Navigacija

Studiranje

Osnovne studije

Osnovne studije su najznačajniji nastavni proces koji se održava na ETF-u. Kakav je tok studiranja i sticanja diplome inženjera elektrotehnike možete videti u tom delu sajta.

Master studije

Pogledajte plan master akademskih studija.

Doktorske studije

Pogledajte plan doktorskih akademskih studija.

Kalendar nastave

Pogledajte kalendar da bi utvrdili kada se održava nastava, kada su ispitni rokovi a kada je raspust.

Rokovi za prijavu ispita

Pogledajte kada su predviđeni rokovi za prijavu ispita .

Cenovnik

Cenovnik studiranja.

Žiro račun

Žiro račun fakulteta i odgovarajući pozivi na brojeve.

Dokumenta

Dokumenta namenjena studentima, a vezana za osnovne studije studije.

Sportska društva

Studentska sportska društva.

Studentske organizacije

Registrovane i aktivne studentske organizacije.

Studentski servisi

Beb-bazirani studentski servisi omogućavaju studentima ETF-a da prijavljuju ispite, kolokvijume i laboratorijske vežbe, pregledaju ocene, raspored nastave i termine ispita, kao i da završavaju ostale poslove vezane za studiranje koje su nekada zahtevale da student čeka u redu ispred šaltera Studentskog odseka.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/2/%D0%95%D0%A2%D0%A4-%D0%97%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-10.jpg