Navigacija

Vladimir Antonijević, dipl. inž. el. i rač.

Saradnik u nastavi
Katedra za elektroenergetske sisteme

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 90_1

Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Elektroenergetski sistemi
Datum izbora 1. mart 2020.

Predmeti

Projekti

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.