Navigacija

mr Vladan Lapčević, dipl. inž. el.

Laboratorijski inženjer
Katedra za elektroniku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 39_1

011/3218-312