Navigacija

Obaveštenja o javnom uvidu

 1. Izveštaji Komisije o izboru u zvanje
 2. Izveštaji Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije

  Napomena: Doktorske disertacije i izveštaji Komisija o pregledu i oceni doktorskih disertacija mogu se videti u Biblioteci Fakulteta u roku od 30 dana od dana objave obaveštenja.
   
 3. Izveštaji Komisije o pregledu i oceni magistarske teze

  Napomena: Magistarske teze i izveštaji Komisija o pregledu i oceni magistarskih teza mogu se videti u Biblioteci Fakulteta u roku od 15 dana od dana objave obaveštenja.
   
 4. Izveštaji Komisije o pregledu i oceni master rada

  Napomena: Master radovi i izveštaji Komisija o pregledu i oceni master radova mogu se videti u Studentskom odseku u roku od 7 dana od dana objave obaveštenja.