Navigacija

Časopis Elektron

Časopis Elektron je osnovan 1961. godine od strane studenata Elektrotehničkog fakulteta -Univerziteta u Beogradu sa željom da iznesu najaktuelnije događaje na svom fakultetu. U časopisu studenti su iznosili svoja zapažanja o udžbenicima, skriptama, ispitnim rokovima, studentskim anketama, Elektrijadama i ostalim studentskim druženjima i okupljanjima.Veliku zahvalnost za prikupljanje i digitalizaciju časopisa dugujemo prof. dr Zoran V. Popoviću, Đorđu Svilanoviću iz Audiovizuelnog arhiva i centra za digitalizaciju i Srpskoj Akademiji Nauka i Umetnosti. Bićemo zahvalni ako neko od čitaoca ima nedostajuće brojeve časopisa Elektron i ako može da ih ustupi za digitalizaciju. Brojevi časopisa koji nedostaju su 1,2,3 i 12, 13, 14, iz 1963. godine i 22 i 23 iz 1965. godine.

Brojevi: