Navigacija

as. ms Mladen Banović, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Paviljon Rašović, kancelarija P-9

Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Fizička elektronika
Datum izbora 23. oktobar 2020.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Generation of a dual optical frequency comb by large signal modulation of a semiconductor laser

M. Krstić, J. Crnjanski, M. Banović, I. Vasiljević, D. Gvozdić, Generation of a dual optical frequency comb by large signal modulation of a semiconductor laser, OPTICS LETTERS, Vol. 46, No. 19, pp. 4920 - 4923, 2021

Autori Marko Krstić, Jasna Crnjanski, Mladen Banović, Ivana Vasiljević i Dejan Gvozdić
Godina 2021
DOI 10.1364/OL.437690
Časopis OPTICS LETTERS
Impakt faktor 3.776
Volumen 46
Broj 19
Strana od 4920
Strana do 4923

Radovi sa međunarodnih konferencija

Analysis of the linewidth enhancement factor impact on the spectral and noise characteristics of the gain switched laser optical frequency combs

M. Banović, M. Krstić, J. Crnjanski, D. Gvozdić, Analysis of the linewidth enhancement factor impact on the spectral and noise characteristics of the gain switched laser optical frequency combs, VII International School and Conference of Photonics - PHOTONICA2019, pp. 153 - 153, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Beograd, 2019

Autori Mladen Banović, Marko Krstić, Jasna Crnjanski i Dejan Gvozdić
Godina 2019
Izdavač Vinča Institute of Nuclear Sciences
ISSN/ISBN 978-86-7306-153-5
Strana od 153
Strana do 153

Projekti

AN INTEGRATED DUAL-COMB GAS-PROGRAM PROMIS

AN INTEGRATED DUAL-COMB GAS-PROGRAM PROMIS EVIDENC. BROJ 6066816

Tip projekta Fond za nauku - PROMIS
Rukovodilac doc. dr Marko Krstić
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 03.08.2020.

Unapredjenje i digitalizacija nastave iz Fotonike (eFOTON)

Unapredjenje i digitalizacija nastave iz Fotonike (eFOTON)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Jasna Crnjanski
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 04.11.2020.