Navigacija

as. Milica Jovalekić

Asistent
Katedra za primenjenu matematiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 25

3218-367
Stručni naziv master matematičar
Naučna oblast Primenjena matematika
Datum izbora 1. februar 2020.

Predmeti

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Some generalizations of the Doob's maximal inequality

M. Jovalekić, Some generalizations of the Doob's maximal inequality, IX simpozijum ''Matematika i primene'', Matematicki fakultet, Beograd, Dec, 2018

Autori Milica Jovalekić
Godina 2018
Izdavač Matematicki fakultet

Projekti

Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama

Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama

Tip projekta Nauka – osnovno istraživanje
Rukovodilac prof. dr Branko Malešević
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 11.07.2018.

Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama- NASTAVAK

Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama- NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Branko Malešević
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.