Navigacija

Opšti odsek

Opšti odsek radi kadrovske poslove, odnosno:

  1. izdavanje svih vrsta Rešenja (o zaposlenju, ličnom dohotku, odsustvu, penzionisanju itd.)
  2. izdavanje Odluka (o dopunskom radu, mirovanju statusa, prestanku radnog odnosa itd.)
  3. poslove oko sprovođenja Ugovora o delu
  4. poslove na arhiviranju
  5. kurirske poslove
  6. poslove u kopirnici
  7. poslove u skriptarnici

Kontakt

telefon e-pošta
(011) 3226-992 opsta_sluzba@etf.bg.ac.rs

Šef opšteg odseka

Referent za kadrovske poslove

Boris Velinović

Referent za opšte poslove

Branka Vilotić

Menadžer za elektronsko poslovanje i kadrovske poslove

mr Dragi Dujković

Menadžer za međunarodne i nacionalne projekte

Marija Šola Spasić

Kurir

Svetlana Preković

Referent na arhivi

Slavica Stojković

Tehnički saradnik u kopirnici

Steva Trajković

  • (011) 3218-427

Zoran Ćendić

Saradnik za javne nabavke

Aleksandra Kulundžić