Navigacija

Katedra za elektroenergetske sisteme

Katedra se bavi naučno istraživačkim delatnostima u oblasti elektroenergetskih sistema sa akcentom na analizi, planiranju, eksploataciji i opravljanju sistemom kao celinom i njegovim elementima, a takođe i fenomenima od interesa za sisteme.

Zvanični sajt Katedre za elektroenergetske sisteme

Šef katedre: dr Jovan Mikulović vanredni profesor

Zamenik: dr Aleksandar Savić, vanredni profesor

Sekretar: Jelena Stojković, asistent

Osoblje

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent

Ostali