Navigacija

ms Kristina Jovičić, dipl. inž. el. i rač.

Viši laboratorijski inženjer
Katedra za telekomunikacije

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 66a

011/3218350
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva

Predmeti

Bibliografija

Radovi sa međunarodnih konferencija

Experimental analysis of electromagnetic radiation originating from 802.11a/g WLAN devices

K. Jovičić, M. Koprivica, I. Kuzle, N. Nešković, A. Nešković, Experimental analysis of electromagnetic radiation originating from 802.11a/g WLAN devices, (in Serbian) Proceedings of 25th Telecommunication forum - TELFOR 2017, pp. 215 - 218, Telecommunication Society, 21-22 November, Belgrade, Serbia, Nov, 2017

Autori Kristina Jovičić, Mladen Koprivica, Igor Kuzle, Nataša Nešković i Aleksandar Nešković
Godina 2017
Izdavač Telecommunication Society
ISSN/ISBN 978-1-5386-3072-3
DOI 10.1109/TELFOR.2017.8249325
Strana od 215
Strana do 218

Projekti

Izbor optimalnog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojece i novu 5G tehnologiju

Izbor optimalnog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojece i novu 5G tehnologiju

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE- RATEL
Početak realizacije 31.05.2019.

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer EPS Distribucija d.o.o Beograd
Početak realizacije 30.01.2019.

BENEFIT-Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs

BENEFIT-Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs

Tip projekta ERAZMUS + K2
Rukovodilac doc. dr Mladen Koprivica
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 14.02.2018.

Projekat za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija sistema daljinskog upravljanja trafo stanicama u Bgd-u PD " Elektrodistribucija Beograd "

Projekat za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija sistema daljinskog upravljanja trafo stanicama u Bgd-u PD " Elektrodistribucija Beograd "

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer "TELEGROUP" doo
Početak realizacije 12.09.2018.

Studija izvodljivosti implementacije nacionalne mreze za kontinuiranu i automatizovano pracenje znacajnih parametara iz domena zastite zivotne sredine

Studija izvodljivosti implementacije nacionalne mreze za kontinuiranu i automatizovano pracenje znacajnih parametara iz domena zastite zivotne sredine

Tip projekta Projekti-Zeleni fond
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Početak realizacije 19.11.2018.

Izradu tehnickog resenja i glavnog projekta za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija radio -sistema za prenos govora operatora distributivbnog sistema "EPS distribucija" na distributivnom podrucju Beograd (prosirenje 2 radio sistema "MOTOROLA")

Izradu tehnickog resenja i glavnog projekta za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija radio -sistema za prenos govora operatora distributivbnog sistema "EPS distribucija" na distributivnom podrucju Beograd (prosirenje 2 radio sistema "MOTOROLA")

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer "TELEGROUP" doo
Početak realizacije 03.05.2019.