Navigacija

Branislav Juranović

Tehnički saradnik za poslove tekućeg održavanja prostora i inventara
Laboratorije

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 25d

011/3218-372
Stručni naziv metalostrugar-specijalista

Projekti

Hemodinamsko ispitivanje koronarne arterijske cirkulacije merenjem arterijskog pulsnog pritiska na visokim učestalostima očitavaa signala

Hemodinamsko ispitivanje koronarne arterijske cirkulacije merenjem arterijskog pulsnog pritiska na visokim učestalostima očitavaa signala

Tip projekta Nauka – interdisciplinarno istraživanje
Rukovodilac ms Miloš Kostić, dipl. inž. el. i rač.
Finansijer FONDACIJA SRBIJE ZA VAŠE SRCE
Početak realizacije 25.04.2013.