Navigacija

Biljana Alavanja

Radnik na održavanju čistoće
Tehnička služba i služba održavanja

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 91a

011/3218-432
Stručni naziv tehničar hemijsko-tehnološke struke