Navigacija

Savet fakulteta

Predsednik Saveta

 • dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor

Predstavnici Vlade

 • prof. dr Danijela Milošević,
 • prof. dr Zorica Sredojević, zamenik predsednika Saveta
 • prof. dr Miloš Stanković,
 • dr Milan Đorđević,
 • dr Zoran Marković,
 • mr Gordana Danilović Grković,
 • dr Edis Mekić,
 • Vladimir Marić

Predstavnici zaposlenih u Savetu

 • dr Predrag Ivaniš, redovni profesor
 • dr Zoran Stojanović, redovni profesor
 • dr Goran Kvaščev, vanredni profesor
 • dr Dražen Drašković, vanredni profesor
 • dr Marko Krstić, vanredni profesor
 • dr Peđa Mihailović, vanredni profesor
 • dr Ivan Popović, vanredni profesor
 • dr Leposava Ristić, vanredni profesor
 • dr Aleksandar Savić, vanredni profesor
 • dr Slobodan Savić, vanredni profesor
 • dr Bojana Mihailović, docent
 • Feniks Savić, dipl.inž., stariji programer
 • Milanka Đorđević, samostalni referent za studije
 • Nebojša Orlović, tehnički saradnik - električar

Predstavnici studenata u Savetu

 • Stanko Vuković
 • Nikola Lapčević
 • Jelena Đurić
 • Dušan Kaluđerović

Zapisničar Saveta

 • Danka Despotović