Навигација

доц. др Милош Вујисић

Доцент
Катедра за микроелектронику и техничку физику

Павиљон Рашовић, канцеларија П-14

011/3218-405
011/3370-186
Стручни назив доктор електротехничких наука
Научна област Нуклеарна техника
Датум избора 15. јун 2015.

Предмети

13Д061МНМЕ - Мерне методе у нуклеарној, медицинској и еколошкој техници
13Д061НСРН - Нумеричка симулација радијационих и нуклеарних процеса
13Д061РЕКЕ - Радијациона и електромагнетна компатибилност електротехничких компоненти и уређаја
13Е061ЛФ - Лабораторијске вежбе из Физике
13Е062МУЕ - Материјали у електротехници
13Е062ПСМТ - Практикум из савремених материјала и технологија
13Е063МУЕ - Материјали у електротехници
13Е063МФМС - Методе формирања медицинске слике
13Е063ОБ - Основи биофизике
13Е063ФТМ - Физичко техничка мерења
13Е064БМТ - Биоматеријали
13Е064ДЗЗ - Дозиметрија и заштита од зрачења
13Е064НМТ - Нуклеарна медицинска техника
13Е064НТ - Нуклеарна техника
13Е064НФ - Нуклеарна физика
13Е064СНП - Симулација нуклеарних процеса
13М061ММРС - Метрологија и мерни рачунарски системи
13М061НЕФ - Неутронска физика
13М061УНР - Управљање нуклеарним реактором
13М061ФКСМ - Физика кондензованог стања и нових материјала
13М061ФМС - Физика медицинског сликања

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

TID and NIEL Assessment in Alpha Irradiated Phase Change Memory Cells Based on Simulations

N. Zdjelarević, M. Vujisić, TID and NIEL Assessment in Alpha Irradiated Phase Change Memory Cells Based on Simulations, JOURNAL OF OVONIC RESEARCH, Vol. 11, No. 4, pp. 175 - 182, 2015

Аутори Невена Здјеларевић и Милош Вујисић
Година 2015
Часопис JOURNAL OF OVONIC RESEARCH
Импакт фактор 0.692 (M23)
Волумен 11
Број 4
Страна од 175
Страна до 182

Numerical generation of a statistic sample of the pulse breakdown voltage random variable in SF6 Gas with homogenous and nonhomogenous electric field

K. Stanković, M. Alimpijević, М. Вујисић, P. Osmokrovic, Numerical generation of a statistic sample of the pulse breakdown voltage random variable in SF6 Gas with homogenous and nonhomogenous electric field, IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, Vol. 42, No. 11, pp. 3508 - 3519, 2014

Аутори Ковиљка Станковић, Mališa Alimpijević, Милош Вујисић и Predrag Osmokrovic
Година 2014
Часопис IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE
Импакт фактор 1.101 (M23)
Волумен 42
Број 11
Страна од 3508
Страна до 3519

Verification of a VFT measuring method based on the Kerr electro-optic effect

У. Ковачевић, I. Milovanović, М. Вујисић, K. Stanković, P. Osmokrovic, Verification of a VFT measuring method based on the Kerr electro-optic effect, IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION, Vol. 21, No. 3, pp. 1133 - 1142, 2014

Аутори Урош Ковачевић, Ivica Milovanović, Милош Вујисић, Ковиљка Станковић и Predrag Osmokrovic
Година 2014
Часопис IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
Импакт фактор 1.278 (M22)
Волумен 21
Број 3
Страна од 1133
Страна до 1142

Influence of the breakdown mechanism to the left of the Paschen minimum on the breakdown temperature of the free electron gas Maxwell spectrum

M. Alimpijević, Z. Rajović, D. Brajović, М. Вујисић, K. Stanković, Influence of the breakdown mechanism to the left of the Paschen minimum on the breakdown temperature of the free electron gas Maxwell spectrum, VACUUM, Vol. 99, pp. 89 - 94, 2014

Аутори Mališa Alimpijević, Zoran Rajović, Dragan Brajović, Милош Вујисић и Ковиљка Станковић
Година 2014
Часопис VACUUM
Импакт фактор 1.858 (M22)
Волумен 99
Страна од 89
Страна до 94

Influence of the scintillation crystal option on the detector response of pet devices

V. Antić, K. Stanković, М. Вујисић, P. Osmokrovic, Influence of the scintillation crystal option on the detector response of pet devices, NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION, Vol. 29, No. 1, pp. 40 - 45, 2014

Аутори Vojislav Antić, Ковиљка Станковић, Милош Вујисић и Predrag Osmokrovic
Година 2014
Часопис NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION
Импакт фактор 0.56 (M23)
Волумен 29
Број 1
Страна од 40
Страна до 45

SF6 gas breakdown mechanism in the range of pd product values from 10-4 mbar-mm to 102 mbar-mm

Z. Rajović, K. Stanković, М. Вујисић, P. Osmokrovic, SF6 gas breakdown mechanism in the range of pd product values from 10-4 mbar-mm to 102 mbar-mm, VACUUM, Vol. 100, pp. 11 - 13, 2014

Аутори Zoran Rajović, Ковиљка Станковић, Милош Вујисић и Predrag Osmokrovic
Година 2014
Часопис VACUUM
Импакт фактор 1.858 (M22)
Волумен 100
Страна од 11
Страна до 13

Influence of SF6-N2 gas mixture parameters on the effective breakdown temperature of the free electron gas

Z. Rajović, M. Vujisić, K. Stanković, P. Osmokrović, Influence of SF6-N2 gas mixture parameters on the effective breakdown temperature of the free electron gas, IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, Vol. 41, No. 12, pp. 3659 - 3665, 2013

Аутори Zoran Rajović, Милош Вујисић, Ковиљка Станковић и Предраг Осмокровић
Година 2013
Часопис IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE
Импакт фактор 0.95 (M23)
Волумен 41
Број 12
Страна од 3659
Страна до 3665

Radiation Damage in Electronic Memory Devices

I. Fetahović, M. Pejović, M. Vujisić, Radiation Damage in Electronic Memory Devices, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, pp. Art. ID 170269 - 8 pages, 2013

Аутори Ирфан Фетаховић, Милић Пејовић и Милош Вујисић
Година 2013
DOI 10.1155/2013/170269
Часопис INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY
Импакт фактор 2.663 (M21)
Страна од Art. ID 170269
Страна до 8 pages

Simulation of Proton Beam Effects in Thin Insulating Films

LJ. Timotijević, I. Fetahović, Đ. Lazarević, M. Vujisić, Simulation of Proton Beam Effects in Thin Insulating Films, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, pp. Art. ID 128410 - 9 pages, 2013

Аутори Љубинко Тимотијевић, Ирфан Фетаховић, Ђорђе Лазаревић и Милош Вујисић
Година 2013
DOI 10.1155/2013/128410
Часопис INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY
Импакт фактор 2.663 (M21)
Страна од Art. ID 128410
Страна до 9 pages

Simulation-Based Calculations of the Proton Dose in Phase Change Memory Cells

N. Zdjelarević, I. Knežević, M. Vujisić, LJ. Timotijević, Simulation-Based Calculations of the Proton Dose in Phase Change Memory Cells, NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION, Vol. 28, No. 3, pp. 299 - 307, 2013

Аутори Невена Здјеларевић, Иван Кнежевић, Милош Вујисић и Љубинко Тимотијевић
Година 2013
Часопис NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION
Импакт фактор 1.159 (M22)
Волумен 28
Број 3
Страна од 299
Страна до 307

Simulation of Radiation Effects in Ultra-Thin Insulating Layers

L. Timotijević, M. Vujisić, K. Stanković, Simulation of Radiation Effects in Ultra-Thin Insulating Layers, NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION, Vol. 28, No. 3, pp. 308 - 315, 2013

Аутори Ljubinko Timotijević, Милош Вујисић и Ковиљка Станковић
Година 2013
Часопис NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION
Импакт фактор 1.159 (M22)
Волумен 28
Број 3
Страна од 308
Страна до 315

Effects of Ion Beam Irradiation on Nanoscale InOx Cooper-Pair Insulators

S. Milosavljević, D. Lazarević, K. Stanković, M. Pejović, M. Vujisić, Effects of Ion Beam Irradiation on Nanoscale InOx Cooper-Pair Insulators, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, Vol. 2013, pp. Art. ID 236823 - 8 pages, 2013

Аутори Srdjan Milosavljević, Djordje Lazarević, Ковиљка Станковић, Milić Pejović и Милош Вујисић
Година 2013
Часопис INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY
Импакт фактор 2.663 (M21)
Волумен 2013
Страна од Art. ID 236823
Страна до 8 pages

Comparative Study of Gamma Radiation Effects on Solar Cells, Photodiodes, and Phototransistors

D. Nikolić, K. Stanković, L. Timotijević, Z. Rajović, M. Vujisić, Comparative Study of Gamma Radiation Effects on Solar Cells, Photodiodes, and Phototransistors, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, Vol. 2013, pp. Art. ID 843174 - 6 pages, 2013

Аутори Dejan Nikolić, Ковиљка Станковић, Ljubinko Timotijević, Zoran Rajović и Милош Вујисић
Година 2013
Часопис INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY
Импакт фактор 2.663 (M21)
Волумен 2013
Страна од Art. ID 843174
Страна до 6 pages

Comparison of various methods for designing the shielding from ionizing radiation at PET-CT Installations

V. Antić, K. Stanković, M. Vujisić, P. Osmokrović, Comparison of various methods for designing the shielding from ionizing radiation at PET-CT Installations, RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, Vol. 154, No. 2, pp. 245 - 249, 2013

Аутори Vojislav Antić, Ковиљка Станковић, Милош Вујисић и Предраг Осмокровић
Година 2013
Часопис RADIATION PROTECTION DOSIMETRY
Импакт фактор 0.861 (M22)
Волумен 154
Број 2
Страна од 245
Страна до 249

Aging Of Overvoltage Protection Elements Caused By Past Activations

A. Vasić, M. Vujisić, K. Stanković, P. Osmokrović, Aging Of Overvoltage Protection Elements Caused By Past Activations, INFORMACIJE MIDEM-JOURNAL OF MICROELECTRONICS ELECTRONIC COMPONENTS AND MAT, Vol. 42, No. 3, pp. 197 - 204, 2012

Аутори Aleksandra Vasić, Милош Вујисић, Ковиљка Станковић и Предраг Осмокровић
Година 2012
Часопис INFORMACIJE MIDEM-JOURNAL OF MICROELECTRONICS ELECTRONIC COMPONENTS AND MAT
Импакт фактор 0.277 (M23)
Волумен 42
Број 3
Страна од 197
Страна до 204

Temperature dependence of solar cell characteristics through frequency noise level and ideality factor measurements

A. Vasić, M. Zdravković, M. Vujisić, K. Stanković, P. Osmokrović, Temperature dependence of solar cell characteristics through frequency noise level and ideality factor measurements, INFORMACIJE MIDEM-JOURNAL OF MICROELECTRONICS ELECTRONIC COMPONENTS AND MAT, Vol. 42, No. 2, pp. 98 - 103, 2012

Аутори Александра Васић, Милош Здравковић, Милош Вујисић, Ковиљка Станковић и Предраг Осмокровић
Година 2012
Часопис INFORMACIJE MIDEM-JOURNAL OF MICROELECTRONICS ELECTRONIC COMPONENTS AND MAT
Импакт фактор 0.277 (M23)
Волумен 42
Број 2
Страна од 98
Страна до 103

Radiation Hardness of Indium Oxide Films in the Cooper-Pair Insulator State

K. Stanković, P. Osmokrović, M. Vujisić, E. Dolićanin, D. Lazarević, Radiation Hardness of Indium Oxide Films in the Cooper-Pair Insulator State, NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION, Vol. 27, No. 1, pp. 40 - 43, 2012

Аутори Ковиљка Станковић, Предраг Осмокровић, Милош Вујисић, Един Долићанин и Djordje Lazarević
Година 2012
Часопис NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION
Импакт фактор 1.0 (M22)
Волумен 27
Број 1
Страна од 40
Страна до 43

Boundary area between gas and vacuum breakdown mechanism

R. Todorović, M. Vujisić, D. Kovačević, K. Stanković, P. Osmokrović, Boundary area between gas and vacuum breakdown mechanism, VACUUM, Vol. 86, No. 12, pp. 1800 - 1809, 2012

Аутори Radomir Todorović, Милош Вујисић, Dragam Kovačević, Ковиљка Станковић и Предраг Осмокровић
Година 2012
Часопис VACUUM
Импакт фактор 1.53 (M22)
Волумен 86
Број 12
Страна од 1800
Страна до 1809

Experimental measurements of very fast transient voltages based on an electro-optic effect

P. Osmokrović, I. Milovanović, M. Vujisić, K. Stanković, R. Radosavljević, Experimental measurements of very fast transient voltages based on an electro-optic effect, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS, Vol. 43, pp. 408 - 417, 2012

Аутори Предраг Осмокровић, Ivica Milovanović, Милош Вујисић, Ковиљка Станковић и Радован Радосављевић
Година 2012
Часопис INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS
Импакт фактор 3.432 (M21a)
Волумен 43
Страна од 408
Страна до 417

Design, deployment and verification of the capacitive voltage divider for measuring fast transient occurrences in the nanosecond range

M. Stojkanović, G. Đukić, K. Stanković, M. Vujisić, P. Osmokrović, Design, deployment and verification of the capacitive voltage divider for measuring fast transient occurrences in the nanosecond range, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS, Vol. 43, pp. 1479 - 1486, 2012

Аутори Mirko Stojkanović, Горан Ђукић, Ковиљка Станковић, Милош Вујисић и Предраг Осмокровић
Година 2012
Часопис INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS
Импакт фактор 3.432 (M21a)
Волумен 43
Страна од 1479
Страна до 1486

Synergistic Effect of SF6 and N2 Gas Mixtures on the Dynamics of Electrical Breakdown

P. Osmokrović, M. Stojkanović, K. Stanković, M. Vujisić, D. Kovačević, Synergistic Effect of SF6 and N2 Gas Mixtures on the Dynamics of Electrical Breakdown, IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION, Vol. 19, No. 2, pp. 677 - 688, 2012

Аутори Предраг Осмокровић, Mirko Stojkanović, Ковиљка Станковић, Милош Вујисић и Dragan Kovačević
Година 2012
Часопис IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
Импакт фактор 1.36 (M22)
Волумен 19
Број 2
Страна од 677
Страна до 688

Calculation of Impulse Characteristics for Gas-insulated Systems with Homogenous Electric Field

Z. Milanović, K. Stanković, M. Vujisić, R. Radosavljević, P. Osmokrović, Calculation of Impulse Characteristics for Gas-insulated Systems with Homogenous Electric Field, IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION, Vol. 19, No. 2, pp. 648 - 659, 2012

Аутори Zvonimir Milanović, Ковиљка Станковић, Милош Вујисић, Радован Радосављевић и Предраг Осмокровић
Година 2012
Часопис IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
Импакт фактор 1.36 (M22)
Волумен 19
Број 2
Страна од 648
Страна до 659

INFLUENCE OF RADIATION ON THE PROPERTIES OF SOLAR CELLS

M. Zdravković, A. Vasić, R. Radosavljević, M. Vujisić, P. Osmokrović, INFLUENCE OF RADIATION ON THE PROPERTIES OF SOLAR CELLS, NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION, Vol. 26, No. 2, pp. 158 - 163, 2011

Аутори Miloš Zdravković, Aleksandra Vasić, Радован Радосављевић, Милош Вујисић и Предраг Осмокровић
Година 2011
Часопис NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION
Импакт фактор 1.159 (M22)
Волумен 26
Број 2
Страна од 158
Страна до 163

Statistical analysis of the characteristics of some basic mass-produced passive electrical circuits used in measurements

K. Stanković, M. Vujisić, D. Kovačević, P. Osmokrović, Statistical analysis of the characteristics of some basic mass-produced passive electrical circuits used in measurements, MEASUREMENT, Vol. 44, pp. 1713 - 1722, 2011

Аутори Ковиљка Станковић, Милош Вујисић, Dragan Kovačević и Предраг Осмокровић
Година 2011
Часопис MEASUREMENT
Импакт фактор 0.836 (M22)
Волумен 44
Страна од 1713
Страна до 1722

Initiation and Progress of Breakdown in the Range to the Left of the Paschen Minimum

B. Jovanovic, K. Stanković, M. Vujisić, P. Osmokrović, Initiation and Progress of Breakdown in the Range to the Left of the Paschen Minimum, IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION, Vol. 18, pp. 954 - 963, 2011

Аутори Bojan Jovanovic, Ковиљка Станковић, Милош Вујисић и Предраг Осмокровић
Година 2011
Часопис IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
Импакт фактор 1.094 (M22)
Волумен 18
Страна од 954
Страна до 963

A statistical analysis of measurement results obtained from nonlinear physical laws

M. Vujisić, K. Stanković, P. Osmokrović, A statistical analysis of measurement results obtained from nonlinear physical laws, APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, Vol. 35, pp. 3128 - 3135, 2011

Аутори Милош Вујисић, Ковиљка Станковић и Предраг Осмокровић
Година 2011
Часопис APPLIED MATHEMATICAL MODELLING
Импакт фактор 1.579 (M21)
Волумен 35
Страна од 3128
Страна до 3135

Gas electronegativity influence on electrical breakdown mechanisms

B. Loncar, R. Radosavljević, M. Vujisić, K. Stanković, P. Osmokrović, Gas electronegativity influence on electrical breakdown mechanisms , ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 119, No. 3, pp. 364 - 368, 2011

Аутори Boris Loncar, Радован Радосављевић, Милош Вујисић, Ковиљка Станковић и Предраг Осмокровић
Година 2011
Часопис ACTA PHYSICA POLONICA A
Импакт фактор 0.444 (M23)
Волумен 119
Број 3
Страна од 364
Страна до 368

Effects of heavy ion bombardment on TiO2 memristor operation

N. Marjanović, M. Vujisić, K. Stanković, P. Osmokrović, Effects of heavy ion bombardment on TiO2 memristor operation, RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS, Vol. 166, No. 1, pp. 1 - 7, 2011

Аутори Nada Marjanović, Милош Вујисић, Ковиљка Станковић и Предраг Осмокровић
Година 2011
Часопис RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS
Импакт фактор 0.404 (M23)
Волумен 166
Број 1
Страна од 1
Страна до 7

Novel trends in improvement of solar cell characteristics

K. Kovačević-Markov, A. Vasić, K. Stanković, M. Vujisić, P. Osmokrović, Novel trends in improvement of solar cell characteristics, RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS, Vol. 166, No. 1, pp. 8 - 14, 2011

Аутори Koraljka Kovačević-Markov, Aleksandra Vasić, Ковиљка Станковић, Милош Вујисић и Предраг Осмокровић
Година 2011
Часопис RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS
Импакт фактор 0.404 (M23)
Волумен 166
Број 1
Страна од 8
Страна до 14

Avalanche mechanism of vacuum breakdown

D. Ilić, K. Stanković, M. Vujisić, P. Osmokrović, Avalanche mechanism of vacuum breakdown, RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS, Vol. 166, No. 2, pp. 137 - 149, 2011

Аутори Dušan Ilić, Ковиљка Станковић, Милош Вујисић и Предраг Осмокровић
Година 2011
Часопис RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS
Импакт фактор 0.404 (M23)
Волумен 166
Број 2
Страна од 137
Страна до 149

Radiation hardness of COTS EPROMs and (EPROMs)-P-2 (Article)

M. Vujisić, K. Stanković, E. Dolićanin, P. Osmokrović, Radiation hardness of COTS EPROMs and (EPROMs)-P-2 (Article), RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS, Vol. 165, No. 5, pp. 362 - 369, Apr, 2010

Аутори Милош Вујисић, Ковиљка Станковић, Един Долићанин и Предраг Осмокровић
Година 2010
DOI 10.1080/10420151003664747
Часопис RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS
Импакт фактор 0.66 (M23)
Волумен 165
Број 5
Страна од 362
Страна до 369

Influence Of Tube Volume On Measurement Uncertainty Of GM Counters

K. Stanković, M. Vujisić, L. Delić, Influence Of Tube Volume On Measurement Uncertainty Of GM Counters, NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION, Vol. 25, No. 1, pp. 46 - 50, 2010

Аутори Ковиљка Станковић, Милош Вујисић и Ljubinko Delić
Година 2010
Часопис NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION
Импакт фактор 0.706 (M22)
Волумен 25
Број 1
Страна од 46
Страна до 50

Simulated Exposure of Titanium Dioxide Memristors to Ion Beams

N. Marjanović, M. Vujisić, K. Stanković, D. Despotović, P. Osmokrović, Simulated Exposure of Titanium Dioxide Memristors to Ion Beams, NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION, Vol. 25, No. 2, pp. 120 - 125, 2010

Аутори Nada Marjanović, Милош Вујисић, Ковиљка Станковић, Dejan Despotović и Предраг Осмокровић
Година 2010
Часопис NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION
Импакт фактор 0.706 (M22)
Волумен 25
Број 2
Страна од 120
Страна до 125

Electrical breakdown mechanisms in vacuum diodes

R. Marić, K. Stanković, M. Vujisić, P. Osmokrović, Electrical breakdown mechanisms in vacuum diodes, VACUUM, Vol. 84, pp. 1291 - 1295, 2010

Аутори Radeta Marić, Ковиљка Станковић, Милош Вујисић и Предраг Осмокровић
Година 2010
Часопис VACUUM
Импакт фактор 1.048 (M23)
Волумен 84
Страна од 1291
Страна до 1295

Radiation hardness of COTS EPROMs and EEPROMs

M. Vujisić, K. Stanković, E. Dolićanin, P. Osmokrović, Radiation hardness of COTS EPROMs and EEPROMs, RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS, Vol. 165, No. 5, pp. 362 - 369, 2010

Аутори Милош Вујисић, Ковиљка Станковић, Edin Dolićanin и Предраг Осмокровић
Година 2010
Часопис RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS
Импакт фактор 0.66 (M23)
Волумен 165
Број 5
Страна од 362
Страна до 369

Conditions for the applicability of the geometrical similarity law to gas pulse breakdown

S. Djekić, P. Osmokrović, K. Stanković, M. Vujisić, Conditions for the applicability of the geometrical similarity law to gas pulse breakdown, IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION, Vol. 17, No. 4, pp. 1185 - 1195, 2010

Аутори Saša Đekić, Предраг Осмокровић, Ковиљка Станковић и Милош Вујисић
Година 2010
Часопис IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
Импакт фактор 1.47 (M22)
Волумен 17
Број 4
Страна од 1185
Страна до 1195

Simulated Effects of Proton and Ion Beam Irradiation on Titanium Dioxide Memristors

M. Vujisić, K. Stanković, N. Marjanović, P. Osmokrović, Simulated Effects of Proton and Ion Beam Irradiation on Titanium Dioxide Memristors, IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE, Vol. 57, No. 4, pp. 1798 - 1804, 2010

Аутори Милош Вујисић, Ковиљка Станковић, Nada Marjanović и Предраг Осмокровић
Година 2010
Часопис IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE
Импакт фактор 1.519 (M21)
Волумен 57
Број 4
Страна од 1798
Страна до 1804

Validity of the Space-Time Enlargement Law for vacuum breakdown

P. Osmokrović, R. Marić, K. Stanković, D. Ilić, M. Vujisić, Validity of the Space-Time Enlargement Law for vacuum breakdown, VACUUM, Vol. 85, pp. 221 - 230, 2010

Аутори Предраг Осмокровић, Radeta Marić, Ковиљка Станковић, Dušan Ilić и Милош Вујисић
Година 2010
Часопис VACUUM
Импакт фактор 1.048 (M23)
Волумен 85
Страна од 221
Страна до 230

Electrical breakdown mechanisms in vacuum diodes

P. Osmokrović, D. Ilić, K. Stanković, M. Vujisić, B. Lončar, Electrical breakdown mechanisms in vacuum diodes, ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 118, No. 4, pp. 585 - 588, 2010

Аутори Предраг Осмокровић, Dušan Ilić, Ковиљка Станковић, Милош Вујисић и Boris Lončar
Година 2010
Часопис ACTA PHYSICA POLONICA A
Импакт фактор 0.467 (M23)
Волумен 118
Број 4
Страна од 585
Страна до 588

Comparison of gamma ray effects on eproms and eeproms

M. Vujisić, K. Stanković, A. Vasić, Comparison of gamma ray effects on eproms and eeproms, NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION, Vol. 24, No. 1, pp. 61 - 67, 2009

Аутори Милош Вујисић, Ковиљка Станковић и Aleksandra Vasić
Година 2009
Часопис NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION
Импакт фактор 0.706 (M22)
Волумен 24
Број 1
Страна од 61
Страна до 67

Reliability Of Semiconductor And Gas-filled Diodes For Over-voltage Protection Exposed To Ionizing Radiation

K. Stanković, M. Vujisić, E. Dolićanin, Reliability Of Semiconductor And Gas-filled Diodes For Over-voltage Protection Exposed To Ionizing Radiation, NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION, Vol. 24, No. 2, pp. 132 - 137, 2009

Аутори Ковиљка Станковић, Милош Вујисић и Един Долићанин
Година 2009
Часопис NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION
Импакт фактор 0.706 (M22)
Волумен 24
Број 2
Страна од 132
Страна до 137

Radiation Effects In Polycarbonate Capacitors

M. Vujisić, K. Stanković, E. Dolićanin, B. Jovanović, Radiation Effects In Polycarbonate Capacitors, NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION, Vol. 24, No. 3, pp. 209 - 211, 2009

Аутори Милош Вујисић, Ковиљка Станковић, Един Долићанин и Bojan Jovanović
Година 2009
Часопис NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION
Импакт фактор 0.706 (M22)
Волумен 24
Број 3
Страна од 209
Страна до 211

Time enlargement law for gas pulse breakdown

K. Stanković, P. Osmokrović, Ć. Doličanin, M. Vujisić, A. Vasić, Time enlargement law for gas pulse breakdown, PLASMA SOURCES SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 18, pp. 025028 (12pp) - 025028 (12pp), 2009

Аутори Ковиљка Станковић, Предраг Осмокровић, Ćemal Dolićanin, Милош Вујисић и Aleksandra Vasić
Година 2009
Часопис PLASMA SOURCES SCIENCE AND TECHNOLOGY
Импакт фактор 2.384 (M22)
Волумен 18
Страна од 025028 (12pp)
Страна до 025028 (12pp)

Prospects of Constructing 20 kV Asynchronous Motors

L. Vereb, P. Osmokrović, M. Vujisić, Ć. Doličanin, K. Stanković, Prospects of Constructing 20 kV Asynchronous Motors, IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION, Vol. 16, No. 1, pp. 251 - 256, 2009

Аутори Laslo Vereb, Предраг Осмокровић, Милош Вујисић, Ćemal Dolićanin и Ковиљка Станковић
Година 2009
Часопис IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
Импакт фактор 0.848 (M22)
Волумен 16
Број 1
Страна од 251
Страна до 256

Stability of Metal-Oxide Varistor Characteristics in Exploitation Conditions

B. Lončar, M. Vujisić, K. Stanković, P. Osmokrović, Stability of Metal-Oxide Varistor Characteristics in Exploitation Conditions, ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 116, No. 6, pp. 1081 - 1084, 2009

Аутори Boris Lončar, Милош Вујисић, Ковиљка Станковић и Предраг Осмокровић
Година 2009
Часопис ACTA PHYSICA POLONICA A
Импакт фактор 0.433 (M23)
Волумен 116
Број 6
Страна од 1081
Страна до 1084

Radiation hardness of gas discharge tubes and avalanche diodes used for transient voltage suppression

P. Osmokrović, M. Jurošević, K. Stanković, M. Vujisić, Radiation hardness of gas discharge tubes and avalanche diodes used for transient voltage suppression, RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS, Vol. 164, No. 12, pp. 800 - 808, 2009

Аутори Предраг Осмокровић, Miladin Jurošević, Ковиљка Станковић и Милош Вујисић
Година 2009
Часопис RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS
Импакт фактор 0.55 (M23)
Волумен 164
Број 12
Страна од 800
Страна до 808

Surface Time enlargement law for gas pulse breakdown

K. Stanković, M. Pešić, P. Osmokrović, M. Vujisić, Surface Time enlargement law for gas pulse breakdown, IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION, Vol. 15, No. 4, pp. 994 - 1005, 2008

Аутори Ковиљка Станковић, Miroslav Pešić, Предраг Осмокровић и Милош Вујисић
Година 2008
Часопис IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
Импакт фактор 1.037
Волумен 15
Број 4
Страна од 994
Страна до 1005

Possibilities of Improvement of Silicon Solar Cell Characteristics by Lowering Noise

A. Vasić, P. Osmokrović, M. Vujisić, Ć. Doličanin, K. Stanković, Possibilities of Improvement of Silicon Solar Cell Characteristics by Lowering Noise, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Vol. 10, No. 10, pp. 2800 - 2804, 2008

Аутори Aleksandra Vasić, Предраг Осмокровић, Милош Вујисић, Ćemal Dolićanin и Ковиљка Станковић
Година 2008
Часопис JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS
Импакт фактор 0.577
Волумен 10
Број 10
Страна од 2800
Страна до 2804

Determination of Pulse Tolerable Voltage in Gas-Insulated Systems

P. Osmokrović, G. Ilić, K. Stanković, Ć. Doličanin, M. Vujisić, Determination of Pulse Tolerable Voltage in Gas-Insulated Systems, JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Vol. 47, pp. 8928 - 8934, 2008

Аутори Предраг Осмокровић, Gvozden Ilić, Ковиљка Станковић, Ćemal Dolićanin и Милош Вујисић
Година 2008
Часопис JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
Импакт фактор 1.309
Волумен 47
Страна од 8928
Страна до 8934

Reliability of Three-Electrode Spark Gaps

P. Osmokrović, N. Arsić, M. Vujisić, K. Stanković, Ć. Doličanin, Reliability of Three-Electrode Spark Gaps, PLASMA DEVICES AND OPERATIONS, Vol. 16, No. 4, pp. 235 - 245, 2008

Аутори Предраг Осмокровић, Nebojša Arsić, Милош Вујисић, Ковиљка Станковић и Ćemal Dolićanin
Година 2008
Часопис PLASMA DEVICES AND OPERATIONS
Импакт фактор 0.588
Волумен 16
Број 4
Страна од 235
Страна до 245

Stochastic Nature of Electrical Breakdown in Vacuum

P. Osmokrović, М. Вујисић, J. Cvetić, M. Pešić, Stochastic Nature of Electrical Breakdown in Vacuum, IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION, Vol. 14, No. 4, pp. 803 - 813, Aug, 2007

Аутори Predrag Osmokrović, Милош Вујисић, Јован Цветић и Milan Pešić
Година 2007
DOI 10.1109/TDEI.2007.4286510
Часопис IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
Импакт фактор 0.792
Волумен 14
Број 4
Страна од 803
Страна до 813

Influence of Working Conditions on Over-Voltage Diode Operation

M. Vujisić, P. Osmokrović, K. Stanković, B. Lončar, Influence of Working Conditions on Over-Voltage Diode Operation, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Vol. 9, No. 12, pp. 3881 - 3884, 2007

Аутори Милош Вујисић, Предраг Осмокровић, Ковиљка Станковић и Boris Lončar
Година 2007
Часопис JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS
Импакт фактор 0.827
Волумен 9
Број 12
Страна од 3881
Страна до 3884

Mechanisms of electrical breakdown of gases for pressures from 10-9 to 1 bar and inter-electrode gaps from 0.1-0.5mm

P. Osmokrović, M. Vujisić, K. Stanković, A. Vasić, B. Lončar, Mechanisms of electrical breakdown of gases for pressures from 10-9 to 1 bar and inter-electrode gaps from 0.1-0.5mm, PLASMA SOURCES SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 16, pp. 643 - 655, 2007

Аутори Предраг Осмокровић, Милош Вујисић, Ковиљка Станковић, Aleksandra Vasić и Boris Lončar
Година 2007
Часопис PLASMA SOURCES SCIENCE AND TECHNOLOGY
Импакт фактор 2.12
Волумен 16
Страна од 643
Страна до 655

Effect of insulation construction bending on stator winding failure

L. Vereb, P. Osmokrović, M. Vujisić, Z. Lazarević, N. Kartalović, Effect of insulation construction bending on stator winding failure, IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION, Vol. 14, No. 5, pp. 1302 - 1307, 2007

Аутори Laslo Vereb, Предраг Осмокровић, Милош Вујисић, Зоран Лазаревић и Nenad Kartalović
Година 2007
Часопис IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
Импакт фактор 0.792
Волумен 14
Број 5
Страна од 1302
Страна до 1307

Temperature and radiation hardness of polycarbonate capacitors

B. Lončar, P. Osmokrović, M. Vujisić, A. Vasić, Temperature and radiation hardness of polycarbonate capacitors, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Vol. 9, No. 9, pp. 2863 - 2866, 2007

Аутори Boris Lončar, Предраг Осмокровић, Милош Вујисић и Aleksandra Vasić
Година 2007
Часопис JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS
Импакт фактор 0.827
Волумен 9
Број 9
Страна од 2863
Страна до 2866

Quantitative analysis of SOI memory cells

B. Lončar, P. Osmokrović, Z. Stanojević, M. Vujisić, Quantitative analysis of SOI memory cells, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Vol. 9, No. 6, pp. 1856 - 1860, 2007

Аутори Boris Lončar, Предраг Осмокровић, Zoran Stanojević и Милош Вујисић
Година 2007
Часопис JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS
Импакт фактор 0.827
Волумен 9
Број 6
Страна од 1856
Страна до 1860

Aging of solar cells under working conditions

A. Vasić, M. Vujisić, B. Lončar, P. Osmokrović, Aging of solar cells under working conditions, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Vol. 9, No. 6, pp. 1843 - 1846, 2007

Аутори Aleksandra Vasić, Милош Вујисић, Boris Lončar и Предраг Осмокровић
Година 2007
Часопис JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS
Импакт фактор 0.827
Волумен 9
Број 6
Страна од 1843
Страна до 1846

Design of flash memory arrays with SOI cells utilizing the back-channel based erase method

B. Lončar, P. Osmokrović, Z. Stanojević, M. Vujisić, Design of flash memory arrays with SOI cells utilizing the back-channel based erase method, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Vol. 9, No. 11, pp. 3576 - 3578, 2007

Аутори Boris Lončar, Предраг Осмокровић, Zoran Stanojević и Милош Вујисић
Година 2007
Часопис JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS
Импакт фактор 0.827
Волумен 9
Број 11
Страна од 3576
Страна до 3578

Gamma irradiation effects in programmable read only memories

M. Vujisić, P. Osmokrović, B. Lončar, Gamma irradiation effects in programmable read only memories, JOURNAL OF PHYSICS D: APPLIED PHYSICS, Vol. 40, No. 18, pp. 5785 - 5789, 2007

Аутори Милош Вујисић, Предраг Осмокровић и Boris Lončar
Година 2007
Часопис JOURNAL OF PHYSICS D: APPLIED PHYSICS
Импакт фактор 2.2
Волумен 40
Број 18
Страна од 5785
Страна до 5789

Scaling law applicability to oil-insulated parallel-plate capacitors

M. Pešić, Z. Jeremić, M. Vujisić, P. Osmokrović, Scaling law applicability to oil-insulated parallel-plate capacitors, IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION, Vol. 14, No. 4, pp. 1002 - 1006, 2007

Аутори Miroslav Pešić, Zoran Jeremić, Милош Вујисић и Предраг Осмокровић
Година 2007
Часопис IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
Импакт фактор 0.792
Волумен 14
Број 4
Страна од 1002
Страна до 1006

The influence of the low-voltage capacitor dielectric material on the capacitive probe response in the nanosecond range

P. Osmokrović, A. Vasić, M. Vujisić, The influence of the low-voltage capacitor dielectric material on the capacitive probe response in the nanosecond range, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Vol. 8, No. 1, pp. 319 - 323, 2006

Аутори Предраг Осмокровић, Aleksandra Vasić и Милош Вујисић
Година 2006
Часопис JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS
Импакт фактор 1.106
Волумен 8
Број 1
Страна од 319
Страна до 323

Радови у часописима ван SCI листе

Calculations of absorbed dose in heavy-ion irradiated phase-change memory cells

N. Zdjelarević, L. Timotijević, R. Marić, K. Stanković, М. Вујисић, Calculations of absorbed dose in heavy-ion irradiated phase-change memory cells, Advanced Materials Research, Vol. 906, pp. 81 - 88, 2014

Аутори Nevena Zdjelarević, Ljubinko Timotijević, Radeta Marić, Ковиљка Станковић и Милош Вујисић
Година 2014
Часопис Advanced Materials Research
Волумен 906
Страна од 81
Страна до 88

Књиге и монографије

Fleš memorije: proncipi rada, primene, radijaciona otpornost

Z. Rajović, K. Stanković, M. Vujisić, E. Dolićanin, Fleš memorije: proncipi rada, primene, radijaciona otpornost, Zavod za fiziku tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2013

Аутори Zoran Rajović, Ковиљка Станковић, Милош Вујисић и Edin Dolićanin
Година 2013
Издавач Zavod za fiziku tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu
ISBN 978-86-906199-6-2
Број страна 247
Тип књиге монографија
Број страна 247

Merna nesigurnost

P. Osmokrović, K. Stanković, M. Vujisić, Merna nesigurnost, Akademska misao, 2009

Аутори Предраг Осмокровић, Ковиљка Станковић и Милош Вујисић
Година 2009
Издавач Akademska misao
ISBN 978-86-7466-376-9
Тип књиге монографија

Радови са међународних конференција

Comparative properties of composite poly(lactic-co-glycolic acid)/poly(acrylic acid) implants synthesized using ultraviolet and gamma irradiation

Željko V. Janićijević, Ivica T. Vujčić, Miloš Lj. Vujisić, Filip D. Radovanović, Comparative properties of composite poly(lactic-co-glycolic acid)/poly(acrylic acid) implants synthesized using ultraviolet and gamma irradiation, Seventeenth Young Researchers’ Conference - Materials Science and Engineering: Program and the Book of Abstracts, pp. 28 - 28, Materials Research Society of Serbia & Institute of Technical Sciences of SASA, Belgrade, Serbia, Dec, 2018

Аутори Жељко Јанићијевић, Ивица Вујчић, Милош Вујисић и Филип Радовановић
Година 2018
Издавач Materials Research Society of Serbia & Institute of Technical Sciences of SASA
ISSN/ISBN 978-86-80321-34-9
Страна од 28
Страна до 28

Platform Dependent Efficiency of a Monte Carlo Code for Tissue Neutron Dose Assessment

S. Milutinović, F. Jeremić, M. Mišić, M. Vujisić, P. Marinković, Platform Dependent Efficiency of a Monte Carlo Code for Tissue Neutron Dose Assessment, RAD Conference Proceedings, Vol. 1, pp. 21 - 25, RAD Association, Niš, 2016

Аутори Слободан Милутиновић, Филип Јеремић, Марко Мишић, Милош Вујисић и Предраг Маринковић
Година 2016
Издавач RAD Association
ISSN/ISBN 2466-4626
Страна од 21
Страна до 25

Radiation Effects in Cooper Pair Insulating Thin Films

Đ. Lazarević, E. Dolićanin, B. Iričanin, M. Vujisić, K. Stanković, Radiation Effects in Cooper Pair Insulating Thin Films, Progress In Electromagnetics Research Symposium Kuala Lumpur 2012, pp. 1165 - 1168, Kuala Lumpur, 2012

Аутори Đorđe Lazarević, Един Долићанин, Братислав Иричанин, Милош Вујисић и Ковиљка Станковић
Година 2012
Страна од 1165
Страна до 1168

Радови са домаћих конференција

Proračun impulsnih karakteristika za sisteme izolovane gasom

K. Stanković, M. Vujisić, D. Dolićanin, D. Mostić, R. Radosavljević, Proračun impulsnih karakteristika za sisteme izolovane gasom, 30. Savetovanje CIGRE Srbija, pp. Ref - D1-06, Zlatibor, 2011

Аутори Ковиљка Станковић, Милош Вујисић, Diana Dolićanin, Dragan Mostić и Радован Радосављевић
Година 2011
ISSN/ISBN 978-86-82317-69-2
Страна од Ref
Страна до D1-06

Остали радови

Characterization of thin films for solar cells and photodetectors and posibilities for improvement of solar cells characteristics, Chapter in monoraphy Solar cells – Silicon wafer-based technologies

A. Vasić, M. Vujisić, K. Stanković, P. Osmokrović, Characterization of thin films for solar cells and photodetectors and posibilities for improvement of solar cells characteristics, Chapter in monoraphy Solar cells – Silicon wafer-based technologies, pp. 275 - 298, IN-TECH, Vienna, 2011

Аутори Aleksandra Vasić, Милош Вујисић, Ковиљка Станковић и Предраг Осмокровић
Година 2011
Издавач IN-TECH, Vienna
ISSN/ISBN 978-953-307-747-5
Страна од 275
Страна до 298

Radiation hardness of semiconductor programmable memories and over-voltage protection components, Chapter in monography Micro Electronic and Mechanical Systems

B. Lončar, M. Vujisić, K. Stanković, P. Osmokrović, Radiation hardness of semiconductor programmable memories and over-voltage protection components, Chapter in monography Micro Electronic and Mechanical Systems, pp. 343 - 368, IN-TECH, Vienna, 2009

Аутори Boris Lončar, Милош Вујисић, Ковиљка Станковић и Предраг Осмокровић
Година 2009
Издавач IN-TECH, Vienna
ISSN/ISBN 978-953-307-027-8
Страна од 343
Страна до 368

Пројекти

Физички и функционални ефекти интеракције зрачења са електротехничким и биолошким системом

Тип пројекта Наука – основно истраживање
Руководилац доц. др Ковиљка Станковић
Финансијер МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације 24.02.2011.