Navigacija

Zoran Đorđević

Laboratorijski tehničar
Katedra za telekomunikacije

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 69_2

011/3218-347
Stručni naziv elektrotehničar

Projekti

OPŠTI POSLOVI

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac dr Đorđe Paunović
Početak realizacije 26.02.2007.

Hemodinamsko ispitivanje koronarne arterijske cirkulacije merenjem arterijskog pulsnog pritiska na visokim učestalostima očitavaa signala

Hemodinamsko ispitivanje koronarne arterijske cirkulacije merenjem arterijskog pulsnog pritiska na visokim učestalostima očitavaa signala

Tip projekta Nauka – interdisciplinarno istraživanje
Rukovodilac ms Miloš Kostić, dipl. inž. el. i rač.
Finansijer FONDACIJA SRBIJE ZA VAŠE SRCE
Početak realizacije 25.04.2013.

Izrada projekata VIP Mobile mreže

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac dr Đorđe Paunović
Finansijer "VIP MOBILE" D.O.O.
Početak realizacije 07.03.2007.