Navigacija

as. ms Petar Atanasijević, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Paviljon Rašović, kancelarija P-10

011/3218382
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Fizička elektronika
Datum izbora 1. februar 2019.

Predmeti

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Temperature compensation of NTC thermistors based anemometer

P. Atanasijević, P. Mihailović, Temperature compensation of NTC thermistors based anemometer, SENSORS AND ACTUATORS A: PHYSICAL, Vol. 285, pp. 210 - 215, Jan, 2019

Autori Petar Atanasijević i Peđa Mihailović
Godina 2019
DOI https://doi.org/10.1016/j.sna.2018.11.004
Časopis SENSORS AND ACTUATORS A: PHYSICAL
Impakt faktor 2.904
Volumen 285
Strana od 210
Strana do 215

Knjige i monografije

Praktikum iz merno-akvizicionih sistema

M. Janković, M. Barjaktarović, M. Novičić, P. Atanasijević, Praktikum iz merno-akvizicionih sistema, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, 2019

Autori Milica Janković, Marko Barjaktarović, Marija Novičić i Petar Atanasijević
Godina 2019
Izdavač Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
ISBN 978-86-7225-073-2
Tip knjige elektronski udžbenik

Konstruisanje elektronskih uredjaja

S. Petričević, P. Atanasijević, Konstruisanje elektronskih uredjaja, Elektrotehnički fakultet Beograd, 2018

Autori Slobodan Petričević i Petar Atanasijević
Godina 2018
Izdavač Elektrotehnički fakultet Beograd
ISBN 978-86-7225-063-3
Broj strana 194
Tip knjige udžbenik
Broj strana 194

Radovi sa domaćih konferencija

Structural health monitoring by intensity fiber-optic sensor

M. Petrović, S. Petričević, M. Barjaktarović, P. Atanasijević, P. Mihailović, Structural health monitoring by intensity fiber-optic sensor, Dvanaesta radionica fotonike, pp. 42 - 42, Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu, Kopaonik, Mar, 2019

Autori Miloš Petrović, Slobodan Petričević, Marko Barjaktarović, Petar Atanasijević i Peđa Mihailović
Godina 2019
Izdavač Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu
ISSN/ISBN 978-86-82441-49-6
Strana od 42
Strana do 42

Programabilni pulsni strujni izvor za in vitro ispitivanja jontoforeze

Petar Atanasijević, Željko Janićijević, Programabilni pulsni strujni izvor za in vitro ispitivanja jontoforeze, Zbornik 61. Konferencije za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, ETRAN 2017, pp. BT1.2.1 - BT1.2.5, Kladovo, Srbija, Jun, 2017

Autori Petar Atanasijević i Željko Janićijević
Godina 2017
ISSN/ISBN 978-86-7466-692-0
Strana od BT1.2.1
Strana do BT1.2.5

Projekti

Optoelektronski nanadimenzioni sistemi-put ka primeni-NASTAVAK

Optoelektronski nanadimenzioni sistemi-put ka primeni-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Milan Tadić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Optoelektronski nanadimenzioni sistemi-put ka primeni

Tip projekta Nauka – interdisciplinarno istraživanje
Rukovodilac prof. dr Milan Tadić
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 24.02.2011.

Sistem za praćenje solarnih postrojenja-SOFIS

Sistem za praćenje solarnih postrojenja-SOFIS

Tip projekta Projekti saradnje nauke i privrede - Fond za inovacionu delatnost
Rukovodilac prof. dr Slobodan Petričević
Finansijer DECODE DOO
Početak realizacije 08.09.2020.

Inovativni pristupi ucenju u razvoju softverski projektovane instrumentacije i njena primena u sistemima koji rade u realnom vremenu

Inovativni pristupi ucenju u razvoju softverski projektovane instrumentacije i njena primena u sistemima koji rade u realnom vremenu

Tip projekta ERAZMUS + K2
Rukovodilac doc. dr Milica Janković
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 29.11.2018.

Proizvodnja laboratorijskog prototipa test stola za karakterizaciju izvora za napajanje za pojacavace slike trece generacije

Proizvodnja laboratorijskog prototipa test stola za karakterizaciju izvora za napajanje za pojacavace slike trece generacije

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Slobodan Petričević
Finansijer REAL ELECTRONICS SERBIA D.O.O.
Početak realizacije 15.10.2019.