Navigacija

ms Kristina Jovičić, dipl. inž. el. i rač.

Viši laboratorijski inženjer
Katedra za telekomunikacije

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 66a

011/3218350
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa međunarodnih konferencija

Comparative analysis of electromagnetic radiation originating from WLAN access point using 802.11a, g, n and ac technologies

K. Jovičić, M. Koprivica, N. Nešković, A. Nešković, Comparative analysis of electromagnetic radiation originating from WLAN access point using 802.11a, g, n and ac technologies, (in Serbian) Proceedings of 28th Telecommunication forum - TELFOR 2020, pp. 45 - 48, IEEE, 24-25 November, Belgrade, Serbia, Nov, 2020

Autori Kristina Jovičić, Mladen Koprivica, Nataša Nešković i Aleksandar Nešković
Godina 2020
Izdavač IEEE
ISSN/ISBN 978-0-7381-4242-5
DOI 10.1109/TELFOR51502.2020.9306566
Strana od 45
Strana do 48

Experimental analysis of electromagnetic radiation originating from 802.11a/g WLAN devices

K. Jovičić, M. Koprivica, I. Kuzle, N. Nešković, A. Nešković, Experimental analysis of electromagnetic radiation originating from 802.11a/g WLAN devices, (in Serbian) Proceedings of 25th Telecommunication forum - TELFOR 2017, pp. 215 - 218, Telecommunication Society, 21-22 November, Belgrade, Serbia, Nov, 2017

Autori Kristina Jovičić, Mladen Koprivica, Igor Kuzle, Nataša Nešković i Aleksandar Nešković
Godina 2017
Izdavač Telecommunication Society
ISSN/ISBN 978-1-5386-3072-3
DOI 10.1109/TELFOR.2017.8249325
Strana od 215
Strana do 218

Projekti

BENEFIT-Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs

BENEFIT-Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs

Tip projekta ERAZMUS + K2
Rukovodilac doc. dr Mladen Koprivica
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 14.02.2018.

Izrada Vazduhoplovne studije za dalekovod DV 110 kV br 1144B TE Kostolac - TS Smederevo 3, uvodjenje u u TS Pozarevac 2

Izrada Vazduhoplovne studije za dalekovod DV 110 kV br 1144B TE Kostolac - TS Smederevo 3, uvodjenje u u TS Pozarevac 2

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer KODAR ENERGOMONTAZA DOO BEOGRAD
Početak realizacije 25.01.2021.

Izbor optimalnog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojece i novu 5G tehnologiju

Izbor optimalnog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojece i novu 5G tehnologiju

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE- RATEL
Početak realizacije 31.05.2019.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.

Projekat za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija sistema daljinskog upravljanja trafo stanicama u Bgd-u PD " Elektrodistribucija Beograd "

Projekat za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija sistema daljinskog upravljanja trafo stanicama u Bgd-u PD " Elektrodistribucija Beograd "

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer "TELEGROUP" doo
Početak realizacije 12.09.2018.

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer Elektrodistribucija Srbije d.o.o Beograd
Početak realizacije 30.01.2019.

Izradu tehnickog resenja i glavnog projekta za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija radio -sistema za prenos govora operatora distributivbnog sistema "EPS distribucija" na distributivnom podrucju Beograd (prosirenje 2 radio sistema "MOTOROLA")

Izradu tehnickog resenja i glavnog projekta za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija radio -sistema za prenos govora operatora distributivbnog sistema "EPS distribucija" na distributivnom podrucju Beograd (prosirenje 2 radio sistema "MOTOROLA")

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer "TELEGROUP" doo
Početak realizacije 03.05.2019.

Studija revalorizacije optičke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a

Studija revalorizacije optičke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer TELEGROUP DOO Podgorica
Početak realizacije 24.09.2020.

Razvoj network and service reporting system softverske platforme

Razvoj network and service reporting system softverske platforme

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer "TELEKOM SRBIJA" A.D.
Početak realizacije 15.12.2020.

Studija izvodljivosti implementacije nacionalne mreze za kontinuiranu i automatizovano pracenje znacajnih parametara iz domena zastite zivotne sredine

Studija izvodljivosti implementacije nacionalne mreze za kontinuiranu i automatizovano pracenje znacajnih parametara iz domena zastite zivotne sredine

Tip projekta Projekti-Zeleni fond
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Početak realizacije 19.11.2018.