Navigacija

Nebojša Orlović

Tehnički saradnik – električar
Tehnička služba i služba održavanja

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 6a

011/3218-376
011/3218-398
Stručni naziv elektrotehničar

Projekti

Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Smiljanić
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 14.03.2011.