Navigacija

as. ms Haris Turkmanović, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za elektroniku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 102g

011/3370-089
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Elektronika
Datum izbora 21. februar 2020.

Predmeti

Bibliografija

Radovi sa međunarodnih konferencija

Exploring the limits of hardware/software co-design

H. Turkmanović, F. Mijuskovic, I. Popović, Exploring the limits of hardware/software co-design, IcETRAN, pp. 1 - 5, Srebrno jezero, 2019

Autori Haris Turkmanović, FIlip Mijuskovic i Ivan Popović
Godina 2019
Strana od 1
Strana do 5

Using assembly language for creating games

H. Turkmanović, D. Vukoje, A. Lekić, M. Prokin, Using assembly language for creating games, 5th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN) 2018, pp. ELI1.6 842 - ELI1.6 846, Palić, Serbia, Jun, 2018

Autori Haris Turkmanović, David Vukoje, Aleksandra Lekić i Milan Prokin
Godina 2018
ISSN/ISBN 978‐86‐7466‐752-1
Strana od ELI1.6 842
Strana do ELI1.6 846

Projekti

Novel oil pipeline leakage detection system-NOPiLDeS

Novel oil pipeline leakage detection system-NOPiLDeS-Program saradnje nauke i privrede -Fond za inovacionu delatnost

Tip projekta Inovacioni fond - Saradnja nauke i privrede
Rukovodilac prof. dr Milan Prokin
Finansijer FASEK ENGINEERING AND PRODUCTION DOO Novi Sad
Početak realizacije 03.08.2020.