Navigacija

Slavica Stojković

Referent na arhivi
Odsek za kadrovske i opšte poslove

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 92a

011/3226-992
011/3218-413
Stručni naziv tehnolog-tehničar, mašinska struka