Navigacija

Sertifikati

Elektrotehnički fakultet je od juna 2018. godine vlasnik sertifikata za primenu standarda kojima su prepoznate dosadašnje aktivnosti Fakulteta, ali i ostvaren okvir za još intenzivnije aktivnosti Fakulteta u pružanju nastavnih, naučnoistraživačkih i inženjerskih usluga. 

ISO 9001 - standard upravljanja kvalitetom
ISO 14001 - standard zaštite životne sredine
OHSAS 18001 – standard upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
ISO 27001 – standard upravljanja bezbednosti informacija
ISO 20000-1 – standard usluga u oblasti informacionih tehnologija  

Slike

  • /uploads/attachment/strana/226/cert1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/226/cert2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/226/cert3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/226/cert4.jpg
  • /uploads/attachment/strana/226/cert5.jpg
  • /uploads/attachment/strana/226/Cert6_ispravljeni.jpg