Navigacija

Savet fakulteta

Predsednik Saveta

 • dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor

Predstavnici Vlade

 • mr Dragan Vlaisavljević
  izvršni direktor u Javnom preduzeću ''Elektroprivreda Srbije'', Beograd,
 • Milan Aleksijević
  dipl.inž.elektrotehnike, Telekom Srbije, zamenik predsednika Saveta
 • mr Srđan Ognjanović,
  direktor Matematičke gimnazije u Beogradu
 • prof. dr Vladimir Panić
  Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, 
 • Milan Dobrijević,
  dipl. inženjer računarske tehnike i informatike, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
 • dr Dragan Kovačević
  dipl.inženjer elektrotehnike, direktor Instituta ''Nikola Tesla'',
 • prof. dr Ivan Blagojević
  vanredni profesor Mašinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu,
 • dr Vladeta Milenković
  doktor nauka za elektrotehniku i informatiku iz Niša

Predstavnici zaposlenih u Savetu

 • dr Predrag Ivaniš, redovni profesor
 • dr Zoran Stojanović, redovni profesor
 • dr Goran Kvaščev, vanredni profesor
 • dr Peđa Mihailović, vanredni profesor
 • dr Ivan Popović, vanredni profesor
 • dr Leposava Ristić, vanredni profesor
 • dr Aleksandar Savić, vanredni profesor
 • dr Slobodan Savić, vanredni profesor
 • dr Dražen Drašković, docent
 • Feniks Savić, dipl.inž., stariji programer
 • Milanka Đorđević, samostalni referent za studije

Predstavnici studenata u Savetu

 • Stanko Vuković
 • Maša Tiosavljević
 • Aleksa Sretović
 • Dušan Kaluđerović

Zapisničar Saveta

 • Danka Despotović