Navigacija

as. ms Vladimir Antonijević, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za elektroenergetske sisteme

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 90_1

Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Elektroenergetski sistemi
Datum izbora 18. mart 2021.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Fazi dijagnostika stanja nadzemnih vodova

P. Ivković, V. Antonijević, L. Mlađenović, M. Žarković, D. Žarković, Fazi dijagnostika stanja nadzemnih vodova, 35. savetovanje CIGRE Srbija, CIGRE Srbija, Zlatibor, Oct, 2021

Autori Pavle Ivković, Vladimir Antonijević, Lazar Mlađenović, Mileta Žarković i Dragana Žarković
Godina 2021
Izdavač CIGRE Srbija
ISSN/ISBN 978-86-82317-84-5

Poređenje softverskih alata ATP/EMTP i Simulink u koordinaciji izolacije

V. Antonijević, A. Savić, M. Žarković, Z. Stojković, Poređenje softverskih alata ATP/EMTP i Simulink u koordinaciji izolacije, 35. savetovanje CIGRE Srbija, CIGRE Srbija, Zlatibor, Oct, 2021

Autori Vladimir Antonijević, Aleksandar Savić, Mileta Žarković i Zlatan Stojković
Godina 2021
Izdavač CIGRE Srbija
ISSN/ISBN 978-86-82317-84-5

Električni automobili sa integrisanim fotonaponskim sistemom

V. Antonijević, Ž. Đurišić, Električni automobili sa integrisanim fotonaponskim sistemom, XXXV Međunarodno savetovanje Energetika, Zlatibor 21-24. jun 2020., 2020

Autori Vladimir Antonijević i Željko Đurišić
Godina 2020

Projekti

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 12.04.2021.

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.