Navigacija

Katedra za primenjenu matematiku

Katedra za primenjenu matematiku se u svojoj dugogodišnjoj tradiciji bavi i primenjenom i teorijskom matematikom, od čega treba naročito istaći sledeće oblasti: realna i funkcionalna analiza, teorija aproksimacija, numerička analiza, diferencijalne jednačine i verovatnoća i statistika. U domenu diskretne matematike katedra se bavi teorijom grafova, diskretnim optimizacijama i veštačkom inteligencijom.

Zvanični sajt Katedre

Šef katedre: prof. dr Branko Malešević

Zamenik:

prof. dr Tatjana Lutovac

Sekretar: as. Danijela Branković

Osoblje

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent

Saradnik u nastavi