Navigacija

Jelica Cincović, dipl. inž. el. i rač.

Saradnik u nastavi
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 37a

011/3218 392
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 15. decembar 2018.

Predmeti

Projekti

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Početak realizacije 06.03.2009.

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Tip projekta Međunarodne donacije
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UJEDINJENE NACIJE PROGRAM ZA RAZVOJ
Početak realizacije 04.02.2019.