Navigacija

prof. dr Dušan Stipanović

gostujući profesor
Katedra za signale i sisteme
3218-343
Stručni naziv doktor elektrotehničkih nauka
Naučna oblast Automatika
Datum izbora 15. decembar 2017.

Predmeti