabavka dobara-električne energije JN 01/20

2019

11.06.2019. Usluge obezbeđivanja avio karata, autobuskog prevoza i hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu JN 07/19

22.03.2019. Nabavka usluga studentskih i omladinskih zadruga JN 02/19

2018

12.07.2018. Nabavka računara i računarske opreme JN 10/18

Pitanja i odgovori

Narudžbenice

22.02.2018. Nabavka softvera JN 04/18

14.02.2018. Nabavka mrežne opreme JN 05/18

Pitanja i odgovori
Narudžbenice

01.02.2018. Nabavka usluga studentskih i omladinskih zadruga JN 03/18

01.02.2018. Nabavka električne energije JN 02/18

2017

17.10.2017. Nabavka materijala za adaptaciju JN 16/17

Pitanja i odgovori

Narudžbenice

02.10.2017. Nameštaj za učionice JN 17/17

07.06.2017. Nabavka informatičke opreme za potrebe unapređenja nastave JN 13/17

Narudžbenice

 1. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 2. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 3. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 4. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 5. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 6. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 7. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 8. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 9. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 10. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 11. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 12. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 13. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 14. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 15. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 16. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 17. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 18. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 19. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 20. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 21. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 22. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 23. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 24. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 25. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 26. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 27. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 28. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 29. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 30. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 31. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 32. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 33. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 34. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 35. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 36. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 37. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 38. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 39. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 40. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 41. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 42. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 43. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 44. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 45. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 46. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 47. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 48. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 49. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 50. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 51. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 52. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 53. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 54. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 55. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 56. Odluka o zaključenju ugovora - narudžbenica
 57. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenica
 58. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenica
 59. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 60
 60. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 61
 61. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 62
 62. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 63
 63. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 64
 64. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 65
 65. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 66
 66. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 67
 67. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 68
 68. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 69
 69. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 70
 70. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 71
 71. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 72
 72. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 73
 73. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 74
 74. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 75
 75. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 76
 76. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 77
 77. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 78
 78. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 79
 79. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 80
 80. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 81
 81. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 82
 82. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 83
 83. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 84
 84. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 85
 85. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 86
 86. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 87
 87. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 88
 88. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 89
 89. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 90
 90. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 91
 91. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 92
 92. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 93
 93. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 94
 94. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 95
 95. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 96
 96. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 97
 97. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 98
 98. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 99
 99. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 100
 100. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 101
 101. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 102
 102. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 103
 103. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 104
 104. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 105
 105. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 106
 106. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 107
 107. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 108
 108. Odluka o dodeli ugovora- narudžbenica 109

18.01.2016. Nabavka električne energije JN 06/17

18.01.2016. Nabavka nameštaja JN 05/17

Pitanja i odgovori

29.12.2016. Nabavka usluga studentskih i omladinskih zadruga JN 02/17

29.12.2016. Nabavka računara i računarske opreme JN 01/17

Pitanja i odgovori

2016

12.10.2016. Nabavka opšte građevinskih radova JN 17/16

Pitanja i odgovori

08.08.2016. Nabavka usluga turističkih agencija JN 15/16

19.07.2016. Nabavka građevinsko-zanatskih radova JN 14/16

Pitanja i odgovori

13.07.2016. Nabavka građevinskih radova JN 12/16

29.03.2016. Građevinski radovi na sanaciji krova Računskog centra JN 06/16

Pitanja i odgovori

09.02.2016. Nabavka električne energije JN 04/16

29.12.2015. Nabavka usluga studentskih/omladinskih zadruga JN 02/16

Pitanja i odgovori

2015

09.06.2015. Nabavka građevinskih radova 10/15

Pitanja i odgovori

31.03.2015. Nabavka usluga štampanja 09/15

Pitanja i odgovori

13.03.2015. Nabavka usluge obezbeđenja avio karata i hotelskog smeštaja JN 07/15

02.03.2015. Nabavka računara i računarske opreme 04/15

Pitanja i odgovori

22.04.2014. Nabavka električne energije JN 03/15

22.04.2014. Nabavka građevinskih radova JN 08/14

Pitanja i odgovori

14.03.2014. Nabavka usluga štampanja JN 07/14

Pitanja i odgovori


19.02.2014. Nabavka usluge obezbeđenja avio karata i hotelskog smeštaja JN 05/14


27.01.2014. Nabavka ugostiteljskih usluga - JN 03/14


20.01.2014. Nabavka električne energije

Pitanja i odgovori


30.12.2013. Nabavka računara i računarske opreme

Pitanja i odgovori

Obaveštenje o produženju roka

U skladu sa čl.63 stav 5 Zakona o javnim nabavkama, produžava se rok za podnošenje ponuda.
Novi rok za podnošenje ponuda je: 18.02.2014. godine do 12 časova. 
Otvaranje ponuda - 18.02.2014. god. u 12,30 časova u prostorijama Računskog centra ETF-a.