Navigacija

as. ms Adrian Milaković, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada "Lola", kancelarija 914

011/3218-465
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 25. decembar 2020.

Predmeti

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Predviđanje uspeha studenata studijskog programa Softversko inženjerstvo tehnikama mašinskog učenja

D. Drašković, J. Cincović, D. Mijailović, M. Vukasović, V. Jocović, A. Milaković, Predviđanje uspeha studenata studijskog programa Softversko inženjerstvo tehnikama mašinskog učenja, Zbornik radova konferencije "JU INFO 2020", pp. 219 - 224, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2020

Autori Dražen Drašković, Jelica Cincović, Danijela Mijailović, Maja Vukasović, Vladimir Jocović i Adrian Milaković
Godina 2020
Izdavač Informaciono društvo Srbije
ISSN/ISBN 978-86-85525-23-0
Strana od 219
Strana do 224

Projekti

ADVANCING NOVEL TEXTUAL SIMILARITY -BASED SOLUTIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT (AVANTES)

ADVANCING NOVEL TEXTUAL SIMILARITY -BASED SOLUTIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT (AVANTES),evid broj 6526093

Tip projekta Fond za nauku - AI
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 02.09.2020.

Softversko inzenjerstvo i nove tehnologije u racunarstvu (SINTRA)

Softversko inzenjerstvo i nove tehnologije u racunarstvu (SINTRA)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac doc. dr Dražen Drašković
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 14.10.2019.