Навигација

проф. др Мирјана Симић Пејовић

Ванредни професор
Катедра за телекомуникације

Зграда техничких факултета, канцеларија 108

011/3218-400
Стручни назив доктор електротехничких наука
Научна област Телекомуникације
Датум избора 25. новембар 2016.

Предмети

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Spectrum sensing based on higher order cumulants and kurtosis statistics tests in cognitive radio

R. Božović, M. Simić, Spectrum sensing based on higher order cumulants and kurtosis statistics tests in cognitive radio, RADIOENGINEERING, Vol. 28, No. 2, pp. 464 - 472, Jun, 2019

Аутори Rade Božović и Мирјана Симић Пејовић
Година 2019
DOI 10.13164/re
Часопис RADIOENGINEERING
Импакт фактор 1.048 (M23)
Волумен 28
Број 2
Страна од 464
Страна до 472

Experiences with remote laboratory

M. Bjelica, M. Simić Pejović, Experiences with remote laboratory, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION, Vol. 55, No. 1, pp. 79 - 87, Jan, 2018

Аутори Милан Бјелица и Мирјана Симић Пејовић
Година 2018
DOI 10.1177/0020720917750960
Часопис INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION
Импакт фактор 0.593 (M23)
Волумен 55
Број 1
Страна од 79
Страна до 87

Communications protocol for power management in smart homes

M. Bjelica, M. Simić, Communications protocol for power management in smart homes, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, Vol. 25, No. 2, pp. 1554 - 1562, 2017

Аутори Милан Бјелица и Мирјана Симић Пејовић
Година 2017
DOI 10.3906/elk-1511-146
Часопис TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES
Импакт фактор 0.58 (M23)
Волумен 25
Број 2
Страна од 1554
Страна до 1562

The analysis of Closed-Form Solution for Energy Detector Dynamic Threshold Adaptation in Cognitive Radio

R. Božović, M. Simić, P. Pejović, M. Dukić, The analysis of Closed-Form Solution for Energy Detector Dynamic Threshold Adaptation in Cognitive Radio, RADIOENGINEERING, Vol. 26, No. 4, pp. 1104 - 1109, 2017

Аутори Rade Božović, Мирјана Симић Пејовић, Предраг Пејовић и Мирослав Дукић
Година 2017
DOI 10.1316/re.2017.1104
Часопис RADIOENGINEERING
Импакт фактор 1.048 (M23)
Волумен 26
Број 4
Страна од 1104
Страна до 1109

Improving precision of mobile positioning in highway environments

P. Pejović, M. Simić, Improving precision of mobile positioning in highway environments, ANNALES DES TELECOMMUNICATIONS-ANNALS OF TELECOMMUNICATIONS, Vol. 70, No. 11, pp. 491 - 500, 2015

Аутори Предраг Пејовић и Мирјана Симић Пејовић
Година 2015
Часопис ANNALES DES TELECOMMUNICATIONS-ANNALS OF TELECOMMUNICATIONS
Импакт фактор 0.722 (M23)
Волумен 70
Број 11
Страна од 491
Страна до 500

Multidimensional optimization of signal space distance parameters in WLAN positioning

M. Brković, M. Simić, Multidimensional optimization of signal space distance parameters in WLAN positioning, THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL, pp. 1 - 6, 2014

Аутори Milenko Brković и Мирјана Симић Пејовић
Година 2014
Часопис THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL
Импакт фактор 1.73 (M21)
Страна од 1
Страна до 6

A Probabilistic Approach to Determine Mobile Station Location with Application in Cellular Networks

M. Simić, P. Pejović, A Probabilistic Approach to Determine Mobile Station Location with Application in Cellular Networks, ANNALES DES TELECOMMUNICATIONS-ANNALS OF TELECOMMUNICATIONS, Vol. 64, No. 9, pp. 639 - 649, Oct, 2009

Аутори Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2009
DOI 10.1007/s12243-009-0113-2
Часопис ANNALES DES TELECOMMUNICATIONS-ANNALS OF TELECOMMUNICATIONS
Импакт фактор 0.325 (M23)
Волумен 64
Број 9
Страна од 639
Страна до 649

A Comparison of Three Methods to Determine Mobile Station Location in Cellular Communication Systems

M. Simić, P. Pejović, A Comparison of Three Methods to Determine Mobile Station Location in Cellular Communication Systems, EUROPEAN TRANSACTIONS ON TELECOMMUNICATIONS, Vol. 20, No. 8, pp. 711 - 721, Dec, 2009

Аутори Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2009
DOI 10.1002/ett.1333
Часопис EUROPEAN TRANSACTIONS ON TELECOMMUNICATIONS
Импакт фактор 0.453 (M23)
Волумен 20
Број 8
Страна од 711
Страна до 721

An Algorithm for Determining Mobile Station Location Based on Space Segmentation

M. Simić, P. Pejović, An Algorithm for Determining Mobile Station Location Based on Space Segmentation, IEEE COMMUNICATIONS LETTERS, Vol. 12, No. 7, pp. 499 - 501, Jul, 2008

Аутори Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2008
DOI 10.1109/LCOMM.2008.080456
Часопис IEEE COMMUNICATIONS LETTERS
Импакт фактор 1.232
Волумен 12
Број 7
Страна од 499
Страна до 501

Радови у часописима ван SCI листе

NLOS Error Mitigation in Cellular Positioning using PSO Optimization Algorithm

S. Lukić, M. Simić, NLOS Error Mitigation in Cellular Positioning using PSO Optimization Algorithm, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Vol. 2, No. 1, pp. 48 - 56, Jun, 2018

Аутори Stevo Lukić и Мирјана Симић Пејовић
Година 2018
Часопис International Journal of Electrical Engineering and Computing
Волумен 2
Број 1
Страна од 48
Страна до 56

Optimal Source Localization Problem based on TOA Measurements

M. Rosić, M. Simić, P. Pejović, M. Bjelica, Optimal Source Localization Problem based on TOA Measurements, SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, Vol. 14, No. 1, pp. 161 - 176, Feb, 2017

Аутори Maja Rosić, Мирјана Симић Пејовић, Предраг Пејовић и Милан Бјелица
Година 2017
DOI 10.2298/SJEE1701161R
Часопис SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
Волумен 14
Број 1
Страна од 161
Страна до 176

Pregled sigurnosnih standarda izlaganja nejonizujućem elektromagnetskom zračenju

D. Šuka, M. Simić, P. Međedović, Pregled sigurnosnih standarda izlaganja nejonizujućem elektromagnetskom zračenju, Glasnik Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, No. 1-2, pp. 8 - 14, 2014

Аутори Darko Šuka, Мирјана Симић Пејовић и Petar Međedović
Година 2014
Часопис Glasnik Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Број 1-2
Страна од 8
Страна до 14

Deterministic Approach for Mobile User Positioning in Radio Systems

M. Simić, P. Pejović, Deterministic Approach for Mobile User Positioning in Radio Systems, TEHNIKA, pp. 79 - 86, 2014

Аутори Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2014
Часопис TEHNIKA
Страна од 79
Страна до 86

Deterministički pristup određivanju lokacije mobilnog korisnika u radio sistemima

M. Simić, P. Pejović, Deterministički pristup određivanju lokacije mobilnog korisnika u radio sistemima, TEHNIKA, Vol. 63, No. 5, pp. 810 - 817, 2014

Аутори Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2014
Часопис TEHNIKA
Волумен 63
Број 5
Страна од 810
Страна до 817

Adaptive Algorithm for Mobile User Positioning Based on Environment Estimation

D. Grujović, M. Simić, Adaptive Algorithm for Mobile User Positioning Based on Environment Estimation, SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, Vol. 11, No. 3, pp. 465 - 476, Oct, 2014

Аутори Darko Grujović и Мирјана Симић Пејовић
Година 2014
Часопис SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
Волумен 11
Број 3
Страна од 465
Страна до 476

Lociranje korisnika u ćelijskim radio mrežama

M. Simić, Lociranje korisnika u ćelijskim radio mrežama, TELEKOMUNIKACIJE, No. 5, pp. 53 - 63, Jul, 2010

Аутори Мирјана Симић Пејовић
Година 2010
Часопис TELEKOMUNIKACIJE
Број 5
Страна од 53
Страна до 63

Књиге и монографије

Принципи позиционирања у ћелијским радио системима

M. Simić Pejović, Принципи позиционирања у ћелијским радио системима, Електротехнички факултет, 2016

Аутори Мирјана Симић Пејовић
Година 2016
Издавач Електротехнички факултет
ISBN 978-86-7225-061-9
Тип књиге уџбеник

Cellular Networks - Positioning, Performance Analysis, Reliability

M. Simić, P. Pejović, Cellular Networks - Positioning, Performance Analysis, Reliability, Intech, 2011

Аутори Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2011
Издавач Intech
ISBN 978-953-307-246-3
Тип књиге остало

Positioning in Cellular Networks,” book chapter in “Cellular Networks - Positioning, Performance Analysis, Reliability”

М. Симић Пејовић, P. Pejović, Positioning in Cellular Networks,” book chapter in “Cellular Networks - Positioning, Performance Analysis, Reliability”, Intech, 2011

Аутори Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2011
Издавач Intech
ISBN 978-953-307-246-3
Тип књиге монографија

Радови са међународних конференција

Unobtrusive Human Activity Recognition

M. Bjelica, N. Miljković, M. Simić Pejović, Unobtrusive Human Activity Recognition, BelBi - Belgrade Bioinformatics Conference 2018, Belgrade, Jun, 2018

Аутори Милан Бјелица, Надица Миљковић и Мирјана Симић Пејовић
Година 2018
ISSN/ISBN 2334-6590
Страна од 101

Poboljšanje tačnosti pozicioniranja u uslovima odsustva optičke vidljivosti primjenom PSO algoritma optimizacije

S. Lukić, M. Simić, Poboljšanje tačnosti pozicioniranja u uslovima odsustva optičke vidljivosti primjenom PSO algoritma optimizacije, INFOTEH, pp. 222 - 226, Jahorina, Mar, 2018

Аутори Stevo Lukić и Мирјана Симић Пејовић
Година 2018
Страна од 222
Страна до 226

Spectrum sensing in cognitive radio based on sixth order cumulants of various structures

R. Božović, M. Simić, Spectrum sensing in cognitive radio based on sixth order cumulants of various structures, 5th IcETRAN 2018, Palic, Jun, 2018

Аутори Rade Božović и Мирјана Симић Пејовић
Година 2018

Hybrid Genetic Optimization Method for Accurate Target Localization

M. Rosić, M. Simić, П. Пејовић, Hybrid Genetic Optimization Method for Accurate Target Localization, 8th International Scientific Conference on Defensive Technologies, OTEH, pp. 367 - 372, Belgrade, Oct, 2018

Аутори Maja Rosić, Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2018
Страна од 367
Страна до 372

Data Mining and Modeling use Case in Banking Industry

S. Kostić, M. Đuričić, M. Simić, M. Kostić, Data Mining and Modeling use Case in Banking Industry, 26th Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Nov, 2018

Аутори Stefan Kostić, Miloš Đuričić, Мирјана Симић Пејовић и Miroljub Kostić
Година 2018

WLAN-BASED INTRUSION DETECTION

M. Bjelica, N. Miljković, M. Simić Pejović, WLAN-BASED INTRUSION DETECTION, 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON DEFENSIVE TECHNOLOGIES OTEH, pp. 362 - 366, The Military Technical Institute, Oct, 2018

Аутори Милан Бјелица, Надица Миљковић и Мирјана Симић Пејовић
Година 2018
Издавач The Military Technical Institute
ISSN/ISBN 978-8681123-88-1
Страна од 362
Страна до 366

Hybrid genetic optimization algorithm for target localization using TDOA measurements

М. Росић, M. Simić Pejović, П. Пејовић, Hybrid genetic optimization algorithm for target localization using TDOA measurements, 4th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2017, Kladovo, 2017

Аутори Маја Росић, Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2017

Performance evaluation of nonlinear optimization methods for TOA localization techniques

M. Росић, M. Simić Pejović, П. Пејовић, Performance evaluation of nonlinear optimization methods for TOA localization techniques, 7th International Scientific Conference on Defensive Technologies, OTEH 2016, Belgrade, 2016

Аутори Maja Росић, Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2016

Optimal source localization problem based on TOA measurements

M. Rosić, M. Simić Pejović, P. Pejović, M. Bjelica, Optimal source localization problem based on TOA measurements, IC ETRAN, pp. TEI2.2.1 - TEI2.2.6, Zlatibor, 2016

Аутори Maja Rosić, Мирјана Симић Пејовић, Предраг Пејовић и Милан Бјелица
Година 2016
ISSN/ISBN 978-86-7466-618-0
Страна од TEI2.2.1
Страна до TEI2.2.6

Accelerating cyclostationary analysis by DFSM algorithm on a GPU

N. Kozić, M. Simić, I. Pokrajac, P. Okiljević, Accelerating cyclostationary analysis by DFSM algorithm on a GPU, 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2016, Jun, 2016

Аутори Nadica Kozić, Мирјана Симић Пејовић, Ivan Pokrajac и Predrag Okiljević
Година 2016

TDOA approach for target localization based on improved genetic algorithm

M. Росић, M. Simić Pejović, П. Лукић, TDOA approach for target localization based on improved genetic algorithm, IEEE 24rd Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), Belgrade, 2016

Аутори Maja Росић, Мирјана Симић Пејовић и Петар Лукић
Година 2016

A system for measuring mains voltage parameters and logging the data

P. Pejović, M. Simić, A system for measuring mains voltage parameters and logging the data, 18th International Symposium on Power Electronics, Ee 2015, Novi Sad, Oct, 2015

Аутори Предраг Пејовић и Мирјана Симић Пејовић
Година 2015

Aspects of remote monitoring and recording system of non-ionizing electromagnetic radiation

D. Šuka, M. Simić, P. Pejović, Aspects of remote monitoring and recording system of non-ionizing electromagnetic radiation, IEEE 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), pp. 607 - 611, 2015

Аутори Darko Šuka, Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2015
Страна од 607
Страна до 611

Experimental analysis of Weight-Compensated Weighted Centroid Localization algorithm based on RSSI

J. Sretenović, S. Kostić, M. Simić, Experimental analysis of Weight-Compensated Weighted Centroid Localization algorithm based on RSSI, IEEE 12th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS), pp. 373 - 376, Oct, 2015

Аутори Jelena Sretenović, Stefan Kostić и Мирјана Симић Пејовић
Година 2015
Страна од 373
Страна до 376

Optimal source localization in a real radio channel

M. Rosić, M. Simić, P. Pejović, Optimal source localization in a real radio channel, IEEE 23rd Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), pp. 212 - 215, Beograd, Nov, 2015

Аутори Maja Rosić, Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2015
Страна од 212
Страна до 215

Procjena vrijednosti parametra SAR u blizini GSM/UMTS baznih stanica

D. Šuka, P. Međedović, M. Simić, Procjena vrijednosti parametra SAR u blizini GSM/UMTS baznih stanica, The 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronic (MIPRO), pp. 668 - 673, 2014

Аутори Darko Šuka, Petar Međedović и Мирјана Симић Пејовић
Година 2014
Страна од 668
Страна до 673

Indoor positioning based on experimental space segmentation method

M. Simić, N. Stojković, Indoor positioning based on experimental space segmentation method, 22nd Telecommunications forum (TELFOR), pp. 248 - 251, Nov, 2014

Аутори Мирјана Симић Пејовић и Nikola Stojković
Година 2014
Страна од 248
Страна до 251

Instruments for Power Electronics Based on Free Software Tools

P. Pejović, M. Simić, Instruments for Power Electronics Based on Free Software Tools, 17th International Symposium on Power Electronics, Ee 2013, Oct, 2013

Аутори Предраг Пејовић и Мирјана Симић Пејовић
Година 2013

Nonparametric methods of spectrum sensing

T. Muškatirović-Zekić, M. Simić, Nonparametric methods of spectrum sensing, IEEE 21st Telecommunications Forum (TELFOR), pp. 244 - 247, Nov, 2013

Аутори Tamara Muškatirović-Zekić и Мирјана Симић Пејовић
Година 2013
Страна од 244
Страна до 247

Impact of the user orientation on WLAN positioning based upon the access point with the strongest signal

B. Ignjatović, B. Anđelinić, M. Simić, Impact of the user orientation on WLAN positioning based upon the access point with the strongest signal, IEEE 11th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS), pp. 233 - 236, Oct, 2013

Аутори Bojan Ignjatović, Bojan Anđelinić и Мирјана Симић Пејовић
Година 2013
Страна од 233
Страна до 236

Enhanced Cell-ID+TA GSM Positioning Technique

M. Borenović, M. Simić, A. Nešković, M. Petrović, Enhanced Cell-ID+TA GSM Positioning Technique, Eurocon 2005, pp. 1176 - 1179, Nov, 2005

Аутори Милош Бореновић, Мирјана Симић Пејовић, Александар Нешковић и Милош Петровић
Година 2005
Страна од 1176
Страна до 1179

Радови са домаћих конференција

Eliminacija NLOS grešaka pozicioniranja u ćelijskim radio mrežama primjenom ml estimatora sa ugrađenim Levenberg-Marquardt algoritmom optimizacije

С. Лукић, M. Simić Pejović, Eliminacija NLOS grešaka pozicioniranja u ćelijskim radio mrežama primjenom ml estimatora sa ugrađenim Levenberg-Marquardt algoritmom optimizacije, 61. konferencija ETRAN, Kladovo, 2017

Аутори Стево Лукић и Мирјана Симић Пејовић
Година 2017

Detekcija ekstremnih korisnika u telekomunikacionim mrežama pomoću analize socijalnih mreža

S. Kostić, J. Sretenović, M. Simić, M. Kostić, Detekcija ekstremnih korisnika u telekomunikacionim mrežama pomoću analize socijalnih mreža, 60. konferencija ETRAN, Zlatibor, Jun, 2016

Аутори Stefan Kostić, Jelena Sretenović, Мирјана Симић Пејовић и Miroljub Kostić
Година 2016

Mjerne procedure i zakonske regulative za procjenu izlaganja nejonizujućem elektromagnetskom zračenju - Procjena za GSM/UMTS bazne stanice

D. Šuka, M. Simić, P. Pejović, Mjerne procedure i zakonske regulative za procjenu izlaganja nejonizujućem elektromagnetskom zračenju - Procjena za GSM/UMTS bazne stanice, Infoteh, pp. 256 - 261, Jahorina, Mar, 2016

Аутори Darko Šuka, Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2016
Страна од 256
Страна до 261

Eksperimentalna analiza pozicioniranja primenom centroid metode sa težinskim koeficijentima

J. Sretenović, S. Kostić, M. Simić, Eksperimentalna analiza pozicioniranja primenom centroid metode sa težinskim koeficijentima, 59. konferencija ETRAN, Srebrno jezero, Jun, 2015

Аутори Jelena Sretenović, Stefan Kostić и Мирјана Симић Пејовић
Година 2015

Procjena vrijednosti parametra SAR od DECT i WiFi tehnologije u indoor okruženju

D. Šuka, M. Simić, P. Pejović, Procjena vrijednosti parametra SAR od DECT i WiFi tehnologije u indoor okruženju, INFOTEH-JAHORINA, pp. 361 - 366, Mar, 2015

Аутори Darko Šuka, Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2015
Страна од 361
Страна до 366

Site-specific Radio Propagation Prediction Software: Wireless InSite Prediction Models Overview

D. Šuka, M. Simić, P. Pejović, Site-specific Radio Propagation Prediction Software: Wireless InSite Prediction Models Overview, INFOTEH-JAHORINA, pp. 371 - 376, Mar, 2015

Аутори Darko Šuka, Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2015
Страна од 371
Страна до 376

Eksperimentalna analiza blizinskih i lateracionih metoda pozicioniranja korisnika u urbanom okruženju

M. Simić, P. Pejović, D. Šuka, M. Bjelica, M. Mihailović, Eksperimentalna analiza blizinskih i lateracionih metoda pozicioniranja korisnika u urbanom okruženju, Infoteh-Jahorina, pp. 377 - 382, Jahorina, Mar, 2015

Аутори Мирјана Симић Пејовић, Предраг Пејовић, Darko Šuka, Милан Бјелица и Milica Mihailović
Година 2015
ISSN/ISBN 978-99955-763-6-3
Страна од 377
Страна до 382

Procena performansi detektora signala zasnovanog na sopstvenim vrednostima kovarijacione matrice

S. Brkić, D. Lazarević, M. Simić, Procena performansi detektora signala zasnovanog na sopstvenim vrednostima kovarijacione matrice, INFOTEH-JAHORINA, pp. 361 - 365, Mar, 2014

Аутори Срђан Бркић, Dajana Lazarević и Мирјана Симић Пејовић
Година 2014
Страна од 361
Страна до 365

Realizacija video-striminga u kognitivnom radiju

M. Bjelica, M. Simić, Realizacija video-striminga u kognitivnom radiju, ETRAN, ETRAN, Zlatibor, Jun, 2013

Аутори Милан Бјелица и Мирјана Симић Пејовић
Година 2013
Издавач ETRAN
ISSN/ISBN 978-86-80509-68-6

Mjerenje elektromagnetskog zračenja: Analizator spektra vs. dozimetar

D. Šuka, P. Međedović, M. Simić, Mjerenje elektromagnetskog zračenja: Analizator spektra vs. dozimetar, INFOTEH-JAHORINA, pp. 418 - 423, Mar, 2013

Аутори Darko Šuka, Petar Međedović и Мирјана Симић Пејовић
Година 2013
Страна од 418
Страна до 423

Pozicioniranje u WLAN mrežama po osnovu pristupne tačke sa najjačim signalom

M. Simić, N. Stojković, M. Brković, P. Pejović, M. Bjelica, Pozicioniranje u WLAN mrežama po osnovu pristupne tačke sa najjačim signalom, Infoteh-Jahorina, pp. 228 - 233, Jahorina, BiH, 2012

Аутори Мирјана Симић Пејовић, Nikola Stojković, Milenko Brković, Предраг Пејовић и Милан Бјелица
Година 2012
ISSN/ISBN 978-99938-624-8-2
Страна од 228
Страна до 233

Planiranje pokrivanja bežične lokalne mreže unutar objekta

P. Pejović, M. Bjelica, M. Simić, Planiranje pokrivanja bežične lokalne mreže unutar objekta, Infoteh-Jahorina, pp. 326 - 331, Jahorina, BiH, 2012

Аутори Предраг Пејовић, Милан Бјелица и Мирјана Симић Пејовић
Година 2012
ISSN/ISBN 978-99938-624-8-2
Страна од 326
Страна до 331

Pregled RF sigurnosnih standarda izlaganja

D. Šuka, M. Simić, Pregled RF sigurnosnih standarda izlaganja, Infoteh-Jahorina, pp. 149 - 153, Mar, 2011

Аутори Дарко Шука и Мирјана Симић Пејовић
Година 2011
Страна од 149
Страна до 153

Određivanje lokacije korisnika u radio mrežama postupkom segmentacije prostora

M. Simić, Određivanje lokacije korisnika u radio mrežama postupkom segmentacije prostora, Telfor 2011, pp. 453 - 460, Beograd, 2011

Аутори Мирјана Симић Пејовић
Година 2011
Страна од 453
Страна до 460

Procena servisne zone bazne stanice metodama kombinatorne geometrije

M. Bjelica, M. Simić, P. Pejović, Procena servisne zone bazne stanice metodama kombinatorne geometrije, Telfor 2011, pp. 505 - 508, Beograd, Srbija, 2011

Аутори Милан Бјелица, Мирјана Симић Пејовић и Предраг Пејовић
Година 2011
ISSN/ISBN 978-1-4577-1499-3
DOI 10.1109/TELFOR.2011.6143597
Страна од 505
Страна до 508

Sistem za automatsko merenje intenziteta električnog polja realizovan korišćenjem sprektralnog analizatora PROTEK 3201

M. Petković, M. Simić, M. Koprivica, N. Nešković, A. Nešković, Đ. Paunović, Sistem za automatsko merenje intenziteta električnog polja realizovan korišćenjem sprektralnog analizatora PROTEK 3201, Etran 2005, Budva, 2005

Аутори Мирослав Петковић, Мирјана Симић Пејовић, Младен Копривица, Наташа Нешковић, Александар Нешковић и Ђорђе Пауновић
Година 2005

Pozicioniranje u ćelijskom sistemu

M. Simić, A. Nešković, Đ. Paunović, R. Jovanović, M. Borenović, Pozicioniranje u ćelijskom sistemu, Telfor 2004, Beograd, Nov, 2004

Аутори Мирјана Симић Пејовић, Александар Нешковић, Ђорђе Пауновић, Радован Јовановић и Милош Бореновић
Година 2004

Sistem za automatsko merenje nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni radio predajnika

M. Simić, M. Koprivica, A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, Sistem za automatsko merenje nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni radio predajnika, Telfor 2003, Beograd, Nov, 2003

Аутори Мирјана Симић Пејовић, Младен Копривица, Александар Нешковић, Наташа Нешковић и Ђорђе Пауновић
Година 2003

Sistem za automatsko merenje nivoa signala u GSM 900/1800 kanalu sa GPS lokalizacijom

D. Radović, M. Simić, Sistem za automatsko merenje nivoa signala u GSM 900/1800 kanalu sa GPS lokalizacijom, Telfor 2002, Beograd, Nov, 2002

Аутори Душан Радовић и Мирјана Симић Пејовић
Година 2002

Merenje raspoloživosti i kvaliteta servisa u GSM sistemu

M. Koprivica, M. Simić, A. Nešković, Đ. Paunović, Merenje raspoloživosti i kvaliteta servisa u GSM sistemu, Etran 2002, Teslić, 2002

Аутори Младен Копривица, Мирјана Симић Пејовић, Александар Нешковић и Ђорђе Пауновић
Година 2002

Automatski sistem za merenje nivoa GSM signala sa GPS lokalizacijom

R. Živanović, M. Simić, A. Nešković, Đ. Paunović, Automatski sistem za merenje nivoa GSM signala sa GPS lokalizacijom, Telfor 2001, Beograd, Nov, 2001

Аутори Растко Живановић, Мирјана Симић Пејовић, Александар Нешковић и Ђорђе Пауновић
Година 2001

Sistem za automatsko merenje nivoa električnog polja sa GPS lokalizacijom

M. Simić, R. Živanović, A. Nešković, Đ. Paunović, Sistem za automatsko merenje nivoa električnog polja sa GPS lokalizacijom, Telfor 2000, Beograd, Nov, 2000

Аутори Мирјана Симић Пејовић, Растко Живановић, Александар Нешковић и Ђорђе Пауновић
Година 2000

Остали радови

Odredjivanje lokacije korisnika u radio mrežama postupkom segmentacije prostora

M. Simić, Odredjivanje lokacije korisnika u radio mrežama postupkom segmentacije prostora, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija, Jan, 2010

Аутори Мирјана Симић Пејовић
Година 2010
Издавач Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

Odredjivanje lokacije korisnika u ćelijskim radio-mrežama

M. Simić, Odredjivanje lokacije korisnika u ćelijskim radio-mrežama, magistarski rad, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija, Apr, 2006

Аутори Мирјана Симић Пејовић
Година 2006
Издавач Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

Пројекти

Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима

Тип пројекта Наука – технолошки развој
Руководилац проф. др Предраг Иваниш
Финансијер МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације 09.03.2011.

Израда пројеката VIP Mobile мреже

Тип пројекта Остали домаћи комерцијални пројекти
Руководилац др Ђорђе Пауновић
Финансијер "VIP MOBILE" D.O.O.
Почетак реализације 07.03.2007.