Navigacija

doc. dr Dragan Mihić

Docent
Katedra za energetske pretvarače i pogone

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 41

011/3218-369
011/3218-374
Stručni naziv doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo
Naučna oblast Energetski pretvarači i pogoni
Datum izbora 1. mart 2018.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Non-linear model of the switched reluctance motor with included core losses’ effects

Dragan S. Mihic, Mladen V. Terzic, Zarko V. Koprivica, Non-linear model of the switched reluctance motor with included core losses’ effects, IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS, Vol. 15, No. 11, pp. 1466 - 1478, Nov, 2021

Autori Dragan Mihić, Mladen Terzić i Žarko Koprivica
Godina 2021
DOI https://doi.org/10.1049/elp2.12114
Časopis IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS
Impakt faktor 2.834 (M22)
Volumen 15
Broj 11
Strana od 1466
Strana do 1478

A novel modular power converter for SRM drive

D. Mihić, M. Terzić, B. Brković, S. Vukosavić, A novel modular power converter for SRM drive, ELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK), Vol. 102, pp. 921 - 937, Jun, 2020

Autori Dragan Mihić, Mladen Terzić, Bogdan Brković i Slobodan Vukosavić
Godina 2020
DOI https://doi.org/10.1007/s00202-020-00923-w
Časopis ELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK)
Impakt faktor 1.836
Volumen 102
Strana od 921
Strana do 937

A New Nonlinear Analytical Model of the SRM With Included Multiphase Coupling

D. Mihić, M. Terzić, S. Vukosavić, A New Nonlinear Analytical Model of the SRM With Included Multiphase Coupling, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, Vol. 32, No. 4, pp. 1322 - 1334, Dec, 2017

Autori Dragan Mihić, Mladen Terzić i Slobodan Vukosavić
Godina 2017
DOI 10.1109/TEC.2017.2707587
Časopis IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
Impakt faktor 3.808 (M21)
Volumen 32
Broj 4
Strana od 1322
Strana do 1334

Impact of Rotor Material on the Optimal Geometry of High-Speed Drag-Cup Induction Motor

M. Terzić, D. Mihić, S. Vukosavić, Impact of Rotor Material on the Optimal Geometry of High-Speed Drag-Cup Induction Motor, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, Vol. 3, No. 2, pp. 455 - 465, Jun, 2016

Autori Mladen Terzić, Dragan Mihić i Slobodan Vukosavić
Godina 2016
DOI 10.1109/TEC.2015.2507783
Časopis IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
Impakt faktor 3.808 (M21)
Volumen 3
Broj 2
Strana od 455
Strana do 465

Design of High-Speed, Low-Inertia Induction Machines With Drag-Cup Rotor

M. Terzić, D. Mihić, S. Vukosavić, Design of High-Speed, Low-Inertia Induction Machines With Drag-Cup Rotor, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, Vol. 29, No. 1, pp. 169 - 177, Mar, 2014

Autori Mladen Terzić, Dragan Mihić i Slobodan Vukosavić
Godina 2014
DOI 10.1109/TEC.2013.2289352
Časopis IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
Impakt faktor 3.353 (M21a)
Volumen 29
Broj 1
Strana od 169
Strana do 177

Stator Design and Air Gap Optimization of High Speed Drag-Cup Induction Motor using FEM

M. Terzić, D. Mihić, S. Vukosavić, Stator Design and Air Gap Optimization of High Speed Drag-Cup Induction Motor using FEM, ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, Vol. 13, No. 3, pp. 93 - 100, Aug, 2013

Autori Mladen Terzić, Dragan Mihić i Slobodan Vukosavić
Godina 2013
DOI 10.4316/AECE.2013.03015
Časopis ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
Impakt faktor 0.642 (M23)
Volumen 13
Broj 3
Strana od 93
Strana do 100

Radovi u časopisima van SCI liste

Uticaj efekata međusobne interakcije faza na dinamičke karakteristike pogona sa 8/6 prekidačkim reluktantnim motorom

D. Mihić, M. Terzić, S. Vukosavić, Ž. Despotović, Uticaj efekata međusobne interakcije faza na dinamičke karakteristike pogona sa 8/6 prekidačkim reluktantnim motorom, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 3-4, pp. 207 - 214, Mar, 2016

Autori Dragan Mihić, Mladen Terzić, Slobodan Vukosavić i Željko Despotović
Godina 2016
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Volumen 3-4
Strana od 207
Strana do 214

Termička karakterizacija VNVF energetskog pretvarača 100kV/1A za napajanje elektrostatičkih izdvajača

Ž. Despotović, S. Vukosavić, D. Mihić, Termička karakterizacija VNVF energetskog pretvarača 100kV/1A za napajanje elektrostatičkih izdvajača, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 3-4, pp. 289 - 296, Mar, 2015

Autori Željko Despotović, Slobodan Vukosavić i Dragan Mihić
Godina 2015
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Volumen 3-4
Strana od 289
Strana do 296

Procena temperature rotora velikih asinhronih motora na osnovu merenja statorskih struja i napona

D. Mihić, Procena temperature rotora velikih asinhronih motora na osnovu merenja statorskih struja i napona, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, pp. 65 - 68, Mar, 2011

Autori Dragan Mihić
Godina 2011
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Strana od 65
Strana do 68

Optimizacija rada sinhronih generatora u nekonvencionalnim izvorima

D. Mihić, N. Popov, M. Terzić, S. Vukosavić, Optimizacija rada sinhronih generatora u nekonvencionalnim izvorima, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, pp. 69 - 72, Mar, 2011

Autori Dragan Mihić, Nikola Popov, Mladen Terzić i Slobodan Vukosavić
Godina 2011
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Strana od 69
Strana do 72

Radovi sa međunarodnih konferencija

Dynamic Model of Segmented Stator Switched Reluctance Motor with Bypass Coils

M. Terzić, B. Brković, D. Mihić, Dynamic Model of Segmented Stator Switched Reluctance Motor with Bypass Coils, 2020 International Conference on Electrical Machines (ICEM), pp. 687 - 693, IEEE, Gothenburg, Aug, 2020

Autori Mladen Terzić, Bogdan Brković i Dragan Mihić
Godina 2020
Izdavač IEEE
DOI 10.1109/ICEM49940.2020.9270937
Strana od 687
Strana do 693

Applicability of Drag-Cup Induction Machine in High-Speed Applications

M. Terzić, D. Mihić, S. Vukosavić, Applicability of Drag-Cup Induction Machine in High-Speed Applications, pp. 1373 - 1379, Electrical Machines (ICEM), 2016 XXII International Conference on, Lausanne, Sep, 2016

Autori Mladen Terzić, Dragan Mihić i Slobodan Vukosavić
Godina 2016
Izdavač Electrical Machines (ICEM), 2016 XXII International Conference on
DOI 10.1109/ICELMACH.2016.7732703
Strana od 1373
Strana do 1379

Određivanje optimalnog broja navojaka sinhronog vučnog motora

D. Mihić, N. Popov, S. Vukosavić, Određivanje optimalnog broja navojaka sinhronog vučnog motora, Indel, Banja Luka, Nov, 2010

Autori Dragan Mihić, Nikola Popov i Slobodan Vukosavić
Godina 2010

Merenje impedanse asinhrone mašine na učestanosti komutacija i indirektno određivanje temperatura

N. Popov, D. Mihić, S. Vukosavić, Merenje impedanse asinhrone mašine na učestanosti komutacija i indirektno određivanje temperatura, Indel, Banja Luka, Nov, 2010

Autori Nikola Popov, Dragan Mihić i Slobodan Vukosavić
Godina 2010

Radovi sa domaćih konferencija

Komparativna analiza performansi unipolarno i bipolarno napajanog 8/6 prekidačkog reluktantnog motora

D. Mihić, M. Terzić, S. Vukosavić, Komparativna analiza performansi unipolarno i bipolarno napajanog 8/6 prekidačkog reluktantnog motora, ETRAN 2016, Zlatibor, Srbija,, Jun, 2016

Autori Dragan Mihić, Mladen Terzić i Slobodan Vukosavić
Godina 2016
Izdavač ETRAN 2016

Novi analitički model koji uzima u obzir efekte međusobne interakcije faza 8/6 prekidačkog reluktantnog motora

D. Mihić, M. Terzić, S. Vukosavić, Ž. Despotović, Novi analitički model koji uzima u obzir efekte međusobne interakcije faza 8/6 prekidačkog reluktantnog motora, pp. 161 - 166, Zbornik XV Naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH 2016, Jahorina, Mar, 2016

Autori Dragan Mihić, Mladen Terzić, Slobodan Vukosavić i Željko Despotović
Godina 2016
Izdavač Zbornik XV Naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH 2016
ISSN/ISBN 978-99955-763-6-3
Strana od 161
Strana do 166

Uticaj efekata međusobne interakcije faza na dinamičke karakteristike pogona sa 8/6 prekidačkim reluktantnim motorom

D. Mihić, M. Terzić, S. Vukosavić, Ž. Despotović, Uticaj efekata međusobne interakcije faza na dinamičke karakteristike pogona sa 8/6 prekidačkim reluktantnim motorom, XXXII Savetovanje ENERGETIKA 2016, . Zlatibor, 2016

Autori Dragan Mihić, Mladen Terzić, Slobodan Vukosavić i Željko Despotović
Godina 2016
Izdavač XXXII Savetovanje ENERGETIKA 2016

Uticaj materijala rotora na karakteristike visokobrzinksog asinhronog motora male inercije

D. Mihić, S. Vukosavić, M. Terzić, Uticaj materijala rotora na karakteristike visokobrzinksog asinhronog motora male inercije, ETRAN 2015, Srebrno jezero, Jun, 2015

Autori Dragan Mihić, Slobodan Vukosavić i Mladen Terzić
Godina 2015
Izdavač ETRAN 2015
ISSN/ISBN 978-86-80509-71-6

Metodologija i način elektro-termičkog testiranja visokonaponskih visokofrekventnih jedinica za napajanje elektrostatičkih filtara

Ž. Despotović, S. Vukosavić, N. Popov, D. Mihić, Metodologija i način elektro-termičkog testiranja visokonaponskih visokofrekventnih jedinica za napajanje elektrostatičkih filtara, 32. Simpozijum CIGRE Srbija 2015, 2015

Autori Željko Despotović, Slobodan Vukosavić, Nikola Popov i Dragan Mihić
Godina 2015

Projektovanje visokobrzinskog asinhronog motora sa malom inercijom

M. Terzić, D. Mihić, S. Vukosavić, Projektovanje visokobrzinskog asinhronog motora sa malom inercijom, ETRAN 2013, pp. EE2.2.-1 - EE2.2.-6, Izdavač Društvo za ETRAN, Beograd, 2013., Zlatibor, Jun, 2013

Autori Mladen Terzić, Dragan Mihić i Slobodan Vukosavić
Godina 2013
Izdavač Izdavač Društvo za ETRAN, Beograd, 2013.
ISSN/ISBN 978-86-80509-68-6
Strana od EE2.2.-1
Strana do EE2.2.-6

Analiza efekata nelinearnog opterećenja na gubitke u distributivnim transformatorima korišćenjem metode konačnih elemenata

M. Terzić, D. Mihić, Analiza efekata nelinearnog opterećenja na gubitke u distributivnim transformatorima korišćenjem metode konačnih elemenata, CIGRE SRBIJA 2013, 2013

Autori Mladen Terzić i Dragan Mihić
Godina 2013
ISSN/ISBN 978 - 86 - 82317 - 73 – 9

Određivanje zavisnosti gubitaka u gvožđu SMSM od brzine u praznom hodu korišćenjem metode konačnih elemenata

M. Terzić, D. Mihić, S. Vukosavić, Određivanje zavisnosti gubitaka u gvožđu SMSM od brzine u praznom hodu korišćenjem metode konačnih elemenata, ETRAN 2012, Zlatibor, Jun, 2012

Autori Mladen Terzić, Dragan Mihić i Slobodan Vukosavić
Godina 2012

Programski Paket za In-Circuit Upis Koda U Unutršnju Fleš Memoriju Digitalnih Signal Kontrolera 28XXX Bez Upotrebe Dodatog Namenskog Hardvera

I. Subotić, D. Mihić, S. Vukosavić, Programski Paket za In-Circuit Upis Koda U Unutršnju Fleš Memoriju Digitalnih Signal Kontrolera 28XXX Bez Upotrebe Dodatog Namenskog Hardvera, Infoteh, pp. 562 - 566, Jahorina, Mar, 2011

Autori Ivan Subotić, Dragan Mihić i Slobodan Vukosavić
Godina 2011
Strana od 562
Strana do 566

Procena temperature rotora asinhronog motora na osnovu analize spektra statorskih struja i napona

N. Popov, D. Mihić, S. Vukosavić, Procena temperature rotora asinhronog motora na osnovu analize spektra statorskih struja i napona, ETRAN 2010, Donji Milanovac, Jun, 2010

Autori Nikola Popov, Dragan Mihić i Slobodan Vukosavić
Godina 2010

Optimizacija sinhronih mašina sa stalnim magnetima na rotoru za primene u vozilima

D. Mihić, M. Terzić, N. Popov, S. Vukosavić, Optimizacija sinhronih mašina sa stalnim magnetima na rotoru za primene u vozilima, ETRAN 2010, Donji Milanovac, Jun, 2010

Autori Dragan Mihić, Mladen Terzić, Nikola Popov i Slobodan Vukosavić
Godina 2010

Ostali radovi

Prekidački reluktantni motori sa bipolarnim strujama

D. Mihić, Prekidački reluktantni motori sa bipolarnim strujama, Doktorska disertacija, Beograd, Sep, 2017

Autori Dragan Mihić
Godina 2017

Projekti

Upravlj.sekcija za regulac.elektrofiltera

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Početak realizacije 10.06.2004.

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja-NASTAVAK

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Izrada laboratorijske postavke i ispitivanje elektricnih parametara prekidacke reluktantne masine snage 34KW

Izrada laboratorijske postavke i ispitivanje elektricnih parametara prekidacke reluktantne masine snage 34KW

Tip projekta Inovacioni fond - Vaučeri
Rukovodilac doc. dr Dragan Mihić
Finansijer KINESTAS MACHINES DOO
Početak realizacije 08.04.2021.

DFIG laboratorijska postavka za TEXAS AM & TAMUQ-DOHA

Tip projekta Međunarodni komercijalni projekti sa univerzitetima
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer TEXAS A&M UNIVERSITY AT QATAR
Početak realizacije 26.04.2012.

Isporuka usluga i opreme u realizaciji VN VF napajanja ESP u TENT A1

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer "INSTITUT MIHAJLO PUPIN - AUTOMATIKA" D.O.O.
Početak realizacije 16.06.2011.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.