Navigacija

prof. dr Goran Mašanović

gostujući profesor
Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku
011/3370-156
Naučna oblast Nanoelektronika i fotonika
Datum izbora 15. maj 2019.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Projekti

Unapredjenje i digitalizacija nastave iz Fotonike (eFOTON)

Unapredjenje i digitalizacija nastave iz Fotonike (eFOTON)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Jasna Crnjanski
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 04.11.2020.