Navigacija

Uroš Milovanović

Tehničar za sistemsku podršku
Računski centar
011/3218-319
Stručni naziv elektrotehničar

Projekti

Naučni

Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Smiljanić
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 14.03.2011.