Navigacija

Risto Bošković

Laboratorijski tehničar
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Paviljon Rašović, kancelarija P-25

Stručni naziv elektrotehničar