Navigacija

as. ms Vladimir Jocović, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada "Lola", kancelarija 915

011/3218-392
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 14. decembar 2018.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa međunarodnih konferencija

First Experiences with Moodle and Coderunner Platforms in Programming Course

V. Jocović, J. Đukić, M. Mišić, First Experiences with Moodle and Coderunner Platforms in Programming Course, Proceedings of the Tenth International Conference on e-Learning, pp. 81 - 86, Belgrade Metropolitan University, Belgrade, Sep, 2019

Autori Vladimir Jocović, Jovan Đukić i Marko Mišić
Godina 2019
Izdavač Belgrade Metropolitan University
Strana od 81
Strana do 86

Radovi sa domaćih konferencija

Prepoznavanje lica u prisustvu medicinskih zaštitnih maski

S. Marković, V. Jocović, M. Mišić, Prepoznavanje lica u prisustvu medicinskih zaštitnih maski, Zbornik radova konferencije "JU INFO 2021", Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2021

Autori Srđan Marković, Vladimir Jocović i Marko Mišić
Godina 2021
Izdavač Informaciono društvo Srbije

Automatizacija ocenjivanja Python programskih zadataka na sistemu Moodle sa dodatkom CodeRunner

J. Đukić, V. Jocović, M. Mišić, J. Protić, A. Srbljanović, M. Obradović, Automatizacija ocenjivanja Python programskih zadataka na sistemu Moodle sa dodatkom CodeRunner, Zbornik radova konferencije "JU INFO 2021", Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2021

Autori Jovan Đukić, Vladimir Jocović, Marko Mišić, Jelica Protić, Aleksa Srbljanović i Miloš Obradović
Godina 2021
Izdavač Informaciono društvo Srbije

Unapređenje praktične nastave na predmetu Inteligentni sistemi na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

A. Milaković, V. Jocović, D. Drašković, Unapređenje praktične nastave na predmetu Inteligentni sistemi na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Zbornik radova konferencije "JU INFO 2021", Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2021

Autori Adrian Milaković, Vladimir Jocović i Dražen Drašković
Godina 2021
Izdavač Informaciono društvo Srbije

Sprovođenje praktične nastave programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u online okruženju

M. Mišić, V. Jocović, J. Đukić, M. Prodanov, A. Srbljanović, M. Obradović, Sprovođenje praktične nastave programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u online okruženju, 27. skup TRENDOVI RAZVOJA: "On-line nastava na univerzitetima", pp. 379 - 382, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Novi Sad, Srbija, Feb, 2021

Autori Marko Mišić, Vladimir Jocović, Jovan Đukić, Milana Prodanov, Aleksa Srbljanović i Miloš Obradović
Godina 2021
Izdavač Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
Strana od 379
Strana do 382

Programski jezik Python u nastavi programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - izazovi i rešenja

M. Mišić, V. Jocović, J. Đukić, M. Prodanov, A. Srbljanović, M. Obradović, J. Protić, Programski jezik Python u nastavi programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - izazovi i rešenja, 27. skup TRENDOVI RAZVOJA: "On-line nastava na univerzitetima", pp. 245 - 248, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Novi Sad, Srbija, Feb, 2021

Autori Marko Mišić, Vladimir Jocović, Jovan Đukić, Milana Prodanov, Aleksa Srbljanović, Miloš Obradović i Jelica Protić
Godina 2021
Izdavač Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
Strana od 245
Strana do 248

Predviđanje uspeha studenata studijskog programa Softversko inženjerstvo tehnikama mašinskog učenja

D. Drašković, J. Cincović, D. Mijailović, M. Vukasović, V. Jocović, A. Milaković, Predviđanje uspeha studenata studijskog programa Softversko inženjerstvo tehnikama mašinskog učenja, Zbornik radova konferencije "JU INFO 2020", pp. 219 - 224, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2020

Autori Dražen Drašković, Jelica Cincović, Danijela Mijailović, Maja Vukasović, Vladimir Jocović i Adrian Milaković
Godina 2020
Izdavač Informaciono društvo Srbije
ISSN/ISBN 978-86-85525-23-0
Strana od 219
Strana do 224

Implementacioni detalji algoritma šifrovanja CRYPTO1

M. Mićović, U. Radenković, V. Jocović, T. Šekularac, F. Hadžić, Ž. Šuštran, D. Drašković, Implementacioni detalji algoritma šifrovanja CRYPTO1, Zbornik radova 24. naučne konferencije "YU INFO 2018", pp. 26 - 30, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2018

Autori Marko Mićović, Uroš Radenković, Vladimir Jocović, Tamara Šekularac, Filip Hadžić, Živojin Šuštran i Dražen Drašković
Godina 2018
Izdavač Informaciono društvo Srbije
ISSN/ISBN 978-86-85525-21-6
Strana od 26
Strana do 30

Realizacija veb sistema za upravljanje i nadgledanje softverskih projekata

D. Drašković, M. Mićović, U. Radenković, M. Vukasović, S. Delčev, V. Jocović, Ž. Šuštran, B. Nikolić, Realizacija veb sistema za upravljanje i nadgledanje softverskih projekata, 23. konferencija "JU INFO 2017", pp. 99 - 104, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2017

Autori Dražen Drašković, Marko Mićović, Uroš Radenković, Maja Vukasović, Sanja Delčev, Vladimir Jocović, Živojin Šuštran i Boško Nikolić
Godina 2017
Izdavač Informaciono društvo Srbije
Strana od 99
Strana do 104

Primena virtuelne stvarnosti u okviru medicinskih tretmana

M. Vukasović, M. Mićović, U. Radenković, V. Jocović, D. Drašković, Primena virtuelne stvarnosti u okviru medicinskih tretmana, 23. konferencija "JU INFO 2017", pp. 1 - 6, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2017

Autori Maja Vukasović, Marko Mićović, Uroš Radenković, Vladimir Jocović i Dražen Drašković
Godina 2017
Izdavač Informaciono društvo Srbije
Strana od 1
Strana do 6

Projekti

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 14.03.2011.

Information Security Services Education in Serbia

Information Security Services Education in Serbia

Tip projekta ERAZMUS + K2
Rukovodilac prof. dr Igor Tartalja
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 14.02.2018.

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Tip projekta Međunarodne donacije
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UJEDINJENE NACIJE PROGRAM ZA RAZVOJ
Početak realizacije 04.02.2019.

Softversko inzenjerstvo i nove tehnologije u racunarstvu (SINTRA)

Softversko inzenjerstvo i nove tehnologije u racunarstvu (SINTRA)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac doc. dr Dražen Drašković
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 14.10.2019.

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

ADVANCING NOVEL TEXTUAL SIMILARITY -BASED SOLUTIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT (AVANTES)

ADVANCING NOVEL TEXTUAL SIMILARITY -BASED SOLUTIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT (AVANTES),evid broj 6526093

Tip projekta Fond za nauku - AI
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 02.09.2020.

Analiza softverskog sistema

Tip projekta Veštačenja
Rukovodilac doc. dr Dražen Drašković
Finansijer SPICE FACTORY D.O.O.
Početak realizacije 29.06.2021.