Navigacija

Predrag Todorov

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Katedra za signale i sisteme

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 72d

011/3218-434

Bibliografija

Radovi u časopisima van SCI liste

The use of Bayesian Networks in Detecting the States of Ventilation Mills in Power Plants

S. Vujnović, P. Todorov, Ž. Đurović, A. Marjanović, The use of Bayesian Networks in Detecting the States of Ventilation Mills in Power Plants, ELECTRONICS, Vol. 18, No. 1, pp. 16 - 22, 2014

Autori Sanja Vujnović, Predrag Todorov, Željko Đurović i Aleksandra Marjanović
Godina 2014
DOI 10.7251/ELS1418016V
Časopis ELECTRONICS
Volumen 18
Broj 1
Strana od 16
Strana do 22

Radovi sa međunarodnih konferencija

Evaluation of remote experiments in teaching of control theory

A. Marjanović, D. Hercog, S. Vujnović, P. Todorov, Evaluation of remote experiments in teaching of control theory, IcETRAN 2016, Zlatibor, Serbia, 2016

Autori Aleksandra Marjanović, Darko Hercog, Sanja Vujnović i Predrag Todorov
Godina 2016

Robust adaptive parameter estimation of the thermal power plant combustion process

A. Marjanović, S. Vujnović, V. Papić, P. Todorov, Robust adaptive parameter estimation of the thermal power plant combustion process, IcETRAN 2014, Vrnjačka Banja, Serbia, 2014

Autori Aleksandra Marjanović, Sanja Vujnović, Veljko Papić i Predrag Todorov
Godina 2014

Radovi sa domaćih konferencija

Udaljeno upravljanje vazdušnom levitacijom: laboratorijska postavka

S. Vujnović, G. Kvaščev, P. Todorov, Udaljeno upravljanje vazdušnom levitacijom: laboratorijska postavka, ETRAN 2015, Srebrno Jezero, Srbija, 2015

Autori Sanja Vujnović, Goran Kvaščev i Predrag Todorov
Godina 2015
ISSN/ISBN 978-86-80509-71-6

Upravljanje prostornom raspodelom temperature u kotlu na osnovu vizuelizacije procesa sagorevanja

A. Marjanović, G. Kvaščev, P. Todorov, Ž. Đurović, Upravljanje prostornom raspodelom temperature u kotlu na osnovu vizuelizacije procesa sagorevanja, 57. konferencija ETRAN 2013, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor, Srbija, Jun, 2013

Autori Aleksandra Marjanović, Goran Kvaščev, Predrag Todorov i Željko Đurović
Godina 2013
Izdavač Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku

Korišćenje Bajesovih mreža za detekciju stanja mlinova u termoelektranama

S. Vujnović, P. Todorov, B. Kovačević, Korišćenje Bajesovih mreža za detekciju stanja mlinova u termoelektranama, ETRAN, Zlatibor, Srbija, Jun, 2013

Autori Sanja Vujnović, Predrag Todorov i Branko Kovačević
Godina 2013
ISSN/ISBN 978-86-80509-68-6

Ispitivanje stanja mlinova u termoelektranama na osnovu akustičkih merenja

S. Vujnović, V. Papić, P. Todorov, Ispitivanje stanja mlinova u termoelektranama na osnovu akustičkih merenja, 56. konferencija ETRAN-a, Zlatibor, Jun, 2012

Autori Sanja Vujnović, Veljko Papić i Predrag Todorov
Godina 2012

Jedan Pristup Detekciji Otkaza na Bazi Identifikacije Procesa i Sekvencijalnog Testiranja Hipoteza

A. Marjanović, G. Kvaščev, P. Todorov, Jedan Pristup Detekciji Otkaza na Bazi Identifikacije Procesa i Sekvencijalnog Testiranja Hipoteza, 55. konferencija ETRAN, Banja Vrućica (Teslić), 2011

Autori Aleksandra Marjanović, Goran Kvaščev i Predrag Todorov
Godina 2011

Projekti

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Mileta Žarković
Finansijer "COMEL" D.O.O. Beograd
Početak realizacije 16.10.2019.