Navigacija

Dekanat

Kontakt

telefon faks e-pošta
(011) 324-8464 (011) 324-8681 dekanat@etf.bg.ac.rs

Sekretarica dekana

Despotović Danka

  • (011) 3218-321

Sekretarica prodekana

Dubravka Kovačević

  • (011) 3218-323

Sekretarica stručnih organa

Ivana Čeperac