Navigacija

Dimitrije Popović, dipl. inž. el. i rač.

Saradnik u nastavi
Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Paviljon Rašović, kancelarija P-11

011/3218-186
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Nuklearna tehnika
Datum izbora 1. mart 2021.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013