Navigacija

prof. dr Dušan Starčević

profesor emeritus
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
3-950-827
Stručni naziv doktor tehničkih nauka
Datum izbora 20. jun 2018.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013