Navigacija

as. Danijela Branković

Asistent
Katedra za primenjenu matematiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 25

011/3218-367
Stručni naziv master matematičar
Naučna oblast Primenjena matematika
Datum izbora 16. novembar 2017.

Predmeti

Bibliografija

Radovi sa međunarodnih konferencija

Asymptotics of the scale factor of the expanding universe

D. Branković, Asymptotics of the scale factor of the expanding universe, 10th Mathematical and Physics meeting, School and Conference on Modern Mathematical Physics, Institute of Physics Belgrade, Belgrade, Sep, 2019

Autori Danijela Branković
Godina 2019
Izdavač Institute of Physics Belgrade

Radovi sa domaćih konferencija

Jovan Karamata and his digitized works

D. Branković, Ž. Mijajlović, Jovan Karamata and his digitized works, Conference Digitization of Cultural Heritage, Old Records from the Natural and Social Sciences and Digital Humanities, Faculty of Mathematics University of Belgrade, Belgrade, Sep, 2019

Autori Danijela Branković i Žarko Mijajlović
Godina 2019
Izdavač Faculty of Mathematics University of Belgrade

Smooth ER functions

D. Branković, Ž. Mijajlović, Smooth ER functions, 10th Symposium "Mathematics and Applications", Faculty of Mathematics University of Belgrade, Belgrade, Dec, 2019

Autori Danijela Branković i Žarko Mijajlović
Godina 2019
Izdavač Faculty of Mathematics University of Belgrade

Računarski postupci u zasnivanju diferencijalnih operatora u trodimenzionalnom i četvorodimenzionalnom slučaju

B. Malešević, B. Banjac, I. Jovović, D. Branković, Računarski postupci u zasnivanju diferencijalnih operatora u trodimenzionalnom i četvorodimenzionalnom slučaju, IX Simpozijum "Matematika i primene", Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Dec, 2018

Autori Branko Malešević, Bojan Banjac, Ivana Jovović i Danijela Branković
Godina 2018
Izdavač Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Regularno promenljive funkcije i kosmološki parametri

D. Branković, Regularno promenljive funkcije i kosmološki parametri, Konferencija posvećena 70-oj godišnjici od rođenja prof. Žarka Mijajlovića, Matematički institut SANU, Beograd, Nov, 2018

Autori Danijela Branković
Godina 2018
Izdavač Matematički institut SANU

Prebrojavanje kompozicija nekih diferencijalnih operatora

B. Malešević, I. Jovović, D. Branković, B. Banjac, Prebrojavanje kompozicija nekih diferencijalnih operatora, Konferencija posvećena 70-oj godišnjici od rođenja prof. Žarka Mijajlovića, Matematički institut SANU, Beograd, Nov, 2018

Autori Branko Malešević, Ivana Jovović, Danijela Branković i Bojan Banjac
Godina 2018
Izdavač Matematički institut SANU