Navigacija

Savet fakulteta

Predsednik Saveta

 • Prof. dr Aleksandar Nešković

Predstavnici Vlade

 • Prof. dr Zlatko Petrović, dipl. inženjer mašinstva iz Beograda, zamenik predsednika

Predstavnici zaposlenih u Savetu

 1. Dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, predsednik
 2. Dr Lazar Saranovac, redovni profesor
 3. Dr Milan Tadić, redovni profesor
 4. Dr Dragan Olćan, vanredni profesor
 5. Dr Zoran Stojanović, vanredni profesor
 6. Dr  Miloš Cvetanović, vanredni profesor
 7. Dr  Dražen Drašković, docent
 8. Dr Mileta Žarković, docent
 9. Dr Milica Janković, docent
 10. Dr Ivana Jovović, docent
 11. Dr Aleksandra Marjanović, docent
 12. Dr Jovan Trifunović, docent
 13. Dr Nedžad Hadžiefendić, viši lab.inž.
 14. Feniks Savić, stariji programer
 15. Zoran Ćendić, tehn. saradnik u kopirnici

Predstavnici studenata u Savetu

 1. Nevena Cajković
 2. Nemanja Cvetković
 3. Strahinja Janjić
 4. Marko Zlatković

Zapisničar Saveta

 • Danka Despotović