Navigacija

prof. dr Darko Šošić

Vanredni profesor
Katedra za elektroenergetske sisteme

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 73

011/3218-360
Stručni naziv doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo
Naučna oblast Elektroenergetski sistemi
Datum izbora 15. februar 2021.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Reconfiguration of distribution system with distributed generation using an adaptive loop approach

D. Šošić, P. Stefanov, Reconfiguration of distribution system with distributed generation using an adaptive loop approach, JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS, Vol. 70, No. 5, pp. 345 - 357, Nov, 2019

Autori Darko Šošić i Predrag Stefanov
Godina 2019
DOI 10.2478/jee-2019-0066
Časopis JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
Impakt faktor 0.686 (M23)
Volumen 70
Broj 5
Strana od 345
Strana do 357

Multi-objective optimal reconfiguration of distribution network

D. Šošić, P. Stefanov, Multi-objective optimal reconfiguration of distribution network, JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS, Vol. 69, No. 2, pp. 128 - 137, Apr, 2018

Autori Darko Šošić i Predrag Stefanov
Godina 2018
DOI 10.2478/jee-2018-0016
Časopis JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
Impakt faktor 0.636 (M23)
Volumen 69
Broj 2
Strana od 128
Strana do 137

Fuzzy-based Monte Carlo simulation for harmonic load flow in distribution networks

D. Šošić, M. Žarković, G. Dobrić, Fuzzy-based Monte Carlo simulation for harmonic load flow in distribution networks, IET GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION, Vol. 9, No. 3, pp. 267 - 275, Feb, 2015

Autori Darko Šošić, Mileta Žarković i Goran Dobrić
Godina 2015
DOI 10.1049/iet-gtd.2014.0138
Časopis IET GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
Impakt faktor 1.576 (M22)
Volumen 9
Broj 3
Strana od 267
Strana do 275

Fuzzy based prediction of wind distributed generation impact on distribution network: Case study—Banat region, Serbia

M. Žarković, D. Šošić, G. Dobrić, Fuzzy based prediction of wind distributed generation impact on distribution network: Case study—Banat region, Serbia, JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY, Vol. 6, No. 1, pp. 013120 - 013120, Jan, 2014

Autori Mileta Žarković, Darko Šošić i Goran Dobrić
Godina 2014
DOI http://dx.doi.org/10.1063/1.4862988
Časopis JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY
Impakt faktor 1.514 (M22)
Volumen 6
Broj 1
Strana od 013120
Strana do 013120

Evolutionary algorithm for calculating available transfer capability

D. Šošić, I. Škokljev, Evolutionary algorithm for calculating available transfer capability, JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS, Vol. 64, No. 5, pp. 291 - 297, Oct, 2013

Autori Darko Šošić i Ivan Škokljev
Godina 2013
DOI 10.2478/jee-2013-0042
Časopis JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
Impakt faktor 0.546 (M23)
Volumen 64
Broj 5
Strana od 291
Strana do 297

A software tool for available transfer capability teaching purposes

D. Šošić, I. Škokljev, A software tool for available transfer capability teaching purposes, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION, Vol. 50, No. 1, pp. 96 - 109, Jan, 2013

Autori Darko Šošić i Ivan Škokljev
Godina 2013
DOI 10.7227/IJEEE.50.1.8
Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION
Impakt faktor 0.119 (M23)
Volumen 50
Broj 1
Strana od 96
Strana do 109

Radovi u časopisima van SCI liste

Ѕajberbezbednost u energetskom sektoru

B. Trivić, D. Šošić, Ѕajberbezbednost u energetskom sektoru, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, pp. 583 - 589, 2020

Autori Biljana Trivić i Darko Šošić
Godina 2020
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Strana od 583
Strana do 589

Određivanje parametara pouzdanosti u distributivnim mrežama u prisustvu distribuirane proizvodnje

D. Šošić, P. Stefanov, P. Mršić, Određivanje parametara pouzdanosti u distributivnim mrežama u prisustvu distribuirane proizvodnje, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 20, No. 1-2, pp. 313 - 318, Mar, 2018

Autori Darko Šošić, Predrag Stefanov i Predrag Mršić
Godina 2018
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Volumen 20
Broj 1-2
Strana od 313
Strana do 318

Adaptivno podešavanje prekostrujnih releja u distributivnoj mreži

J. Krstivojević, D. Šošić, A. Savić, Adaptivno podešavanje prekostrujnih releja u distributivnoj mreži, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 1-2, pp. 319 - 327, Mar, 2018

Autori Jelisaveta Krstivojević, Darko Šošić i Aleksandar Savić
Godina 2018
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Broj 1-2
Strana od 319
Strana do 327

Optimizacija prekidačkih operacija u rekonfiguraciji distributivnih mreža primenom PSO postupka

P. Stefanov, N. Jeličić, D. Šošić, Optimizacija prekidačkih operacija u rekonfiguraciji distributivnih mreža primenom PSO postupka, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 3-4, pp. 408 - 416, Mar, 2017

Autori Predrag Stefanov, Nebojša Jeličić i Darko Šošić
Godina 2017
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Broj 3-4
Strana od 408
Strana do 416

Uticaj distribuiranih generatora u različitim modovima rada na stanje u distributivnoj mreži

D. Šošić, D. Ivić, P. Stefanov, Uticaj distribuiranih generatora u različitim modovima rada na stanje u distributivnoj mreži, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 3-4, pp. 377 - 384, Mar, 2017

Autori Darko Šošić, Dejan Ivić i Predrag Stefanov
Godina 2017
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Broj 3-4
Strana od 377
Strana do 384

Kordinacija prekostrujnih releja u distributivnoj mreži sa distribuiranim izvorima

J. Krstivojević, D. Šošić, A. Savić, Kordinacija prekostrujnih releja u distributivnoj mreži sa distribuiranim izvorima, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 1-2, pp. 392 - 399, Mar, 2017

Autori Jelisaveta Krstivojević, Darko Šošić i Aleksandar Savić
Godina 2017
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Volumen 1-2
Strana od 392
Strana do 399

Ekonomski dispečing metodom Lagrange-Hopfiled neuralne mreže sa uvažavanjem gubitaka u mreži

V. Bečejac, D. Šošić, Ekonomski dispečing metodom Lagrange-Hopfiled neuralne mreže sa uvažavanjem gubitaka u mreži, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 18, No. 3-4, pp. 295 - 299, 2016

Autori Vladimir Bečejac i Darko Šošić
Godina 2016
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Volumen 18
Broj 3-4
Strana od 295
Strana do 299

Harmonijski proračun tokova snaga u distributivnoj mreži uz prisustvo distribuirane proizvodnje

D. Šošić, M. Žarković, G. Dobrić, Harmonijski proračun tokova snaga u distributivnoj mreži uz prisustvo distribuirane proizvodnje, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 1-2, pp. 200 - 206, Mar, 2016

Autori Darko Šošić, Mileta Žarković i Goran Dobrić
Godina 2016
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Broj 1-2
Strana od 200
Strana do 206

Odrređivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja

T. Rajić, J. Mikulović, M. Žarković, D. Šošić, Odrređivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 1-2, pp. 268 - 274, Mar, 2016

Autori Tomislav Rajić, Jovan Mikulović, Mileta Žarković i Darko Šošić
Godina 2016
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Broj 1-2
Strana od 268
Strana do 274

Primena konvencionalnog genetskog algoritma za određivanje optimalne raspodele tokova snaga u elektroenergetskom sistemu

J. Stojković, D. Šošić, N. Rajaković, Primena konvencionalnog genetskog algoritma za određivanje optimalne raspodele tokova snaga u elektroenergetskom sistemu, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 16, No. 1-2, pp. 62 - 66, Mar, 2015

Autori Jelena Stojković, Darko Šošić i Nikola Rajaković
Godina 2015
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Volumen 16
Broj 1-2
Strana od 62
Strana do 66

Tumačenje propusnosti električne prenosne mreže za trgovačke transakcije

I. Škokljev, D. Šošić, M. Apostolović, Tumačenje propusnosti električne prenosne mreže za trgovačke transakcije, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 17, No. 3-4, pp. 33 - 38, Mar, 2015

Autori Ivan Škokljev, Darko Šošić i Mladen Apostolović
Godina 2015
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Volumen 17
Broj 3-4
Strana od 33
Strana do 38

Available Transmission Capacity Assessment

I. Škokljev, D. Šošić, Available Transmission Capacity Assessment, SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, Vol. 9, No. 2, pp. 201 - 215, Jun, 2012

Autori Ivan Škokljev i Darko Šošić
Godina 2012
DOI 10.2298/SJEE1202201S
Časopis SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
Volumen 9
Broj 2
Strana od 201
Strana do 215

Knjige i monografije

Metode optimizacije primena u elektroenergetici

A. Savić, D. Šošić, G. Dobrić, M. Žarković, Metode optimizacije primena u elektroenergetici, Akademska misao, 2018

Autori Aleksandar Savić, Darko Šošić, Goran Dobrić i Mileta Žarković
Godina 2018
Izdavač Akademska misao
ISBN 978-86-7466-753-8
Broj strana 380
Tip knjige udžbenik
Broj strana 380

Radovi sa međunarodnih konferencija

Adaptive Coordination of Overcurrent Relays Considering Different Network Topologies

J. Krstivojević, D. Šošić, A. Savić, Adaptive Coordination of Overcurrent Relays Considering Different Network Topologies, 3rd South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES), Novi Sad, Serbia, 2018

Autori Jelisaveta Krstivojević, Darko Šošić i Aleksandar Savić
Godina 2018

Estimation of Deep - Bar Induction Motor Rotor Parameters Using Heuristic Methods of Optimization

M. Ječmenica, D. Šošić, M. Terzić, Estimation of Deep - Bar Induction Motor Rotor Parameters Using Heuristic Methods of Optimization, The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med Power 2106, Belgrade, Serbia, Nov, 2016

Autori Miloš Ječmenica, Darko Šošić i Mladen Terzić
Godina 2016

Reconfiguration of the Three Phase Unbalanced Distribution Network

D. Šošić, P. Stefanov, Reconfiguration of the Three Phase Unbalanced Distribution Network, The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med Power 2106, Belgrade, Serbia, Nov, 2016

Autori Darko Šošić i Predrag Stefanov
Godina 2016

ANN for Solving the Harmonic Load Flow in Electric Power Systems with DG

M. Žarković, D. Šošić, ANN for Solving the Harmonic Load Flow in Electric Power Systems with DG, The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med Power 2106, Belgrade, Serbia, Nov, 2016

Autori Mileta Žarković i Darko Šošić
Godina 2016

Weakly Meshed Distribution Networks with Distributed Generation - Power Flow Analysis Using Improved Impedance Matrix Based Algorithm

D. Ivić, D. Macanović, D. Šošić, P. Stefanov, Weakly Meshed Distribution Networks with Distributed Generation - Power Flow Analysis Using Improved Impedance Matrix Based Algorithm, XI International Symposium on Industrial Electronics – INDEL 2016, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Nov, 2016

Autori Dejan Ivić, Draženko Macanović, Darko Šošić i Predrag Stefanov
Godina 2016

Coordination of Directional Overcurrent Relays by Using Heuristic Optimization Method

J. Krstivojević, D. Šošić, A. Savić, Coordination of Directional Overcurrent Relays by Using Heuristic Optimization Method, The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med Power 2016, pp. 1 - 8, Belgrade, Serbia, 2016

Autori Jelisaveta Krstivojević, Darko Šošić i Aleksandar Savić
Godina 2016
Strana od 1
Strana do 8

Calculation of Available Transfer Capability Using Black Hole Algorithm

D. Šošić, I. Škokljev, Calculation of Available Transfer Capability Using Black Hole Algorithm, 2nd International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and Economics (ICEE 2015), Guimarães, Portugal, Jun, 2015

Autori Darko Šošić i Ivan Škokljev
Godina 2015

Optimal load management in households equipped with PV systems using genetic algorithm

J. Stojkovic, D. Milošević, D. Šošić, Optimal load management in households equipped with PV systems using genetic algorithm, 2nd International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and Economics (ICEE 2015), Guimarães Portugal, Jun, 2015

Autori Jelena Stojković, Dejan Milošević i Darko Šošić
Godina 2015

Optimal Location and Sizing of Photovoltaic Plant

D. Šošić, I. Škokljev, Optimal Location and Sizing of Photovoltaic Plant, 2013 International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), pp. 121 - 126, Madrid, Oct, 2013

Autori Darko Šošić i Ivan Škokljev
Godina 2013
Strana od 121
Strana do 126

Radovi sa domaćih konferencija

Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti

Đ. Lazović, A. Tasić, P. Stefanov, D. Šošić, Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti, XI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2018, Kopaonik, Srbija, Sep, 2018

Autori Đorđe Lazović, Andrej Tasić, Predrag Stefanov i Darko Šošić
Godina 2018

Višektiretijumska optimalna rekonfiguracija distributivne mreže primenom algoritma sivih vukova

D. Šošić, P. Stefanov, Višektiretijumska optimalna rekonfiguracija distributivne mreže primenom algoritma sivih vukova, XVI međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh – Jahorina, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mar, 2017

Autori Darko Šošić i Predrag Stefanov
Godina 2017

Primjena DC portova pri zatvaranju petlji u distributivnim mrežama

D. Ivić, D. Šošić, P. Stefanov, Primjena DC portova pri zatvaranju petlji u distributivnim mrežama, III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF 2017, Banja Luka, Bosa i Hercegovina, Nov, 2017

Autori Dejan Ivić, Darko Šošić i Predrag Stefanov
Godina 2017

Objedinjena analiza elektroenergetske i mreže daljinskog centralnog grejanja

D. Šošić, A. Savić, G. Dobrić, T. Bajc, Objedinjena analiza elektroenergetske i mreže daljinskog centralnog grejanja, XIX međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh – Jahorina, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 2017

Autori Darko Šošić, Aleksandar Savić, Goran Dobrić i Tamara Bajc
Godina 2017

Objedinjena analiza elektroenergetske i mreže daljinskog centralnog grejanja

D. Šošić, A. Savić, G. Dobrić, T. Bajc, Objedinjena analiza elektroenergetske i mreže daljinskog centralnog grejanja, XX međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh – Jahorina, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 2017

Autori Darko Šošić, Aleksandar Savić, Goran Dobrić i Tamara Bajc
Godina 2017

Rekonfiguracija distributivne mreže primenom metode jednostrukog zatvaranja petlji

D. Šošić, V. Bečejac, Rekonfiguracija distributivne mreže primenom metode jednostrukog zatvaranja petlji, INFOTEH-JAHORINA 2016, pp. 51 - 56, Jahorina, 2016

Autori Darko Šošić i Vladimir Bečejac
Godina 2016
ISSN/ISBN 978-99955-763-9-4
Strana od 51
Strana do 56

Uporedna analiza heurističkih metoda rekonfiguracije distributivnih mreža

D. Šošić, P. Stefanov, Uporedna analiza heurističkih metoda rekonfiguracije distributivnih mreža, X jubilarno savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2016, Vrnjačka banja, Sep, 2016

Autori Darko Šošić i Predrag Stefanov
Godina 2016
Strana od STK5-05

Pomeranje potrošnje po vremenskoj osi u domaćinstvu - analiza uticaja na kupce i sistem

J. Stojković, D. Šošić, Pomeranje potrošnje po vremenskoj osi u domaćinstvu - analiza uticaja na kupce i sistem, INFOTEH-JAHORINA, pp. 166 - 171, Apr, 2015

Autori Jelena Stojković i Darko Šošić
Godina 2015
Strana od 166
Strana do 171

Primena algoritma Sivih Vukova na probleme u elektroenergetici

D. Šošić, I. Škokljev, Primena algoritma Sivih Vukova na probleme u elektroenergetici, INFOTEH-JAHORINA, pp. 160 - 165, Jahorina, Mar, 2015

Autori Darko Šošić i Ivan Škokljev
Godina 2015
Strana od 160
Strana do 165

Određivanje vrednosti raspoloživog prenosnog kapaciteta transakcija upotrebom novih metoda optimizacije

D. Šošić, I. Škokljev, Određivanje vrednosti raspoloživog prenosnog kapaciteta transakcija upotrebom novih metoda optimizacije, 32. savetovanje CIGRE Srbija, May, 2015

Autori Darko Šošić i Ivan Škokljev
Godina 2015
Strana od C5 12

Određivanje optimalne raspodele tokova snaga pomoću modifikovanog genetskog algoritma

D. Šošić, J. Stojković, Određivanje optimalne raspodele tokova snaga pomoću modifikovanog genetskog algoritma, INFOTEH-JAHORINA, pp. 57 - 63, Mar, 2014

Autori Darko Šošić i Jelena Stojković
Godina 2014
ISSN/ISBN 978-99955-763-3-2
Strana od 57
Strana do 63

Features of Power Transfer Distribution Coefficients in power System Networks

D. Šošić, I. Škokljev, N. Pokimica, Features of Power Transfer Distribution Coefficients in power System Networks, INFOTEH-JAHORINA, pp. 86 - 90, Jahorina, Mar, 2014

Autori Darko Šošić, Ivan Škokljev i Nemanja Pokimica
Godina 2014
Strana od 86
Strana do 90

Doprinos rešavanju problema zauzeća kapaciteta za prenos

D. Šošić, I. Škokljev, Doprinos rešavanju problema zauzeća kapaciteta za prenos, 31. savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, May, 2013

Autori Darko Šošić i Ivan Škokljev
Godina 2013

Estimacija amplitude i frekvencije kombinovanjem Furijeove i metode najmanjih kvadrata

D. Šošić, M. Đurić, Estimacija amplitude i frekvencije kombinovanjem Furijeove i metode najmanjih kvadrata, INFOTEH-JAHORINA 2013, pp. 86 - 90, Jahorina, Mar, 2013

Autori Darko Šošić i Milenko Đurić
Godina 2013
Strana od 86
Strana do 90

Energy loss in distribution network related to placement of solar photovoltaic systems

I. Batas-Bjelić, D. Šošić, N. Rajaković, Energy loss in distribution network related to placement of solar photovoltaic systems, The Second International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Beograd, Oct, 2013

Autori Ilija Batas-Bjelić, Darko Šošić i Nikola Rajaković
Godina 2013

Ostali radovi

Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,

D. Šošić, P. Stefanov, Đ. Lazović, Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,, XI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2018, Kopaonik, Srbija, Sep, 2018

Autori Darko Šošić, Predrag Stefanov i Đorđe Lazović
Godina 2018
Strana od STK5-16

Podešavanje i koordinacija prekostrujnih releja u distributivnoj mreži

J. Krstivojević, D. Šošić, A. Savić, Podešavanje i koordinacija prekostrujnih releja u distributivnoj mreži, SYM-OP-IS 2017, pp. 716 - 721, Sep, 2017

Autori Jelisaveta Krstivojević, Darko Šošić i Aleksandar Savić
Godina 2017
Strana od 716
Strana do 721

Metode određivanja raspoloživog prenosnog kapaciteta u visokonaponskim prenosnim mrežama elektroenergetskog sistema

D. Šošić, Metode određivanja raspoloživog prenosnog kapaciteta u visokonaponskim prenosnim mrežama elektroenergetskog sistema, Beograd, Sep, 2015

Autori Darko Šošić
Godina 2015

Dekonstrukcija 'ATC' u okruženju savremenih računarskih alata

I. Škokljev, D. Šošić, Dekonstrukcija 'ATC' u okruženju savremenih računarskih alata, 28. međunarodno savetovanje Energetika, pp. 93 - 101, Mar, 2012

Autori Ivan Škokljev i Darko Šošić
Godina 2012
ISSN/ISBN 0354-8651
Strana od 93
Strana do 101

Projekti

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Početak realizacije 02.12.2015.

Bilateralna saradnja sa Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

Energetsko planiranje i modelovanje odrzivih energetskih sistema

Tip projekta Projekti Bilateralna saradnja
Rukovodilac prof. dr Branko Kovačević
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 25.04.2016.

Primena prenaponske zaštite prenosnih nadzemnih vodova visokog napona u cilju smanjenja broja kvarova usled atmosferskih prenapona

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Savić
Finansijer AD "ELEKTROMREŽA SRBIJE" Beograd
Početak realizacije 11.06.2012.

Inteligentne energetske mreže

Tip projekta Nauka – interdisciplinarno istraživanje
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 10.03.2011.

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.