Navigacija

dr Dragana Đorđević

Naučni savetnik
Saradnici bez saradničkih zvanja

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 89_2

Stručni naziv doktor hemijskih nauka
Datum izbora 22. jun 2011.