Navigacija

as. ms Jelica Cincović, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 37a

011/3218 392
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 15. decembar 2019.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa međunarodnih konferencija

Reinforcement learning usage in the development of recommender systems

J. Cincović, D. Drašković, Reinforcement learning usage in the development of recommender systems, Proceedings of the 11th International Conference on Information Society and Technology (ICIST), pp. 202 - 205, Information Society of Serbia - ISOS, Kopaonik, Serbia, Mar, 2021

Autori Jelica Cincović i Dražen Drašković
Godina 2021
Izdavač Information Society of Serbia - ISOS
ISSN/ISBN 2738-1447
Strana od 202
Strana do 205

Comparison: Angular vs. React vs. Vue. Which framework is the best choice?

J. Cincović, M. Punt, Comparison: Angular vs. React vs. Vue. Which framework is the best choice?, Proceedings of the 10th International Conference on Information Society and Technology (ICIST), pp. 250 - 255, Kopaonik, Serbia, Mar, 2020

Autori Jelica Cincović i Marija Punt
Godina 2020
Strana od 250
Strana do 255

Architecture of web applications based on Angular Framework: A Case Study

J. Cincović, S. Delčev, D. Drašković, Architecture of web applications based on Angular Framework: A Case Study, Proceedings of the 9th International Conference on Information Society and Technology (ICIST), Kopaonik, Serbia, Mar, 2019

Autori Jelica Cincović, Sanja Delčev i Dražen Drašković
Godina 2019
ISSN/ISBN 978-86-85525-24-7

Radovi sa domaćih konferencija

Predviđanje uspeha studenata studijskog programa Softversko inženjerstvo tehnikama mašinskog učenja

D. Drašković, J. Cincović, D. Mijailović, M. Vukasović, V. Jocović, A. Milaković, Predviđanje uspeha studenata studijskog programa Softversko inženjerstvo tehnikama mašinskog učenja, Zbornik radova konferencije "JU INFO 2020", pp. 219 - 224, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2020

Autori Dražen Drašković, Jelica Cincović, Danijela Mijailović, Maja Vukasović, Vladimir Jocović i Adrian Milaković
Godina 2020
Izdavač Informaciono društvo Srbije
ISSN/ISBN 978-86-85525-23-0
Strana od 219
Strana do 224

Primena algoritama mašinskog učenja u analizi uspeha studiranja kod studenata Softverskog inženjerstva

S. Delčev, J. Cincović, J. Stančić, D. Drašković, J. Protić, Primena algoritama mašinskog učenja u analizi uspeha studiranja kod studenata Softverskog inženjerstva, Zbornik radova konferencije "JU INFO 2019", Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2019

Autori Sanja Delčev, Jelica Cincović, Jelena Stančić, Dražen Drašković i Jelica Protić
Godina 2019
Izdavač Informaciono društvo Srbije
ISSN/ISBN 978-86-85525-23-0

Iskustva razvoja programskog sistema obrazovne višeplatformske video-igre

J. Cincović, I. Tartalja, Iskustva razvoja programskog sistema obrazovne višeplatformske video-igre, 27. telekomunikacioni forum TELFOR 2019, Nov, 2019

Autori Jelica Cincović i Igor Tartalja
Godina 2019

Projekti

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Početak realizacije 06.03.2009.

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Tip projekta Međunarodne donacije
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UJEDINJENE NACIJE PROGRAM ZA RAZVOJ
Početak realizacije 04.02.2019.

ADVANCING NOVEL TEXTUAL SIMILARITY -BASED SOLUTIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT (AVANTES)

ADVANCING NOVEL TEXTUAL SIMILARITY -BASED SOLUTIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT (AVANTES),evid broj 6526093

Tip projekta Fond za nauku - AI
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 02.09.2020.

Analiza softverskog sistema

Tip projekta Veštačenja
Rukovodilac doc. dr Dražen Drašković
Finansijer SPICE FACTORY D.O.O.
Početak realizacije 29.06.2021.