Navigacija

Sertifikati

Elektrotehnički fakultet je od juna 2018. godine vlasnik sertifikata za primenu standarda kojima su prepoznate dosadašnje aktivnosti Fakulteta, ali i ostvaren okvir za još intenzivnije aktivnosti Fakulteta u pružanju nastavnih, naučnoistraživačkih i inženjerskih usluga. 

ISO 9001:2015 - standard upravljanja kvalitetom
ISO 14001:2015 - standard zaštite životne sredine
ISO 45001:2018 (stari OHSAS 18001) – standard upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

ISO 27001:2013 – standard upravljanja bezbednosti informacija

ISO 20000-1 – standard usluga u oblasti informacionih tehnologija