Navigacija

as. Milica Karapetrović

Asistent
Katedra za primenjenu matematiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 25

3218-367
Stručni naziv master matematičar
Naučna oblast Primenjena matematika
Datum izbora 1. februar 2020.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Lower bound for the diameter of planar Brownian motion

M. Jovalekić, Lower bound for the diameter of planar Brownian motion, BULLETIN MATHEMATIQUE DE LA SOCIETE DES SCIENCES MATHEMATIQUES DE ROUMANIE, pp. 283 - 286, 2021

Autori Milica Karapetrović
Godina 2021
Časopis BULLETIN MATHEMATIQUE DE LA SOCIETE DES SCIENCES MATHEMATIQUES DE ROUMANIE
Impakt faktor 0.447
Strana od 283
Strana do 286

A Probabilistic Proof of the Multidimensional Weighted Hardy Inequality

M. Jovalekić, A Probabilistic Proof of the Multidimensional Weighted Hardy Inequality, COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, pp. 1483 - 1488, 2020

Autori Milica Karapetrović
Godina 2020
Časopis COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES
Impakt faktor 0.378
Strana od 1483
Strana do 1488

Some estimates related to the Doob's martingale inequalities

M. Jovalekić, Some estimates related to the Doob's martingale inequalities, STATISTICS AND PROBABILITY LETTERS, pp. 124 - 129, 2019

Autori Milica Karapetrović
Godina 2019
Časopis STATISTICS AND PROBABILITY LETTERS
Impakt faktor 0.68 (M23)
Strana od 124
Strana do 129

Radovi sa domaćih konferencija

Some generalizations of the Doob's maximal inequality

M. Jovalekić, Some generalizations of the Doob's maximal inequality, IX simpozijum ''Matematika i primene'', 2018

Autori Milica Karapetrović
Godina 2018

Martingales and inequalities

M. Jovalekić, B. Karapetrović, V. Božin, Martingales and inequalities, XLIV SYMOPIS, pp. 808 - 811, 2017

Autori Milica Karapetrović, Boban Karapetrović i Vladimir Božin
Godina 2017
Strana od 808
Strana do 811

Projekti

Naučni

Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama- NASTAVAK

Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama- NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Branko Malešević
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.