Navigacija

as. ms Marko Mićović, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada "Lola", kancelarija 909

011/3218-392
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 14. decembar 2018.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa međunarodnih konferencija

A mechanism for mitigation of branch prediction calculation latency

U. Radenkovic, M. Micovic, Z. Radivojević, A mechanism for mitigation of branch prediction calculation latency, ICIST 2020 - 10th International Conference on Information Society and Technology, pp. 146 - 149, Society for Information Systems and Computer Networks, Kopaonik, Srbija, Mar, 2020

Autori Uroš Radenković, Marko Mićović i Zaharije Radivojević
Godina 2020
Izdavač Society for Information Systems and Computer Networks
Strana od 146
Strana do 149

Radovi sa domaćih konferencija

Izazovi u realizaciji nastave na predmetu osnovnih studija Programiranje mobilnih uređaja

M. Mićović, U. Radenković, Izazovi u realizaciji nastave na predmetu osnovnih studija Programiranje mobilnih uređaja, Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera PSSOH 2021, pp. 1 - 7, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija, Oct, 2021

Autori Marko Mićović i Uroš Radenković
Godina 2021
Izdavač Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
DOI 10.5281/zenodo.5549743
Strana od 1
Strana do 7

Softversko prepoznavanje pokreta kod pacijenata sa oštećenim motornim obrascima

T. Šekularac, M. Mićović, F. Hadžić, D. Drašković, B. Nikolić, Softversko prepoznavanje pokreta kod pacijenata sa oštećenim motornim obrascima, Zbornik radova konferencije "YU INFO 2020", pp. 269 - 273, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, Kopaonik, Srbija, Mar, 2020

Autori Tamara Šekularac, Marko Mićović, Filip Hadžić, Dražen Drašković i Boško Nikolić
Godina 2020
Izdavač Društvo za informacione sisteme i računarske mreže
ISSN/ISBN 978-86-85525-23-0
Strana od 269
Strana do 273

Alat za testiranje sistema za predviđanje skokova

U. Radenković, M. Mićović, F. Hadžić, Z. Radivojević, Alat za testiranje sistema za predviđanje skokova, Zbornik radova 25. naučne konferencije "YU INFO 2019", pp. 77 - 82, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2019

Autori Uroš Radenković, Marko Mićović, Filip Hadžić i Zaharije Radivojević
Godina 2019
Izdavač Informaciono društvo Srbije
ISSN/ISBN 978-86-85525-23-0
Strana od 77
Strana do 82

Konfigurabilne aritmetičko logičke jedinice realizovane korišćenjem protočne obrade

F. Hadžić, Z. Radivojević, M. Mićović, U. Radenković, Konfigurabilne aritmetičko logičke jedinice realizovane korišćenjem protočne obrade, Zbornik radova 24. naučne konferencije "YU INFO 2018", pp. 111 - 116, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2018

Autori Filip Hadžić, Zaharije Radivojević, Marko Mićović i Uroš Radenković
Godina 2018
Izdavač Informaciono društvo Srbije
ISSN/ISBN 978-86-85525-21-6
Strana od 111
Strana do 116

Implementacija sistema za prikupljanje podataka, generisanje klastera i preporuka pomoću mašinskog učenja

D. Drašković, N. Kojić, M. Mićović, U. Radenković, Implementacija sistema za prikupljanje podataka, generisanje klastera i preporuka pomoću mašinskog učenja, Zbornik radova 24. naučne konferencije "YU INFO 2018", pp. 167 - 172, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, Kopaonik, Srbija, Mar, 2018

Autori Dražen Drašković, Nemanja Kojić, Marko Mićović i Uroš Radenković
Godina 2018
Izdavač Društvo za informacione sisteme i računarske mreže
ISSN/ISBN 978-86-85525-21-6
Strana od 167
Strana do 172

Implementacioni detalji algoritma šifrovanja CRYPTO1

M. Mićović, U. Radenković, V. Jocović, T. Šekularac, F. Hadžić, Ž. Šuštran, D. Drašković, Implementacioni detalji algoritma šifrovanja CRYPTO1, Zbornik radova 24. naučne konferencije "YU INFO 2018", pp. 26 - 30, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2018

Autori Marko Mićović, Uroš Radenković, Vladimir Jocović, Tamara Šekularac, Filip Hadžić, Živojin Šuštran i Dražen Drašković
Godina 2018
Izdavač Informaciono društvo Srbije
ISSN/ISBN 978-86-85525-21-6
Strana od 26
Strana do 30

Primena virtuelne stvarnosti u okviru medicinskih tretmana

M. Vukasović, M. Mićović, U. Radenković, V. Jocović, D. Drašković, Primena virtuelne stvarnosti u okviru medicinskih tretmana, 23. konferencija "JU INFO 2017", pp. 1 - 6, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2017

Autori Maja Vukasović, Marko Mićović, Uroš Radenković, Vladimir Jocović i Dražen Drašković
Godina 2017
Izdavač Informaciono društvo Srbije
Strana od 1
Strana do 6

Realizacija veb sistema za upravljanje i nadgledanje softverskih projekata

D. Drašković, M. Mićović, U. Radenković, M. Vukasović, S. Delčev, V. Jocović, Ž. Šuštran, B. Nikolić, Realizacija veb sistema za upravljanje i nadgledanje softverskih projekata, 23. konferencija "JU INFO 2017", pp. 99 - 104, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2017

Autori Dražen Drašković, Marko Mićović, Uroš Radenković, Maja Vukasović, Sanja Delčev, Vladimir Jocović, Živojin Šuštran i Boško Nikolić
Godina 2017
Izdavač Informaciono društvo Srbije
Strana od 99
Strana do 104

Projekti

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Tip projekta Međunarodne donacije
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UJEDINJENE NACIJE PROGRAM ZA RAZVOJ
Početak realizacije 04.02.2019.

ADVANCING NOVEL TEXTUAL SIMILARITY -BASED SOLUTIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT (AVANTES)

ADVANCING NOVEL TEXTUAL SIMILARITY -BASED SOLUTIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT (AVANTES),evid broj 6526093

Tip projekta Fond za nauku - AI
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 02.09.2020.

Information Security Services Education in Serbia

Information Security Services Education in Serbia

Tip projekta ERAZMUS + K2
Rukovodilac prof. dr Igor Tartalja
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 14.02.2018.

Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama-NASTAVAK

Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Zaharije Radivojević
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.