Navigacija

doc. dr Jelisaveta Krstivojević

Docent
Katedra za elektroenergetske sisteme

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 79

011/3218-340
Stručni naziv doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo
Naučna oblast Elektroenergetski sistemi
Datum izbora 15. februar 2021.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

''A new algorithm for avoiding maloperation of transformer restricted earth fault protection caused by the transformer magnetizing inrush current and current transformer saturation

J. Krstivojevic, M. Djuric, ''A new algorithm for avoiding maloperation of transformer restricted earth fault protection caused by the transformer magnetizing inrush current and current transformer saturation, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, Vol. 24, No. 6, pp. 5025 - 5042, Dec, 2016

Autori Jelisaveta Krstivojević i Milenko Đurić
Godina 2016
DOI 10.3906/elk-1409-92
Časopis TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES
Impakt faktor 0.578 (M23)
Volumen 24
Broj 6
Strana od 5025
Strana do 5042

Verification of Transformer Restricted Earth Fault Protection by using the Monte Carlo Method

J. Krstivojevic, M. Djurić, Verification of Transformer Restricted Earth Fault Protection by using the Monte Carlo Method, ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, Vol. 15, No. 3, pp. 65 - 72, Aug, 2015

Autori Jelisaveta Krstivojević i Milenko Đurić
Godina 2015
DOI 10.4316/AECE.2015.03009
Časopis ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
Impakt faktor 0.642 (M23)
Volumen 15
Broj 3
Strana od 65
Strana do 72

A New Method of Improving Transformer Restricted Earth Fault Protection

J. Krstivojevic, M. Djurić, A New Method of Improving Transformer Restricted Earth Fault Protection, ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, Vol. 14, No. 3, pp. 41 - 48, Aug, 2014

Autori Jelisaveta Krstivojević i Milenko Đurić
Godina 2014
DOI 10.4316/AECE.2014.03005
Časopis ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
Impakt faktor 0.642 (M23)
Volumen 14
Broj 3
Strana od 41
Strana do 48

Radovi u časopisima van SCI liste

Adaptivno podešavanje prekostrujnih releja u distributivnoj mreži

J. Krstivojević, D. Šošić, A. Savić, Adaptivno podešavanje prekostrujnih releja u distributivnoj mreži, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 1-2, pp. 319 - 327, Mar, 2018

Autori Jelisaveta Krstivojević, Darko Šošić i Aleksandar Savić
Godina 2018
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Broj 1-2
Strana od 319
Strana do 327

Proračun pokazatelja pouzdanosti za vangradsku srednjenaponsku distributivnu mrežu

P. Pavlović, J. Krstivojević, Proračun pokazatelja pouzdanosti za vangradsku srednjenaponsku distributivnu mrežu, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 3-4, pp. 32 - 40, Mar, 2017

Autori Petar Pavlović i Jelisaveta Krstivojević
Godina 2017
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Volumen 3-4
Strana od 32
Strana do 40

Kordinacija prekostrujnih releja u distributivnoj mreži sa distribuiranim izvorima

J. Krstivojević, D. Šošić, A. Savić, Kordinacija prekostrujnih releja u distributivnoj mreži sa distribuiranim izvorima, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 1-2, pp. 392 - 399, Mar, 2017

Autori Jelisaveta Krstivojević, Darko Šošić i Aleksandar Savić
Godina 2017
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Volumen 1-2
Strana od 392
Strana do 399

Primena digitalne fazne komparacije u diferencijalnoj zaštiti energetskog transformatora

J. Krstivojević, M. Đurić, Primena digitalne fazne komparacije u diferencijalnoj zaštiti energetskog transformatora, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 3-4, pp. 129 - 135, Mar, 2015

Autori Jelisaveta Krstivojević i Milenko Đurić
Godina 2015
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Broj 3-4
Strana od 129
Strana do 135

Monofazni analizator kvaliteta električne energije

Ž. Đurišić, M. Đurić, J. Krstivojević, Monofazni analizator kvaliteta električne energije, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 1-2, pp. 275 - 280, Mar, 2007

Autori Željko Đurišić, Milenko Đurić i Jelisaveta Krstivojević
Godina 2007
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Broj 1-2
Strana od 275
Strana do 280

Radovi sa međunarodnih konferencija

Adaptive Coordination of Overcurrent Relays Considering Different Network Topologies

J. Krstivojević, D. Šošić, A. Savić, Adaptive Coordination of Overcurrent Relays Considering Different Network Topologies, 3rd South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES), Novi Sad, Serbia, 2018

Autori Jelisaveta Krstivojević, Darko Šošić i Aleksandar Savić
Godina 2018

A New Algorithm for Avoiding Maloperation of Transformer Differential Protection

J. Krstivojević, M. Djurić, A New Algorithm for Avoiding Maloperation of Transformer Differential Protection, The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med Power 2016, pp. 1 - 6, Belgrade, Serbia, Nov, 2016

Autori Jelisaveta Krstivojević i Milenko Đurić
Godina 2016
Strana od 1
Strana do 6

Coordination of Directional Overcurrent Relays by Using Heuristic Optimization Method

J. Krstivojević, D. Šošić, A. Savić, Coordination of Directional Overcurrent Relays by Using Heuristic Optimization Method, The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med Power 2016, pp. 1 - 8, Belgrade, Serbia, 2016

Autori Jelisaveta Krstivojević, Darko Šošić i Aleksandar Savić
Godina 2016
Strana od 1
Strana do 8

A new algorithm for transformer ground fault protection

J. Krstivojevic, M. Djuric, A new algorithm for transformer ground fault protection, The 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion - MEDPOWER 2014, pp. 1 - 6, Athens, Greece, Nov, 2014

Autori Jelisaveta Krstivojević i Milenko Đurić
Godina 2014
Strana od 1
Strana do 6

Modified Park's Model of Induction Machines

Z. Djurisic, M. Djuric, J. Krstivojevic, J. Trifunovic, Modified Park's Model of Induction Machines, Proc. Of IASTED – MIC 2008, Innsbruck, Austria, 2008

Autori Željko Đurišić, Milenko Đurić, Jelisaveta Krstivojević i Jovan Trifunović
Godina 2008

Radovi sa domaćih konferencija

A three winding power transformer protection based on the phase comparison of the currents

J. Krstivojević, Z. Stojanović, M. Đurić, A three winding power transformer protection based on the phase comparison of the currents, Međunarodno savetovanje Energetika XXXV, Sesija 2, Zlatibor, Jun, 2020

Autori Jelisaveta Krstivojević, Zoran Stojanović i Milenko Đurić
Godina 2020

Minimizacija pokazatelja pouzdanosti u distributivnoj mreži uz uvaženje ograničenih finansijskih sredstava

J. Stojković, J. Krstivojević, Minimizacija pokazatelja pouzdanosti u distributivnoj mreži uz uvaženje ograničenih finansijskih sredstava, 17. međunarodni naučnostručni Simpozijum INFOTEH - JAHORINA 2018, pp. 55 - 60, 2018

Autori Jelena Stojković i Jelisaveta Krstivojević
Godina 2018
Strana od 55
Strana do 60

Izbor optimalne lokacije distribuiranog izvora energije u distributivnoj mreži

J. Stojković, J. Krstivojević, Izbor optimalne lokacije distribuiranog izvora energije u distributivnoj mreži, 11. Savetovanje CIRED Srbija, pp. 1 - 6, Kopaonik, Sep, 2018

Autori Jelena Stojković i Jelisaveta Krstivojević
Godina 2018
Strana od 1
Strana do 6

Uticaj zasićenja strujnih transformatora na zemljospojnu zaštitu energetskih transformatora

J. Krstivojević, M. Đurić, A. Savić, Uticaj zasićenja strujnih transformatora na zemljospojnu zaštitu energetskih transformatora, SYM-OP-IS 2015: XLII Simpozijum o operacionim istraživanjima, 2015, pp. 56 - 59, Srebrno Jezero, Republika Srbija, Sep, 2015

Autori Jelisaveta Krstivojević, Milenko Đurić i Aleksandar Savić
Godina 2015
Strana od 56
Strana do 59

Detekcija unutrašnjih kratkih spojeva u energetskom transformatoru primenom digitalnog faznog komparatora

J. Krstivojević, M. Đurić, Detekcija unutrašnjih kratkih spojeva u energetskom transformatoru primenom digitalnog faznog komparatora, SYM-OP-IS 2015: XLII Simpozijum o operacionim istraživanjima, 2015, pp. 68 - 71, Srebrno Jezero, Republika Srbija, Sep, 2015

Autori Jelisaveta Krstivojević i Milenko Đurić
Godina 2015
Strana od 68
Strana do 71

Uticaj opterećenja strujnih transformatora na diferencijalnu zaštitu energetskog transformatora

J. Krstivojević, M. Đurić, Uticaj opterećenja strujnih transformatora na diferencijalnu zaštitu energetskog transformatora, INFOTEH-Jahorina, pp. 186 - 191, Jahorina, Mar, 2015

Autori Jelisaveta Krstivojević i Milenko Đurić
Godina 2015
Strana od 186
Strana do 191

Analiza pouzdanosti napajanja potrošača usled nesigurnosti podataka u distributivnoj mreži

J. Krstivojević, M. Žarković, Analiza pouzdanosti napajanja potrošača usled nesigurnosti podataka u distributivnoj mreži, CIRED Srbija, pp. 1 - 6, Vrnjačka Banja, 2014

Autori Jelisaveta Krstivojević i Mileta Žarković
Godina 2014
Strana od 1
Strana do 6

Algoritmi za prepoznavanje struje uključenja neopterećenog energetskog transformatora

J. Krstivojević, M. Đurić, M. Terzić, Algoritmi za prepoznavanje struje uključenja neopterećenog energetskog transformatora, INFOTEH-Jahorina, pp. 208 - 213, Jahorina, Mar, 2014

Autori Jelisaveta Krstivojević, Milenko Đurić i Mladen Terzić
Godina 2014
Strana od 208
Strana do 213

Selektivna zemljospojna zaštita za distributivne izvode

J. Krstivojević, M. Đurić, Selektivna zemljospojna zaštita za distributivne izvode, INFOTEH-Jahorina, pp. 91 - 96, Jahorina, Mar, 2013

Autori Jelisaveta Krstivojević i Milenko Đurić
Godina 2013
Strana od 91
Strana do 96

Ostali radovi

Podešavanje i koordinacija prekostrujnih releja u distributivnoj mreži

J. Krstivojević, D. Šošić, A. Savić, Podešavanje i koordinacija prekostrujnih releja u distributivnoj mreži, SYM-OP-IS 2017, pp. 716 - 721, Sep, 2017

Autori Jelisaveta Krstivojević, Darko Šošić i Aleksandar Savić
Godina 2017
Strana od 716
Strana do 721

Digitalna zaštita energetskih transformatora od unutrašnjih kvarova

J. Krstivojević, Digitalna zaštita energetskih transformatora od unutrašnjih kvarova, 2015

Autori Jelisaveta Krstivojević
Godina 2015

Projekti

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO DRUŠTVO U MEŠOVITOJ SVOJINI
Početak realizacije 02.12.2015.

Inteligentne energetske mreže

Tip projekta Nauka – interdisciplinarno istraživanje
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 10.03.2011.

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Izrada tehnicke dokumentacije Projekta za izvodjenje DV 35 kV TC Knjazevac- TS Vina etapa 2

Izrada tehnicke dokumentacije Projekta za izvodjenje DV 35 kV TC Knjazevac- TS Vina etapa 2

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Jelisaveta Krstivojević
Finansijer INKOM DOO BAJINA BASTA
Početak realizacije 29.04.2020.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Zoran Stojanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 04.11.2020.

Bilateralna saradnja sa Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

Energetsko planiranje i modelovanje odrzivih energetskih sistema

Tip projekta Projekti Bilateralna saradnja
Rukovodilac prof. dr Branko Kovačević
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 25.04.2016.