Navigacija

Zgrade fakulteta

Mapa ETF-a

Elektrotehnički fakultet je smešten u Zgradi tehničkih fakulteta, zajedno sa Arhitektonskim i Građevinskim fakultetom. ETF koristi deo suterena, celo prizemlje i deo potkrovlja. Pored ove zgrade, prostorije ETF-a se nalaze u paviljonima između Zgrade tehničkih fakulteta i zgrade Mašinskog fakulteta. Takođe, ETF ima svoje prostorije i u Zavodu za fiziku, koji se nalazi pored Zgrade tehničkih fakulteta, kao i na Rudarsko-geološkom fakultetu, gde se nalaze laboratorije katedri za Automatiku i Mikroelektroniku i tehničku fiziku.

Zgrada tehničkih fakulteta je jedna od najlepših građevina u Beogradu. Podignuta je 1931. godine, a izgradnja je počela 1926. Projektovali su je nastavnici tadašnjeg Arhitektonskog odseka Tehničkog fakulteta arh. Nikola Nestorović i arh. Branko Tanazević.

zgrada 1zgrada 2zgrada spolja