Navigacija

doc. dr Tomislav Rajić

Docent
Katedra za elektroenergetske sisteme

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 81

3218-337
Stručni naziv doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo
Naučna oblast Elektroenergetski sistemi
Datum izbora 11. mart 2021.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Zero-sequence longitudinal differential protection of transmission lines

T. Rajić, Z. Stojanović, Zero-sequence longitudinal differential protection of transmission lines, ELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK), pp. 747 - 762, Jan, 2020

Autori Tomislav Rajić i Zoran Stojanović
Godina 2020
Časopis ELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK)
Impakt faktor 1.836
Strana od 747
Strana do 762

An algorithm for longitudinal differential protection of transmission lines

T. Rajić, Z. Stojanović, An algorithm for longitudinal differential protection of transmission lines, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS, Vol. 96, pp. 276 - 286, Jan, 2018

Autori Tomislav Rajić i Zoran Stojanović
Godina 2018
Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS
Impakt faktor 4.418 (M21)
Volumen 96
Strana od 276
Strana do 286

Radovi u časopisima van SCI liste

Simulacija podužne diferencijalne zaštite dalekovoda sa primenom dodatne stabilizacije i sistema APU

T. Rajić, Z. Stojanović, Simulacija podužne diferencijalne zaštite dalekovoda sa primenom dodatne stabilizacije i sistema APU, TEHNIKA, pp. 861 - 867, Dec, 2016

Autori Tomislav Rajić i Zoran Stojanović
Godina 2016
Časopis TEHNIKA
Strana od 861
Strana do 867

Odrređivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja

T. Rajić, J. Mikulović, M. Žarković, D. Šošić, Odrređivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 1-2, pp. 268 - 274, Mar, 2016

Autori Tomislav Rajić, Jovan Mikulović, Mileta Žarković i Darko Šošić
Godina 2016
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Broj 1-2
Strana od 268
Strana do 274

Radovi sa međunarodnih konferencija

The influence of current transformer saturation on longitudinal differential protection of transmission

T. Rajić, Z. Stojanović, The influence of current transformer saturation on longitudinal differential protection of transmission, MedPower 2016, Belgrade, Nov, 2016

Autori Tomislav Rajić i Zoran Stojanović
Godina 2016

Radovi sa domaćih konferencija

Računarski program za proračun termički trajno dozvoljene struje energetksih kablova položenih u zemlju

S. Mićić, A. Savić, M. Žarković, T. Rajić, Računarski program za proračun termički trajno dozvoljene struje energetksih kablova položenih u zemlju, CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, Sep, 2021

Autori Stefan Mićić, Aleksandar Savić, Mileta Žarković i Tomislav Rajić
Godina 2021

Transient overvoltages analysis during single phase to ground fault in 35 kV wind power plant Čibuk 1

Z. Stojanović, Ž. Đurišić, T. Rajić, L. Petrović, Transient overvoltages analysis during single phase to ground fault in 35 kV wind power plant Čibuk 1, 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. B3-05, Vrnjačka Banja, Jun, 2019

Autori Zoran Stojanović, Željko Đurišić, Tomislav Rajić i Lazar Petrović
Godina 2019

RELEJNE ZAŠTITE KOJE SE KOORDINIRAJU SA POGONSKIM DIJAGRAMOM, FUNKCIJAMA SISTEMA REGULACIJE POBUDE I ZAŠTITAMA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA

D. Buha, B. Buha, D. Jačić, S. Gligorov, M. Božilov, S. Marinković, S. Milosavljević, T. Rajić, RELEJNE ZAŠTITE KOJE SE KOORDINIRAJU SA POGONSKIM DIJAGRAMOM, FUNKCIJAMA SISTEMA REGULACIJE POBUDE I ZAŠTITAMA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Jun, 2017

Autori Danilo Buha, Boško Buha, Dušan Jačić, Saša Gligorov, Marko Božilov, Savo Marinković, Srđan Milosavljević i Tomislav Rajić
Godina 2017

MERENJE STRUJA KVARA U KONTAKTNOJ MREŽI EVP BRGULE

M. Božilov, S. Gligorov, S. Marinković, D. Buha, T. Rajić, S. Nojić, MERENJE STRUJA KVARA U KONTAKTNOJ MREŽI EVP BRGULE, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Jun, 2017

Autori Marko Božilov, Saša Gligorov, Savo Marinković, Danilo Buha, Tomislav Rajić i Srđan Nojić
Godina 2017

EFIKASNI ALGORITAM ANALIZE TOKOVA SNAGA, MODIFIKOVANI ALGORITAM TOKOVA SNAGA NAHMAN I PERIĆ

B. Stojanović, M. Moskovljević, T. Rajić, EFIKASNI ALGORITAM ANALIZE TOKOVA SNAGA, MODIFIKOVANI ALGORITAM TOKOVA SNAGA NAHMAN I PERIĆ, 2016

Autori Branko Stojanović, Milan Moskovljević i Tomislav Rajić
Godina 2016

PROGRAM ZA PROVERU POVEZANOSTI ENERGETSKOG SISTEMA

T. Rajić, B. Stojanović, PROGRAM ZA PROVERU POVEZANOSTI ENERGETSKOG SISTEMA, 2016

Autori Tomislav Rajić i Branko Stojanović
Godina 2016

Uticaj stabilizacione struje na podužnu diferencijalnu zaštitu dalekovoda

T. Rajić, Z. Stojanović, Uticaj stabilizacione struje na podužnu diferencijalnu zaštitu dalekovoda, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016, Jahorina, Mar, 2016

Autori Tomislav Rajić i Zoran Stojanović
Godina 2016

Numerička simulacija raspodele električnog polja na visokonaponskoj opremi

Z. Stojković, M. Žarković, T. Rajić, Numerička simulacija raspodele električnog polja na visokonaponskoj opremi, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, pp. 1 - 9, Zlatibor, May, 2015

Autori Zlatan Stojković, Mileta Žarković i Tomislav Rajić
Godina 2015
Strana od 1
Strana do 9

Simulacija parcijalnih pražnjenja i njihovog merenja

Z. Stojković, M. Žarković, T. Rajić, Simulacija parcijalnih pražnjenja i njihovog merenja, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, pp. 1 - 9, Zlatibor, May, 2015

Autori Zlatan Stojković, Mileta Žarković i Tomislav Rajić
Godina 2015
ISSN/ISBN 978-86-82317-77-7
Strana od 1
Strana do 9

Podužna diferencijalna zaštita vodova sa primenom automatskog ponovnog uključenja

T. Rajić, Z. Stojanović, Podužna diferencijalna zaštita vodova sa primenom automatskog ponovnog uključenja, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Jahorina, Mar, 2015

Autori Tomislav Rajić i Zoran Stojanović
Godina 2015

Projekti

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Zoran Stojanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 04.11.2020.

Projekat za gradjevinsku dozvolu vetroparka Kostolac

Projekat za gradjevinsku dozvolu vetroparka Kostolac

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 27.12.2017.

Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i odrzavanju kljucne elektorenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora)

Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i odrzavanju kljucne elektorenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora)

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac doc. dr Mileta Žarković
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 09.11.2018.

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 12.04.2021.

Analiza tranzijentnih prenapona prilikom pojave zemljospoja u 35 kV mrezi vetroelektrane Čibuk

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Zoran Stojanović
Finansijer ELNOS BL D.O.O. Beograd
Početak realizacije 28.05.2018.

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Početak realizacije 02.12.2015.

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Zoran Stojanović
Finansijer ELNOS BL D.O.O. Beograd
Početak realizacije 10.04.2020.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.

Obuka za program DIgSiLENT

Tip projekta Kursevi (domaći)
Rukovodilac doc. dr Mileta Žarković
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 15.12.2020.

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Mileta Žarković
Finansijer SHANGHAI ELECTRIC GROUP EUROPA D.O.O. BEOGRAD
Početak realizacije 10.04.2020.