Navigacija

Službe fakulteta

Dekanat

Dekanat je služba koja pruža administrativne i pravne usluge dekanu i prodekanima.

Studentski odsek

Sve aktivnosti vezane za sprovođenje nastave i administrativne poslove vezane za studiranje se obavljaju u studentskom odseku.

Opšti odsek

Opšti odsek obavlja administrativne poslove vezane za različite aspekte poslovanja Fakulteta i zaposlenih.

Računovodstvo

Kompletno finansijsko poslovanje Fakulteta se obavlja preko odseka za računovodstvo. Na ovoj strani možete naći brojeve računa Fakulteta.

Biblioteka

Fakultetska biblioteka obezbeđuje zaposlenim i studentima pristup stručnoj literaturi i časopisima.

Fakultetski servisi

Fakultetski servisi su veb aplikacija za pristup Dositeju - informacionom sistemu fakulteta - od strane zaposlenih. Glavna namena aplikacije je prebacivanje u internet okruženje svih administrativnih poslova koje zaposleni inače obavljaju u studentskom odseku i finansijskoj službi.