Navigacija

Uroš Romić, dipl. inž. el.

Stariji programer
Računski centar

Paviljon Računskog Centra, kancelarija RC-11

011/3218-438
011/3218-436
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike

Bibliografija

Radovi u časopisima van SCI liste

Implementation of Android application for faculty employees

S. B. Purić, U. P. Romić, B. D. Nikolić, Implementation of Android application for faculty employees, TELFOR JOURNAL, Vol. 7, No. 1, pp. 55 - 60, 2015

Autori Sofija Purić, Uroš Romić i Boško Nikolić
Godina 2015
DOI 10.5937/telfor1501055P
Časopis TELFOR JOURNAL
Volumen 7
Broj 1
Strana od 55
Strana do 60

Contemporary Java Web Technologies as a Service for the University Employees

U. Romić, I. Manić, I. Pantelić, Contemporary Java Web Technologies as a Service for the University Employees, JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY AND APPLICATIONS, Vol. 2, No. 2, pp. 88 - 94, Dec, 2012

Autori Uroš Romić, Igor Manić i Ivan Pantelić
Godina 2012
DOI 10.7251/JIT1202088R
Časopis JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
Volumen 2
Broj 2
Strana od 88
Strana do 94

Radovi sa međunarodnih konferencija

Implementation of Android Application for Faculty Employees

Sofija Purić, Uroš Romić, Boško Nikolić, Implementation of Android Application for Faculty Employees, 22nd Telecommunications Forum TELFOR 2014, Beograd, Nov, 2014

Autori Sofija Purić, Uroš Romić i Boško Nikolić
Godina 2014

WEB APLIKACIJA ZA ZAPOSLENE NA FAKULTETU

Uroš Romić, Bojan Nikčević, Igor Manić, Boško Nikolić, WEB APLIKACIJA ZA ZAPOSLENE NA FAKULTETU, Proceedings of ITeO 2011, pp. 51 - 57, Panevropski univerzitet "APEIRON", Banja Luka, Banja Luka, RS, BiH, Oct, 2011

Autori Uroš Romić, Bojan Nikčević, Igor Manić i Boško Nikolić
Godina 2011
Izdavač Panevropski univerzitet "APEIRON", Banja Luka
ISSN/ISBN 978-99955-49-70-1
Strana od 51
Strana do 57

Radovi sa domaćih konferencija

Mogućnosti i ograničenja izdvajanja liste naučnih radova zaposlenih iz raspoloživih izvora na primeru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

S. Purić, U. Romić, J. Protić, M. Popović, Mogućnosti i ograničenja izdvajanja liste naučnih radova zaposlenih iz raspoloživih izvora na primeru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, XXI Skup TRENDOVI RAZVOJA: "Univerzitet u promenama", pp. 98 - 102, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Zlatibor, Feb, 2015

Autori Sofija Purić, Uroš Romić, Jelica Protić i Miodrag Popović
Godina 2015
Izdavač Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
ISSN/ISBN 978-86-7892-680-8
Strana od 98
Strana do 102

Softverski aspekti procedure samovrednovanja Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

J. Protić, A. Marjanović, D. Drašković, N. Kojić, U. Romić, D. Marković, Softverski aspekti procedure samovrednovanja Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Konferencija "JU INFO 2013" - zbornik radova, pp. 595 - 600, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, Kopaonik, Srbija, Mar, 2013

Autori Jelica Protić, Aleksandra Marjanović, Dražen Drašković, Nemanja Kojić, Uroš Romić i Dejan Marković
Godina 2013
Izdavač Društvo za informacione sisteme i računarske mreže
ISSN/ISBN 978-86-85525-11-7
Strana od 595
Strana do 600

Integracija podataka o naučnim radovima u informacioni sistem Univerziteta u Beogradu

I. Mitrović, J. Protić, M. Popović, U. Romić, Integracija podataka o naučnim radovima u informacioni sistem Univerziteta u Beogradu, XIX Skup TRENDOVI RAZVOJA: “UNIVERZITET NA TRŽIŠTU...”, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Maribor, Slovenija, Feb, 2013

Autori Irena Mitrović, Jelica Protić, Miodrag Popović i Uroš Romić
Godina 2013
Izdavač Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
ISSN/ISBN 978-86-7892-485-9

Using Spring-based Tools in Development of Java Web Application for Faculty Employees

Romić U., Manić I., Using Spring-based Tools in Development of Java Web Application for Faculty Employees, Proceedings of the 17th Telecommunications Forum TELFOR 2009., pp. 1295 - 1298, Telecommunications Society - Belgrade, Belgrade, Serbia, Nov, 2009

Autori Uroš Romić i Igor Manić
Godina 2009
Izdavač Telecommunications Society - Belgrade
ISSN/ISBN 978-86-7466-375-2
Strana od 1295
Strana do 1298

Projekti

Informacioni sistem za rad studentske službe Arhitektonskog fakulteta

Informacioni sistem za rad studentske službe Arhitektonskog fakulteta

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU ARHITEKTONSKI FAKULTET
Početak realizacije 10.06.2014.

Realizacija FIS informacionog sistema na Visokoj železnickoj školi strukovnih studija

Realizacija FIS informacionog sistema na Visokoj železnickoj školi strukovnih studija

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer Visoka Železnička škola strukovnih studija
Početak realizacije 02.12.2015.

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Tip projekta Međunarodne donacije
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UJEDINJENE NACIJE PROGRAM ZA RAZVOJ
Početak realizacije 04.02.2019.

Uvođenje FIS IS Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FILOZOFSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NOVOM SADU
Početak realizacije 24.11.2011.

Realizacija sistema FIMES za potrebe Kompanije Novosti

Realizacija, instalacija i uvođenje u upotrebu sistema FIMES za potrebe Kompanije Novosti

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer NID KOMPANIJA NOVOSTI A.D. BEOGRAD
Početak realizacije 14.05.2013.

Informacioni sistem studentske službe Učiteljskog fakulteta u Jagodini

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
Početak realizacije 05.08.2011.

Izrada informacionog sistema Uprave za duvan

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE-UPRAVA ZA DUVAN
Početak realizacije 16.12.2011.

Izvrsenje usluga uspostavljanja informacionog sistema

Izvrsenje usluga uspostavljanja informacionog sistema

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU ŠUMARSKI FAKULTET
Početak realizacije 02.12.2015.

Realizacija informacionog sistema na Fakultetu veterinarske medicine

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE
Početak realizacije 09.03.2011.

Usluge ispostavljanja informacionog sistema - Pravni fakultet

Usluge ispostavljanja informacionog sistema - Pravni fakultet

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVNI FAKULTET
Početak realizacije 23.06.2014.

Usluge RC ETF

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET
Početak realizacije 13.05.2003.

Održavanje FIS informacionog sistema na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Održavanje FIS informacionog sistema na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Početak realizacije 12.02.2014.

Realizacija FIS informacionog sistema na Fakultetu za sport

Realizacija FIS informacionog sistema na Fakultetu za sport

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FAKULTET ZA SPORT (Univerzitet Union Nikola Tesla)
Početak realizacije 29.08.2013.

Implementacija Informacionog sistema

Tip projekta Međunarodni komercijalni projekti sa univerzitetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer Univerzitet u Banjoj Luci
Početak realizacije 01.06.2013.

nastava -obuka za rad na racunarima

Tip projekta Kursevi (domaći)
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer NARODNA BANKA SRBIJE BEOGRAD
Početak realizacije 03.09.2004.

Uvođenje IS FIMES-a na Univerzitetu u Beogradu

Implementacija, instalacija, uvođenje u upotrebu i iodržavanje IS FIMES -a

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 29.06.2012.

RC kursevi i treninzi

Tip projekta Kursevi (domaći)
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Početak realizacije 04.05.2004.

Izrada, instalacija i odrzavanje informacionog sistema za rad Ekonomskog fakulteta u Subotici

Izrada, instalacija i odrzavanje informacionog sistema za rad Ekonomskog fakulteta u Subotici

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI UNIVERZITET U NOVOM SADU
Početak realizacije 28.11.2018.

FIMES na Filološkom fakultetu u Beogradu

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU FILOLOŠKI FAKULTET
Početak realizacije 05.09.2011.

Realizacija informacionog sistema na Fakultetu za bezbednost

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ZA BEZBEDNOST
Početak realizacije 18.03.2011.

Uvođenje i održavanje IS FIS Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Implementacija, instalacija i uvođenje u upotrebu i održavanje IS FIS-a

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET
Početak realizacije 29.06.2012.

Realizacija veb baze podataka; Implementacija i uvođenje u upotrebu Veb portala StudyInSerbia.rs Fondacije Tempus

Realizacija veb baze podataka Fondacije Tempus; Implementacija i uvođenje u upotrebu Veb portala StudyInSerbia.rs

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Početak realizacije 23.08.2012.

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Početak realizacije 18.12.2018.

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Početak realizacije 06.03.2009.

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS na Visokoj medicinskog školi strukovnih studija

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Početak realizacije 29.12.2011.

Realizacija FIS informacionog sistema na Geografskom fakultetu

Realizacija FIS informacionog sistema na Geografskom fakultetu-softver za studenstsku službu, servisi za studente i servisi za zaposlene

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU GEOGRAFSKI FAKULTET
Početak realizacije 21.03.2013.

Uvođenje i održavanje IS FIS Megatrend Univerziteta u Beogradu

Implementacija, instalacija, uvođenje u upotrebu i održavanje US FIS za praćenje i organizovanje nastavnog procesa

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET DZON NEZBIT
Početak realizacije 02.10.2012.

Realizacija FIS informacionog sistema na Fakultetu političkih nauka

Realizacija FIS informacionog sistema na Fakultetu političkih nauka-softver za studentsku službu, servisi za studente i servisi za zaposlene

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Početak realizacije 29.10.2012.

Realizacija informacionog sistema na Fizičkom fakultetu

Implemantacija, instalacija, uvođenje u upotrebu i održavanje IS FIS za praćenje i organizovanje nastavnog procesa na Fizičkom fakultetu

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU FIZIČKI FAKULTET
Početak realizacije 05.06.2012.

Uvođenje i održavanje IS FIS Fakulteta za medije i komunikacije

Uvođenje i održavanje IS FIS Fakulteta za medije i komunikacije

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJU
Početak realizacije 26.11.2013.

Informacioni sistem za finansijsko-materijalno knjigovodstvo i rad sa studentima

Informacioni sistem za finansijsko-materijalno knjigovodstvo i rad sa studentima

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U NOVOM SADU
Početak realizacije 07.02.2014.

Implementacija informacionog sistema Alfa Univerziteta

Implementacija informacionog sistema Alfa Univerziteta

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer ALFA BK UNIVERZITET
Početak realizacije 20.06.2014.

Softverska aplikacija za upravljanje evidencijama i izvestavanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Softverska aplikacija za upravljanje evidencijama i izvestavanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer DEKONTA D.O.O.
Početak realizacije 26.11.2015.