Navigacija

Saradnja Fakulteta i kompanija

U dobrom duhu saradnje akademskih institucija i privrede, Elektrotehnički fakultet u Beogradu želi da zainteresovanim kompanijama ponudi saradnju i kontakt sa studentima, diplomcima i zaposlenima u vidu partnerskih paketa.

Paket – Zlatni partner ETF-a**

Paket na dvogodišnjem nivou obuhvata:

 • baner kompanije na zvaničnom sajtu fakulteta, na naslovnoj stranici, sa hiperlinkom na Internet prezentaciju kompanije, uz kratak opis kompanije do 200 reči,
 • baner kompanije u dvostrukoj veličini na zvaničnom sajtu fakulteta, na stranici Prijatelji fakulteta(trenutna stranica Alumni i prijatelji) u odeljku namenjenom Zlatnom partneru, sa hiperlinkom na Internet prezentaciju kompanije,
 • logo kompanije u četvorostrukoj veličini na reklamnom panou partnera fakulteta,
 • logo kompanije sa pratećim informacijama u veličini polovine stranice na unutrašnjoj korici brošure koja se štampa prilikom dana fakulteta i prezentaciji ETF-a na CD-u koji se deli na danu ETF-a,
 • logo kompanije na zvaničnoj godišnjoj prezentaciji ETF-a,
 • saradnja u oblasti definisanja i izrade tema projektnih, diplomskih i master radova,
 • mogućnost saradnje na osavremenjivanju i unapređenju nastavnih planova i programa
 • pomoć pri izboru kandidata za stručnu praksu i posao,
 • mogućnost oglašavanja ponuda za izradu projektnih radova, stručnih praksi i zaposlenja na reklamnom panou partnera fakulteta, internet stranici fakulteta, listama elektronske pošte i društvenim mrežama,
 • mogućnost oglašavanja događaja, takmičenja i skupova kompanije na reklamnom panou parntera fakulteta, internet stranici fakulteta, listama elektronske pošte i društvenim mrežama,
 • mogućnost organizacije stručnih predavanja za predstavnike kompanija,
 • mogućnost predstavljanja i prezentacije kompanije studentima fakulteta najviše dva puta godišnje.

** ekskluzivno pravo za naziv Zlatni partner fakulteta je ograničeno na najviše 3 nove kompanije svake godine

Paket – Srebrni partner ETF-a*

Paket na dvogodišnjem nivou obuhvata:

 • baner kompanije u dvostrukoj veličini na zvaničnom sajtu fakulteta, na stranici Prijatelji fakulteta(trenutna stranica Alumni i prijatelji) u odeljku namenjenom Srebrnom partneru, sa hiperlinkom na Internet prezentaciju kompanije uz kratak opis kompanije do 100 reči,
 • logo kompanije u dvostrukoj veličini na reklamnom panou partnera fakulteta,
 • logo kompanije u dvostrukoj veličini na unutrašnjoj korici brošure koja se štampa prilikom dana fakulteta i prezentaciji ETF-a na CD-u koji se deli na danu ETF-a,
 • logo kompanije na zvaničnoj godišnjoj prezentaciji ETF-a,
 • saradnja u oblasti definisanja i izrade tema projektnih, diplomskih i master radova,
 • mogućnost saradnje na osavremenjivanju i unapređenju nastavnih planova i programa,
 • pomoć pri izboru kandidata za stručnu praksu i posao,
 • mogućnost oglašavanja ponuda za izradu projektnih radova, stručnih praksi i zaposlenja na reklamnom panou partnera fakulteta, internet stranici fakulteta, listama elektronske pošte i društvenim mrežama,
 • mogućnost oglašavanja događaja, takmičenja i skupova kompanije na reklamnom panou partnera fakulteta, internet stranici fakulteta, listama elektronske pošte i društvenim mrežama,
 • mogućnost organizacije stručnih predavanja za predstavnike kompanija,
 • mogućnost predstavljanja i prezentacije kompanije studentima fakulteta najviše dva puta godišnje.

*ekskluzivno pravo za naziv Srebrni partner fakulteta je ograničeno na najviše 5 novih kompanija svake godine

Paket – Veliki partner ETF-a

Paket na godišnjem nivou obuhvata:

 • baner kompanije na zvaničnom sajtu fakulteta, na stranici Prijatelji fakulteta (trenutna stranica Alumni i prijatelji), sa hiperlinkom na Internet prezentaciju kompanije uz kratak opis kompanije do 50 reči,
 • logo kompanije na reklamnom panou partnera fakulteta,
 • logo kompanije na unutrašnjoj korici brošure koja se štampa prilikom dana fakulteta i prezentaciji ETF-a na CD-u koji se deli na danu ETF-a,
 • logo kompanije na zvaničnoj godišnjoj prezentaciji ETF-a,
 • saradnja u oblasti definisanja i izrade tema projektnih, diplomskih i master radova,
 • mogućnost saradnje na osavremenjivanju i unapređenju nastavnih planova i programa
 • pomoć pri izboru kandidata za stručnu praksu i posao,
 • mogućnost oglašavanja ponuda za izradu projektnih radova, stručnih praksi i zaposlenja na reklamnom panou partnera fakulteta, internet stranici fakulteta i listama elektronske pošte i društvenim mrežama,
 • mogućnost oglašavanja događaja, takmičenja i skupova kompanije na reklamnom panou partnera fakulteta, internet stranici fakulteta i listama elektronske pošte,
 • mogućnost predstavljanja i prezentacije kompanije studentima fakulteta najviše dva puta godišnje.

Paket – Projektni partner ETF-a

Paket na godišnjem nivou obuhvata:

 • baner kompanije na zvaničnom sajtu Fakulteta, na stranici Partneri Fakulteta, u istaknutoj sekciji Projektni partneri, sa hiperlinkom na Internet prezentaciju kompanije,
 • logo kompanije na reklamnom panou partnera Fakulteta,
 • logo kompanije na unutrašnjoj korici brošure koja se štampa prilikom dana Fakulteta i prezentaciji ETF-a na CD-u koji se deli na danu ETF-a,
 • logo kompanije na zvaničnoj godišnjoj prezentaciji ETF-a,
 • mogućnost oglašavanja ponuda za izradu projektnih radova, stručnih praksi i zaposlenja na reklamnom panou partnera Fakulteta, internet stranici Fakulteta, listama elektronske pošte i društvenim mrežama,
 • mogućnost predstavljanja i prezentacije kompanije studentima Fakulteta jednom godišnje.

Paket – Partner ETF-a

Paket na godišnjem nivou obuhvata:

 • baner kompanije na zvaničnom sajtu fakulteta, na stranici Prijatelji fakulteta (trenutna stranica Alumni i prijatelji), sa hiperlinkom na Internet prezentaciju kompanije,
 • logo kompanije na reklamnom panou partnera fakulteta,
 • logo kompanije na unutrašnjoj korici brošure koja se štampa prilikom dana fakulteta i prezentaciji ETF-a na CD-u koji se deli na danu ETF-a,
 • logo kompanije na zvaničnoj godišnjoj prezentaciji ETF-a,
 • mogućnost oglašavanja ponuda za izradu projektnih radova, stručnih praksi i zaposlenja na reklamnom panou partnera fakulteta, internet stranici fakulteta, listama elektronske pošte i društvenim mrežama,
 • mogućnost predstavljanja i prezentacije kompanije studentima fakulteta jednom godišnje.

Paket - Partner katedre u okviru ETF-a

Paket na godišnjem nivou obuhvata:

 • baner kompanije na zvaničnom sajtu katedre, sa hiperlinkom na Internet prezentaciju kompanije,
 • logo kompanije na unutrašnjoj korici brošure koja se štampa prilikom dana fakulteta i prezentaciji ETF-a na CD-u koji se deli na danu ETF-a,
 • logo kompanije na reklamnom panou partnera fakulteta,
 • logo kompanije na zvaničnoj godišnjoj prezentaciji ETF-a,
 • mogućnost oglašavanja ponuda za izradu projektnih radova, stručnih praksi i zaposlenja na internet stranici katedre i listama elektronske pošte u okviru katedre,
 • mogućnost predstavljanja i prezentacije kompanije studentima fakulteta jednom godišnje.

Paket – Donator-mecena laboratorije ETF-a

Paket obuhvata:

 • mogućnost davanje imena laboratoriji u skladu sa dogovorom donatora i nadležne katedre,
 • organizacija svečanog otvaranja laboratorije uz prisustvo predstavnika kompanije, ETF-a, Univerziteta u Beogradu, kao i štampanih i elektronskih medija,
 • postavljanje ukrasne ploče sa istaknutim nazivom donatora ispred ploče i propratnim sadržajem u skladu sa dogovorom između donatora i nadležne katedre,
 • brendiranje laboratorije u skladu sa dogovorom između nadležne katedre i donatora,
 • baner kompanije na zvaničnom sajtu katedre, sa hiperlinkom na Internet prezentaciju kompanije,
 • saradnja u oblasti definisanja i izrade tema projektnih, diplomskih i master radova,
 • pomoć pri izboru kandidata za stručnu praksu i posao,
 • mogućnost oglašavanja ponuda za izradu projektnih radova, stručnih praksi i zaposlenja na internet stranici katedre i listama elektronske pošte u okviru katedre,
 • mogućnost predstavljanja i prezentacije kompanije studentima fakulteta jednom godišnje.

Paket – Donatori, partneri pojedinih studentskih projekata u okviru fakulteta ili drugih aktivnosti zaposlenih i studenata ETF-a čiji je organizator ETF

Paket na godišnjem nivou obuhvata:

 • isticanje donacije ili partnerstva konkretne pojedine aktivnosti (događaja ili projekta) na namenskoj internet stranici katedre posvećenoj toj aktivnosti.
 • ukoliko je vrednost partnerstva ili donacije premašila jedan od namenskih paketa namenjenih partnerima (Partner katdere u okviru ETFa, Partner ETFa, Veliki partner ETF-a, Srebrni partner ETF-a, Zlatni partner ETF-a), kompanija automatski stiče pravo garantovano datim paketom.

Paket – Oglašavanje na ETF-u

Paket na godišnjem nivou obuhvata:

 • mogućnost oglašavanja ponuda za izradu projektnih radova, stručnih praksi i zaposlenja:
  • na reklamnom panou partnera fakulteta,
  • internet stranici fakulteta,
  • listama elektronske pošte,
  • društvenim mrežama,
 • mogućnost predstavljanja i prezentacije kompanije studentima fakulteta jednom godišnje.

Pregled partnerskih paketa

  Oglaša-vanje na ETF-u Partner katedre ETF-a Partner ETF-a / Projektni partner ETF-a Veliki partner ETF-a Srebrni partner ETF-a Zlatni partner ETF-a
baner kompanije na zvaničnom sajtu fakulteta, na naslovnoj strani           +
baner kompanije na zvaničnom sajtu fakulteta, na strani partneri     + + + + + +
kratak opis kompanije na zvaničnom sajtu fakulteta, na strani partneri       + + + ++++
baner kompanije na zvaničnom sajtu katedre   +        
logo kompanije na reklamnom panou partnera fakulteta   + + + + + ++++
logo kompanije na brošuri dana fakulteta   + + + + + ++++
logo kompanije na zvaničnoj godišnjoj prezentaciji ETF-a   + + + + + ++++
saradnja u oblasti definisanja i izrade tema projektnih, diplomskih i master radova       + + +
mogućnost saradnje na osavremenjivanju i unapređenju nastavnih planova i programa       + + +
pomoć pri izboru kandidata za stručnu praksu i posao       + + +
mogućnost oglašavanja ponuda za izradu projektnih radova, stručnih praksi i zaposlenja na reklamnom panou partnera fakulteta, internet stranici fakulteta, listama elektronske pošte i društvenim mrežama + + + + + +
mogućnost oglašavanja događaja, takmičenja i skupova kompanije na reklamnom panou parntera fakulteta, internet stranici fakulteta, listama elektronske pošte i društvenim mrežama       + + +
mogućnost organizacije stručnih predavanja za predstavnike kompanija         + +
mogućnost predstavljanja i prezentacije kompanije studentima fakulteta najviše jednom u godini + + + ++ ++ ++

 

Po dogovoru sa zainteresovanom kompanijom, Elekrotehnički fakultet u Beogradu odobrava svaki konkretni paket. Nakon toga se sklapa donatorski ugovor, čime kompanija stiče prava garantovana paketom. Aktuelne vrednosti paketa, kao i detalje u vezi sa paketima možete pogledati na sledećem linku.

Više informacije se može dobiti putem e-pošte: prodekan-privreda@etf.bg.ac.rs