Navigacija

dr Dunja Živanović

Nastavnik stranog jezika
Katedra za opšte obrazovanje

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 25a

011/3218-366
Stručni naziv doktor filoloških nauka
Naučna oblast Engleski jezik
Datum izbora 5. maj 2021.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima van SCI liste

Language Learning in the Context of International Student Exchange—How Much Time does a Student Need to Master the Language of the Host Country?

D. Živanović, Language Learning in the Context of International Student Exchange—How Much Time does a Student Need to Master the Language of the Host Country?, Teaching Languages and Cultures Developing Competencies, Re-thinking Practices, pp. 343 - 348, 2018

Autori Dunja Živanović
Godina 2018
Časopis Teaching Languages and Cultures Developing Competencies, Re-thinking Practices
Strana od 343
Strana do 348

Konceptualizacija jezika pomoću metafore provodnika u srpskom jeziku u poređenju s engleskim

D. Živanović, Konceptualizacija jezika pomoću metafore provodnika u srpskom jeziku u poređenju s engleskim, Prilozi proučavanju jezika, No. 45, pp. 59 - 71, 2014

Autori Dunja Živanović
Godina 2014
DOI 10.19090/ppj.2014.45.
Časopis Prilozi proučavanju jezika
Broj 45
Strana od 59
Strana do 71

Metaforička konceptualizacija kulture u modelu kulture Herta Hofstedea

D. Živanović, Metaforička konceptualizacija kulture u modelu kulture Herta Hofstedea, Nasleđe, No. 25, pp. 101 - 116, 2013

Autori Dunja Živanović
Godina 2013
Časopis Nasleđe
Broj 25
Strana od 101
Strana do 116