Navigacija

as. ms Mladen Banović, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Paviljon Rašović, kancelarija P-9

Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Fizička elektronika
Datum izbora 23. oktobar 2020.

Predmeti

Projekti

Unapredjenje i digitalizacija nastave iz Fotonike (eFOTON)

Unapredjenje i digitalizacija nastave iz Fotonike (eFOTON)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Jasna Crnjanski
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 04.11.2020.

AN INTEGRATED DUAL-COMB GAS-PROGRAM PROMIS

AN INTEGRATED DUAL-COMB GAS-PROGRAM PROMIS EVIDENC. BROJ 6066816

Tip projekta Fond za nauku - PROMIS
Rukovodilac doc. dr Marko Krstić
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 03.08.2020.